Sprawozdanie z roku 2020

 

 

SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Z ROKU 2020

 

 

Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego działa przy Zakładzie Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Uniwersytetu Rzeszowskiego. SKN Zrównoważonego Rozwoju UR obecnie zrzesza 28 członków, którzy są studentami kierunków: Biologia, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami oraz Rolnictwo.

 

Opiekunowie SKN Zrównoważonego Rozwoju:

 • dr hab. Joanna Kostecka
 • dr Mariola Garczyńska
 • dr Grzegorz Pączka

 

Zarząd SKN Zrównoważonego Rozwoju:

 • Prezes – Marcin Fiedur
 • Wiceprezes – Hubert Siembida
 • Sekretarz – Oliwia Dudek, Patryk Jacejko
 • Skarbnik – Tomasz Lachowski

 

            Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęło w roku 2020  następujące zadania:

 1. Współorganizacja Nocy Biologów w Instytucie Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego (10.01.2020 r.);
 2. SKN Zrównoważonego Rozwoju UR w okresie od marca do czerwca 2020 nie podejmowało działań z powodu pandemii COVID-19;
 3. Spotkania organizacyjne SKNZR (on-line, platforma Teams), wyznaczono przyszłe kierunki działań; wybrano nowy zarząd koła, omawiano zagadnienia związane z organizacją corocznej konferencji dla studentów i doktorantów „Perspektywy w Odnawialnych Źródłach Energii i Gospodarce Odpadami” (spotkania w dniach 18.11.2020 r., 26. 11.2020r.);
 4. Wobec utrudnień sytuacji pandemicznej, studenci zainteresowani zaprezentowaniem swoich materiałów naukowych postanowili kontynuować ich przygotowywanie. Podjęli ścisły kontakt on-line ze swoimi opiekunami i kontynuowali przygotowanie do druku publikacji. Zostały one zrecenzowane przez niezależnych recenzentów i przekazane do druku. Zagadnienie rozpropagowano także na zewnątrz uczelni, czego rezultatem jest wydanie kolejnego zeszytu naukowego Polish Journal for Sustainable Development 24(2) 2020, 114 ss. Konferencją udało się zainteresować, obok studentów naszej uczelni, studentów i doktorantów wraz ich opiekunów z Politechniki Warszawskiej, AGH, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Politechniki Białostockiej. Zeszyt naukowy PJfSD 24(2) 2020, zawiera 12 publikacji, w tym funkcjonuje autorstwo lub współautorstwo 11 studentów i doktorantów.
 5. Studenci SKN Zrównoważonego Rozwoju brali udział i otrzymali wyróżnienia w konkursie projektów edukacyjnych pt.” Segregujesz-Zyskujesz”. Zainteresowani studenci uczestniczyli także w zebraniach Południowo-Wschodniego Towarzystwa PTIE w Rzeszowie oraz Rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Przyrodników (07.07.2020). Był odczyt PTIE wpisać tytuł a przyrodnicy

 

 

Prezes SKN ZR UR                                                                          Opiekun SKN ZR UR

 

 

Marcin Fiedur                                                                                   dr Mariola Garczyńska