Informacje dla Kandydata

 
Zapraszamy na studia w kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
 
 
I-go stopnia inżynierskie, specjalności:
  • Technologia Żywności
  • Żywienie Człowieka
  • Procesy Fermentacyjne w Produkcji Żywności

 

II-go stopnia magisterskie, specjalności:
  • Analiza Żywności
  • Żywienie Człowieka w Gastronomii
  • Żywność Prozdrowotna
 
Więcej informacji w linkach oraz plakacie poniżej!

https://www.ur.edu.pl/pl/kandydat/rekrutacja-20232024

2_05.02.20222_Plakat TŻiŻ.jpg [927.87 KB]