Publikacje

Oryginalne prace

Bobiec A., Ćwik A., Gajdek A., Wójcik T., Ziaja M. 2021. Between Pocket Forest Wilderness and Restored Rural Arcadia : Optimizing the Use of a Feral Woodland Enclave in Urban Environment. Forests 12: 1173.

Bobiec A., Paderewski J., Gajdek A. 2021. Urbanisation and globalised environmental discourse do not help to protect the bio-cultural legacy of rural landscapes. Landscape and Urban Planning 208: 104038

Dudek T., Korol M., Havryliuk S., Dychkevych V., Bobiec A. 2021. The dendrometric characteristics of oak woods in rural landscapes of the East Carpathians. Baltic Forestry 27: 394-401.

Wolański P., Bobiec A., Ortyl B., Makuch-Pietraś I., Czarnota P., Ziobro J., Korol M., Havryliuk S., Paderewski J., Kirby K. 2021. The importance of livestock grazing at woodland-grassland interface in the conservation of rich oakwood plant communities in temperate Europe. Biodiversity and Conservation 30: 741-760.

Bobiec A., Podlaski R., Ortyl B., Korol M., Havryliuk S., Öllerer K., Ziobro J.M., Pilch K., Dychkevych V., Dudek T., Mázsa K., Varga A., Angelstam P. 2019. Top-down segregated policies undermine the maintenance of traditional wooded landscapes : Evidence from oaks at the European Union's eastern border. Landscape and Urban Planning 189: 247-259.

Czarnota P., Mayrhoffer H., Bobiec A. 2018. Noteworthy lichenized and lichenicolous fungi of open-canopy oak stands in Central-East Europe. – Herzogia 31(1):172-189

Bobiec A., Reif A. & Öllerer K. 2018. Seeing the oakscape beyond the forest: a landscape approach to the oak regeneration in Europe. Landscape Ecology 33: 513-528.

Jaroszewicz B., Bobiec A., Eycott A.E. 2016. Lack of demographic equilibrium indicates natural, large-scale forest dynamics, not a problematic forest conservation policy – a reply to Brzeziecki et al. Journal of Vegetation Science Doi: 10.1111/jvs.12458 (onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvs.12458/pdf)

Ziobro J., Koziarz M., Havrylyuk S., Korol M., Ortyl B., Wolański P., Bobiec A. 2016. Spring grass burning: an alleged driver of successful oak regeneration in sub-carpathian marginal woods. a case study. Prace Geograficzne 146: 67 – 88, doi : 10.4467/20833113PG.16.018.5548

Korol' M.M., Gavrilûk S.A., Dičkevič B.M., Bobiec A., Dudek T. 2015. Dubovi gaï prikarpattâ ta ïh prostorova struktura. Naukovij Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu Bìoresursìv ì Prirodokoristuvannâ Ukraïni. Serìâ: Lìsìvnictvo ta dekorativne sadìvnictvo. Vip. 216, č. 1, s. 36-44 [Oak coppices in Prykarpattja and their spatial structure]

Bobiec A. Historia i dynamika drzewostanów grądowych Białowieskiego Parku Narodowego [History and dynamics of oak-lime-hornbeam forests in the Białowieża National Park]. Wiadomości Botaniczne 57 (3/4): 17-39

Oklejewicz K., Chwastek E., Szewczyk M., Bobiec A., Mitka J. 2013. Distribution of Crataegus (Rosaceae) in SE Poland along a human-induced ecological gradient. Polish Journal of Ecology 61: 683-691.

Bobiec A. 2012. Białowieża Primeval Forest as a remnant of culturally modified ancient forest. Eur J For Res, 131:1269–1285.

Bobiec A., Bobiec M. 2012. Wpływ masowego zamierania świerka w drzewostanach Białowieskiego Parku Narodowego na odnowienie naturalne dębu [Influence of spruce decline in stands of the Białowieża National Park on natural oak regeneration]. Sylwan 156 (4): 243-251

Bobiec A., Jaszcz, E., Wojtunik, K. 2011. Oak (Quercus robur L.) regeneration as a response to natural dynamics of stands in European hemiboreal zone. Eur. J. Forest Res. 130: 785-797

Bobiec A., Kuiper, D.P.J, Niklasson, M., Romankiewicz, A., Solecka, K., 2011. Oak (Quercus robur L.) regeneration in early successional woodlands grazed by wild ungulates in the absence of livestock. Forest Ecol. Manage 262: 780-790

Bobiec A., Jaszcz, E. 2010.  Dąb szypułkowy w Białowieskim Parku Narodowym: fala naturalnego odnowienia?  Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 29 (2): 63-80

Bobiec A.  2007. The influence of gaps on tree regeneration: a case study of the mixed lime-hornbeam (Tilio-Carpinetum Tracz. 1962) communities in the Białowieża Primeval Forest. Polish Journal of Ecology 55: 441-455

Bobiec A., Stachura-Skierczyńska K. 2007. Stare drzewa i martwe drewno w ekosystemach leśnych Polski – założenia, metodyka i wstępne rezultaty projektu. W: Anderwald D. (red.) Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 2/3 (16): 370-379.

Yermokhin M. (ed.), Stachura-Skierczyńska K., Bobiec A., Puhacheuski A., Walsh M. 2007. Belarusian-Polish Forest Mapping: Final Report, BirdLife European Forest Task Force.  (www.hcvnetwork.org/resources/assessments/BPFM_report_E_book_part1.pdf, www.hcvnetwork.org/resources/assessments/BPFM_report_E_book_part2.pdf)

Bobiec A. 2006. Przebudowa drzewostanów: „poprawianie przyrody” w Puszczy Białowieskiej, Aura 10, 2006, 28-29

Bobiec A. (ed.), Gutowski, J.M., Zub, K., Pawlaczyk, P. A., Laudenslayer, W. F. 2005. The afterlife of a tree. WWF Polska. Warszawa-Hajnówka. (książka)

Gutowski J.M. (red.), Bobiec A., Pawlaczyk P., Zub K. 2004. Drugie życie drzewa. WWF Polska. Warszawa - Hajnówka, 245 pp. (książka)

Bobiec A. 2002. Living stands and dead wood in the Bialowieza Forest: suggestions for restoration management. For. Ecol. Manage. 165: 121-136.

Bobiec A., H. van der Burgt, K. Meijer, C. Zuyderduyn, J. Haga, B. Vlaanderen. 2000. Rich deciduous forests in Bialowieza as a dynamic mosaic of developmental phases: premises for nature conservation and restoration management. For. Ecol. Manage. 130:159-175

Bobiec A. 2000. Can the functional stability of forest ecosystem be evaluated from the spatial analysis of stands? A case study from the Bialowieza Primeval Forest (Poland). In: M. Hansen, T. Burk (eds) Integrated tools for natural resources inventories in the 21st century. USDA, Forest Service, Norhtern Central Reseach Station, GTR (NC-212): 248-257.

Bobiec A.  1998.  The mosaic diversity of field layer vegetation in the natural and exploited forest of Bialowieza. Plant Ecology 136:175-187.

Bobiec A.  1998. Gospodarka leśna jako źródło zagrożenia naturalnych zbiorowisk Puszczy Białowieskiej II. Grądy Tilio-Carpinetum. Chrońmy przyrodę ojczystą 54(6):18-31

Bobiec A.  1996. Gospodarka leśna jako źródło zagrożenia naturalnych zbiorowisk Puszczy Białowieskiej. I. Bór trzcinnikowo-świerkowy Calamagrostio arundinaceae-Piceetum. Chronmy przyrode ojczysta 52(6):58-65.

Bobiec A. 1996.  Spatial differentiation of the field layer in relation to soil pH in selected forest communities. Fragmenta Floristica et Geobotanica 41(2):679-695.

Bobiec A. 1995. A study on the impact of intra-site variability on quantitative and qualitative diversity of vegetation cover. In: P. Paschalis, K. Rykowski and S. Zajaczkowski (Editor), Protection of forest ecosystems biodiversity of Bialowieza Primeval Forest. Grant GEF 05/21685 POL, Warsaw, pp. 165-173.

Bobiec A. 1994.  The comparison of decomposition processes of the Scots pine litter in coniferous forests in three pollution zones. Folia Forestalia Polonica, A – Forestry (36):27-41.

Bobiec A. 1994.  The micromosaic structure of the ground layer vegetation in thirty-four chosen plots of Bialowieza Forest in north-eastern Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 39(2):619-638.

Bobiec A. 1994.  The mosaic diversity of ground vegetation along the transect through the transition zone from the pure coniferous to the mixed coniferous site in the Bialowieza Primeval Forest in north-eastern Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 39(2):605-617.

Bobiec A., J. Kujawa-Pawlaczyk. 1994. Soil upper layer pH and plant species richness as parameters of forest area characteristic. Folia Forestalia Polonica, A – Forestry (36): 5-26.

Bobiec A., Kujawa-Pawlaczyk, J. 1993. Vegetation diversity and soil pH in ranking forest habitats. W: Broekmeyer, M.E.A., Vos, W., Koop, H. (eds.), European Forest Reserves, Proceedings of the European Forest Reserves Workshop, 6-8 May 1992, Wageningen, The Netherlands, s. 185-191

Bobiec A., G. F. P. Martakis. 1993. Biodiversity: theory and practical meaning in forest monitoring. IBN Research Report 93/3:1-36.

Inne prace

Bobiec A. 2020. Wpływ leśnictwa na przyrodę i ochronę przyrody. W: Korzystanie z zasobów przyrody oraz ich ochrona / pod red. Dariusza J. Gwiazdowicza, s. 128-152.

Bobiec A. 2020. Eko-historyczna amnezja przyczyną słabości ochrony przyrody. W: Zaczęło się od Tatr : historia i współczesność ochrony przyrody w Polsce / redakcja Piotr Dąbrowski. Oficyna Wydawnicza Wierchy ; Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków, s. 241-249.

Bobiec A., Korol M., Havryliuk S., Mázsa K., Varga A., Öllerer K., Ortyl B. 2018. Can top-down land management policies sustain working wood-pasture systems? The Carpathian "oakscape" evidence. W: 5th Forum Carpaticum "Adapting to Environmental and Social Risk in the Carpathian Mountain Region", Hotel Eger-Park, Eger, Hungary, 15-18 October 2018 : book of abstracts / ed. Katalin Mázsa

Bobiec A. 2018. Polski wiejski krajobraz: więcej niż przyroda. Topiarius 7: 105-114. https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/4330/7%20bobiec-polski%20wiejski%20krajobraz.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bobiec A. 2018. Zadrzewione krajobrazy wiejskie Europy Środkowowschodniej : bioróżnorodność, dziedzictwo kulturowe i ochrona. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74: 152-159.

Bobiec A. 2018. Marginal Oak Groves : Fading Footprints of Traditional Rural Landscapes of CE Europe. W: European Wood Pastures : Past, Present and Future : conference abstracts. Sheffield Hallam University

Bobiec A., Czarnota P., Ćwik A. (eds.) 2017. Wooded Rural Landscapes in Central and Eastern Europe : biodiversity, cultural legacy and conservation : the book of abstracts : International scientific conference, 20-22 September 2017, University of Rzeszów, Poland and 23-25 September 2017, Bükk National Park, Hungary. Rzeszów, University of Rzeszów, Boguchwała AMELIA Aneta Siewiorek.

Bobiec A., Koziarz M. 2017. Potential of oak (Quercus robur) regeneration in the rural landscape of the Carpathian foothills in SE Poland. The case of PLH180012 Natura 2000 site. W: Wooded rural landscapes in Central and Eastern Europe : biodiversity, cultural legacy and conservation : book of abstracts. International scientofic conference, Rzeszów, 20-22 September 2017 ; Bükk National Park Hungary, 23-25 September 2017 / [eds. A. Bobiec, P. Czarnota, A. Ćwik] ; University of Rzeszów, Centre for Ecological Studies, Hungarian Academy of Sciences. Rzeszów, University of Rzeszów, Boguchwała AMELIA Aneta Siewiorek, s. 18

Ćwik A., Wójcik T., Ziaja M., Gajdek A., Bobiec A. 2017. The Lisia Góra reserve in Rzeszów : protecting forest succession or restoring wooded pasture? W: Wooded rural landscapes in Central and Eastern Europe : biodiversity, cultural legacy and conservation : book of abstracts. International scientofic conference, Rzeszów, 20-22 September 2017 ; Bükk National Park Hungary, 23-25 September 2017 / [eds. A. Bobiec, P. Czarnota, A. Ćwik] ; University of Rzeszów, Centre for Ecological Studies, Hungarian Academy of Sciences. Rzeszów, University of Rzeszów, Boguchwała AMELIA Aneta Siewiorek, s. 74

Bobiec A., Pilch K., Ziobro J.M., Korol M., Havrylyuk S., Dychkevych V., Podlaski R. The Man's Old Faithful Oaks. How do Quercus robur and Q. petraea cope with the modern landscape changes? W: Wooded rural landscapes in Central and Eastern Europe : biodiversity, cultural legacy and conservation : book of abstracts. International scientofic conference, Rzeszów, 20-22 September 2017 ; Bükk National Park Hungary, 23-25 September 2017 / [eds. A. Bobiec, P. Czarnota, A. Ćwik] ; University of Rzeszów, Centre for Ecological Studies, Hungarian Academy of Sciences. Rzeszów, University of Rzeszów, Boguchwała AMELIA Aneta Siewiorek, s. 19

Bobiec A. 2016. Do czego służą badania na stałych powierzchniach w Białowieskim Parku Narodowym? [What is the use of studies carried out on the permanent plots in the Białowieża National Park?] Leśne Prace Badawcze 77: 296–301.

Bobiec A. 2016. Forêt de Białowieża (Pologne): enseignements d`un siècle de protection intégrale. W: Naturalité des eaux et des forêts / Coordonnateurs: Daniel Vallauri, Christophe Chauvin, Jean-Jacques Brun, Marc Fuhr, Nicole Sardat, Jean André, Richard Eynard-Machet, Magali Rossi, Jean-Pierr De Palma. Paris : Tec & doc : Lavoisier, s. 64-72.

Bobiec A., Buchholz L., Churski M., Chylarecki P., Fałtynowicz W., Gutowski J.M., Jaroszewicz B., Kujper D.P.J., Kujawa A., Mikusek R., Masłajek R.W., Nowak S., Pawlaczyk P., Podgórski T., Walankiewicz W., Wesołowski T., Zub K. 2016.  Dlaczego martwe świerki są potrzebne w Puszczy Białowieskiej? Las Polski 7: 14-16

Bobiec A. 2015. Czy działa system ochrony przyrody w Polsce? Głos w dyskusji. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 5/6: 17-27

Gutowski  J.M., Bobiec A., Jaroszewicz B., Niedziałowski K., Zieliński S. 2015. Wybrane problemy w ochronie przyrody w Polsce i proponowane kierunki zmian. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 5/6: 39-53

Baran A., Gajdek A., Bobiec A. 2015. Kalwaria naszej młodości - wspomnienia kalwaryjskich seniorów.  W: Kalwaria Pacławska : człowiek i krajobraz / red. Gajdek A., Bobiec A., Ćwik A., Olbrycht T., Pociask M., Sołtysik A., Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 125-132

Bobiec A., Pociask M. 2015. O czym marzą, czego się obawiają mieszkańcy i goście Kalwarii Pacławskiej i okolic. W: Kalwaria Pacławska : człowiek i krajobraz / red. Gajdek A., Bobiec A., Ćwik A., Olbrycht T., Pociask M., Sołtysik A., Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 133-138

Pociask M., Szurlej M., Bobiec A. To warto zobaczyć : reliktowa dąbrowa pastwiskowa. W: Kalwaria Pacławska : człowiek i krajobraz / red. Gajdek A., Bobiec A., Ćwik A., Olbrycht T., Pociask M., Sołtysik A., Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 139-152

Gajdek A., Bobiec A., Ćwik A., Olbrycht T., Pociask M., Sołtysik A. (red.) 2015. Kalwaria Pacławska : człowiek i krajobraz, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski.

Bobiec A. 2014. Trudności ochrony ekosystemów i różnorodności gatunkowej na terenach leśnych i ich przyczyny. W: Mirek Z., Nikel A. (eds), Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 37–47. (http://www.botany.pl/kop-pan/doc_pdf/Ochrona_pl_2014_all.pdf)

Bobiec A. 2013. Dąb (Quercus robur, Q. petraea): synantropijny oportunista. W: Tomaszewski D., Jagodziński A.M. (red), Biologia i ekologia roślin drzewiastych – Materiały konferencyjne, Konferencja Naukowa, Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, p. 105-107.

Bobiec A. 2011. Igranie z kornikiem czy piłą? Las Polski 22: 7.

Bobiec A., Stachura-Skierczyńska, K., Walsh, M. 2010. Redefining sustainable forest management – targets and recommendations. W: AGAINST THE GRAIN. Improving the management of NATURA 2000 sites and other forests in the EU. BirdLife International, 7-15 (http://www.birdlife.org/action/change/europe/forest_task_force/FTF_publications/against_the_grain.pdf)

Kostowska, D., Stachura-Skierczynska, K., Bobiec A., Retarova, V., Barthel, R., Enssle, J. 2010. Das Konzept „biologisch wertvoller Wälder” (BIF). Entwurf lines europäischen Waldkorridors. AFZ-DerWald: 36-38 (www.forstpraxis.de)

Bobiec A. 2009. Polski sposób na kryzys? Aura (4)

Bobiec A. 2009. Biologically important forests in Europe's working landscapes. Towards Green Infrastructure for Europe: Proceedings of EC workshop 25-26 March 2009, Brussels, Ecosystems LTD, http://green-infrastructure-europe.org/download/EC%20Workshop%20proceedings%20Green%20Infrastructure%20final.pdf

Kostovska, D., Stachura-Skierczyńska, K., Yermokhin, M., Bobiec A. 2008. Mapping biologically important forests - towards the restoration of a trans-European forest megacorridor. 6th European Conference on Ecol. Restoration, Ghent,Belgium, 8-12/09/2008, http://www.erdorezervatum.hu/kutatas/publikaciok.shtml?AA_SL_Session=bfaa18226b2fa9f0d907afee423e1914&x=44582

Stachura – Skierczyńska K., Bobiec A. 2008. Raport – Stare drzewa i martwe drewno w polskich lasach. OTOP, Warszawa.

Bobiec A. 2007. Skala przestrzenna: klucz do sukcesu wielofunkcyjnego leśnictwa. W: Sierota, Z. (red.) Proceedings of International Conference „Quo vadis forestry?” 29-30 June 2006, Sękocin Stary, Poland, Instytut Badawczy Leśnictwa, s. 328-331.

Bobiec A. 2006. Stare drzewa i martwe drewno w ekosystemach leśnych Polski. „Stare Drewno.” Instrukcja dla uczestników. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. http://oldwood.eu.interia.pl/SD_07.pdf (skrypt)

Bobiec A. 2006. Lasy państwowe czy Lasów Państwowych? Obywatel, 2(28).

Bobiec A. 2005. Old trees and decaying wood in forest ecosystems of Poland. „Old Wood.” A toolkit for participants. http://oldwood.eu.interia.pl/OW_07.pdf (skrypt)

Niklasson M., Nilsson S.G., Hedin J., Caldiz M.,  Bobiec A. 2005. Sustainability and biodiversity: from policy to implementation, with examples from Swedish forests. J. Sustainable Forestry 21: 211-224.

Alpert P., Western D., Noon B.R., Dickson B.G., Bobiec A., Landres P., Nickas G. 2004. Managing the wild: should stewards be pilots? Frontiers in Ecology and the Environment 2: 494-499

Bobiec A. 2004. Białowieskie dożynki. Tygodnik Powszechny 1: 4

Bobiec A. 2004. Lasy: chronimy czy wycinamy? Tygodnik Powszechny 26: 5

Bobiec A. 2004. Oby nie tylko moda. Przegląd Leśniczy 12: 15

Bobiec A. 2004. Puszcza Białowieska: jaka przyszłość? WWF – Światowy Fundusz na rzecz Przyrody. Hajnówka.

Gutowski J.M., Bobiec A., Pawlaczyk P. (ed.), Zub K. 2003. Zachem lesu mertvaia drevesina? Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin (książka)

Bobiec A. 2003. Bialowieza Primeval Forest: Taming the reference. Bioplatform, Session 1 To identify research priorities to recognize and counteract these pressures (http://www.nbu.ac.uk/biota/bioplatform_archive/3411.htm)

Bobiec A. 2003. Preservation of a natural and historical heritage as a basis for sustainable development: A multidisciplinary analysis of the situation in Bialowieza Primeval Forest, Poland. Bialowieza Forest Insitute, Bialowieza-Narewka (broszura)

Bobiec A. 2003. Protecting biodiversity without preserving nature? Bioplatform, Session 3 To identify research priorities to recognize and counteract these pressures (http://www.nbu.ac.uk/biota/bioplatform_archive/3613.htm)

Bobiec A. 2003. Ameryka jest „the best.” Las Polski 1:16-17

Bobiec A. 2003. Na ratunek Puszczy Białowieskiej. Nowy Dziennik 22.01.2003: 16-17

Bobiec A. 2002. “Grazing ecology” from the Bialowieza Primeval Forest perspective. Acta Theriologica 47(4): 509-511.

Bobiec A. 2002. Bialowieza Primeval Forest the largest area of natural deciduous lowland forest in Europe. International Journal of Wilderness 8(3):33-37

Gutowski J.M., Bobiec A., Pawlaczyk P. (ed.), Zub K. 2002. Po co nam martwe drzewa? Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin (książka) – brak kopii

Bobiec A. 2002. Grazing ecology: rewolucja w ekologii czy nowa ideologia? Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 21(3): 357-361.

Bobiec A. 2000. W poszukiwaniu amerykańskiej Białowieży. Parki Narodowe 1: 29-32.

Bobiec A., Gutowski J.M., Niklasson M. 2000. Kontrowersje u progu XXI wieku. Echa Leśne 1: 3-6.

Bobiec A., Gutowski J.M., Niklasson M. 2000. Zdrowy rozsądek jako podstawa gospodarki leśnej i ochrony przyrody w XXI w.. Chrońmy przyrode ojczysta 56(1): 55-69.

Gutowski J.M., Bobiec A., Niklasson M. 2000. Leśnictwo a ochrona przyrody. Las Polski 13-14: 12-14.

Gutowski J.M., Jędrzejewski W., Bobiec A., Faliński J.B., Okołów C., Popiel J., Jędrzejewska B., Brzeziecki B., Korczyk A. 2000. Zasady funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego powiększonego na cały obszar polskiej części Puszczy Białowieskiej (propozycja). Białowieski Park Narodowy, Białowieża.

Bobiec A. 1999. Rola mitów w kampanii sprzeciwu wobec powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B.W., Postawa T. (red.) – Forum dyskusyjne: Parki narodowe – ich funkcja w czasie i przestrzeni, Trzebinia – 24.11.1999. Publikacje Komitetu Ochrony Przyrody PAN: 41-45.

Bobiec A. 1996.  Las naturalny przyjazny ludzkości. Kosmos 45(1): 223-227.

Bobiec A. 1996. Ochrona przyrody czy bioróżnorodności? Las Polski 8:10-11

Bobiec A. 1996. Po prostu chronić! Tygodnik Powszechny 19:6

Bobiec A. 1994. Proekologiczna gospodarka leśna a sprawa białowieska. Las Polski 23:4-5

Bobiec A. 1992. Leśne plantacje energetyczne: szwedzkie doświadczenia i polskie możliwości.

Przegląd Leśniczy 4: 6-7

 

Inne dzieła powstałe z udziałem A. Bobca

  1. a) Stachura-Skierczyńska K. 2007 – Ocena wartości biologicznej lasów w Polsce – OTOP, Warszawa. AB – konsultant merytoryczny raportu, koordynator naukowy EFTF BirdLife International
  2. b) BirdLife European Forest Task Force 2009 – Bulgarian-Romanian Forest Mapping Final Project Report – BirdLife European Forest Task Force. AB – konsultant merytoryczny raportu, koordynator naukowy EFTF BirdLife International (hcvnetwork.org/resources/assessments/BRFM%20report_English_low%20resolution.pdf)
  3. c) Brouwers N. 2004. The Białowieża Primeval Forest. An overview of the management, threats and current situation & A field study in a natural gap. Internship Report, Poland 15.09.2003 – 23.03.2004. Wageningen University – Białowieża Forest Institute, Wageningen-Narewka.
  4. d) Pakiet projektów ustaw zespołu Prezydenta RP:

Zespół do opracowania projektu ustawy regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej (Jędrzejewski W., Wesołowski T., Jaroszewicz B., Górski M., Wójcik J.M., Jakimiuk S., Gutowski J.M., Jędrzejewska B., Rykowski K., Żylicz T., Bobiec A.T., Korbel A.J., Bielicki B., Niedziałkowski K., Pawlaczyk P., Stepaniuk M., Tołwiński K, Zaleski J.) 2006. PUSZCZA BIAŁOWIESKA Dziedzictwo Przyrodnicze i Kulturowe: 1. Ustawa o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej, 2. Ustawa o ustanowieniu Programu zrównoważonego rozwoju regionu Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej w latach 2008-2015, 3. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw. Maszynopis.