Sprawozdanie z roku 2019

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

działające przy Zakładzie Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Kolegium Nauk Przyrodniczych  Uniwersytetu Rzeszowskiego

Opiekunowie SKN ZR UR:

prof. dr hab. Joanna Kostecka, jkosteck@univ.rzeszow.pl

dr Mariola Garczyńska, mgar@univ.rzeszow.pl

dr Grzegorz Pączka, grzegp@univ.rzeszow.pl

Zarząd SKN ZR UR:

Prezes: Mariola Krempa

Wiceprezes: Natalia Miazga, Sebastian Słoma

Sekretarz: Oliwia Dudek, Mateusz Koszorek

Skarbnik: Tomek Lachowski

Kontakt:

https://www.facebook.com/sknzrurz

Sekretariat Zakładu Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami  (bud. D3), ul. Ćwiklińskiej 1A, 35-601 Rzeszów (pok. 3.06), tel. (17) 872 17 28

Liczba członków w roku akad. 2019/2020: 60 osób

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SKN ZR UR

2019

Studenckie Koło Naukowego Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęło w roku 2019 następujące zadania:

 1. zorganizowanie i udział w zakarmianiu dżdżownic w Zakładzie Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Kolegium Nauk Przyrodniczych UR (13 i 14.04.2019r);
 2. zorganizowanie i udział w łapaniu mrówek (05.2019 r.);
 3. zorganizowanie oraz udział w Konferencji Naukowej pt.: „Perspektywy dla odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami”, zorganizowanej w Kolegium Nauk Przyrodniczych UR (19.11.2019 r.);

 

 

Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego wzięło w wydarzeniach, które zostały zorganizowane przez Samorząd Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Samorząd Studentów Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR, tj.:

 1. Noc Biologów w Kolegium Nauk Przyrodniczych UR (01.2019 r.) – pomoc przy organizacji, udział oraz prowadzenie warsztatów;
 2. Interaktywny Piknik Wiedzy, zorganizowany na Politechnice Rzeszowskiej (08.06.2019 r.) – pomoc przy organizacji oraz aktywny udział;
 3. Dzień Otwarty Kolegium Nauk Przyrodniczych UR (12.2019r) – pomoc przy organizacji oraz prowadzenie warsztatów;

Ponadto członkowie SKN Zrównoważonego Rozwoju UR wzięli udział w:

 1. Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych organizowanym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (11-12.04.2019 r.)

 

Wystąpienie w postaci prezentacji:

 

 1. a) Natalia Miazga – „Możliwości gospodarowania odpadami na terenie gminy Jawornik Polski”

 

 1. b) Paulina Setlak – „Wpływ warunków technologicznych oczyszczania odcieków składowiskowych w reaktorach SBR na mikroorganizmy osadu czynnego”

 

 1. XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Środowisko Polski oczami przyrodników” (18-19.05.2019 r.)

 

Wystąpienie w postaci posteru:

 

 1. a) Mariola Krempa – „Prośrodowiskowe unieszkodliwianie resztek topinamburu (Helianthus tuberosus L.)

 

Publikacja członków koła:

 

 1. Krempa M., Korab I., Jacejko P., Mazur-Pączka A. Stosunek mieszkańców Rzeszowa do odnawialnych źródeł energii.  Polish Journal for Sustainable Development. 23(2);

 

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego spotykali się na zebraniach dyskutując na interesujące ich tematy. Zainteresowani studenci uczestniczyli także w zebraniach Południowo-Wschodniego Towarzystwa PTIE w Rzeszowie.