dr Bernadetta Ortyl

Bernadetta Ortyl.jpg [81.25 KB]

DANE KONTAKTOWE

tel. (17) 785 50 20

e-mail: bortyl@ur.edu.pl

Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, D9, pokój 20

ORCID: 0000-0002-0053-7233

Bibliografia Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/

 

WYKSZTAŁCENIE

Magister geografii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2000 r.

Tytuł pracy: Rozwój rzeźby polodowcowej okolic Lubartowa.

 

Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska nadany w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach w 2006 r.,

Tytuł pracy: Wykorzystanie zdjęć satelitarnych do oceny zawartości pierwiastków śladowych w glebach.

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

- analiza przemian krajobrazu rolniczego z wykorzystaniem narzędzi GIS, danych pozyskanych z pułapu lotniczego i satelitarnego oraz archiwalnych materiałów kartograficznych

- badanie wpływu zmian użytkowania ziemi na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego

- wykorzystanie systemów informacji geograficznej w ochronie środowiska, ekologii i rolnictwie

 

WYKAZ PUBLIKACJI

Artykuły naukowe w czasopismach z bazy JCR:

Wolański P., Bobiec A., Ortyl B., Makuch-Pietraś I., Czarnota P.,  Ziobro J., Korol M., Havryliuk S., Paderewski J., Kirby K., 2021, The importance of livestock grazing at woodland-grassland interface in the conservation of rich oakwood plant communities in temperate Europe. Biodiversity and Conservation 30 (3): 741-760.

Bobiec A., Podlaski R., Ortyl B., Korol M., Havryliuk S., Öllerer K., Ziobro J.M., Pilch K., Dychkevych V., Dudek T., Mázsa K., Varga, A., Angelstam, P. 2019. Top-down segregated policies undermine the maintenance of traditional wooded landscapes: Evidence from oaks at the European Union's eastern border. Landscape and Urban Planning 189: 247-259.

Kukuła K., Ortyl B., Bylak A. 2019. Habitat selection patterns of a species at the edge – case study of the native racer goby population in Central Europe. Scientific Reports. 9(1),19670.

Ortyl B., Ćwik A., Kasprzyk I. 2018. What happens in a Carpathian catchment after the sudden abandonment of cultivation? Catena 166: 158-170.

Borycka K.,  Ortyl B., Kasprzyk I. 2017. Temporal variations and spatial differentiation in the black alder and silver birch pollination pattern-the impact of local climate or something more?  Agricultural and Forest Meteorology 247: 65-78.

Kasprzyk I., Ortyl B., Dulska-Jeż A. 2014. Relationships among weather parameters, airborne pollen and seed crops of Fagus and Quercus in Poland. Agricultural and Forest Meteorology 197: 111–122.

Durak T., Żywiec M., Ortyl B. 2013. Rozprzestrzenienie się zarośli drzewiastych w piętrze połonin Bieszczad Zachodnich. Sylwan 157 (2): 130-138.

Mikusińska A., Zawadzka (Ortyl) B., Samojlik T., Bogumiła Jędrzejewska B., Mikusiński G. 2013. Quantifying landscape change during the last two centuries in Białowieża Primeval Forest. Applied Vegetation Science 16(2): 217-226.

Hayward M. W., Zawadzka (Ortyl) B. 2010. Increasing elephant Loxodonta africana density is a more important driver of change in vegetation condition than rainfall. Acta Theriologica 55(4): 289-299.

Melis C., Jędrzejewska B, Apollonio M., Bartoń K.A., Jędrzejewski W., Linnell J.D.C., Kojola I. , Kusak J., Adamic M., Ciuti S., Delehan I., Dykyy I, Krapinec K., Mattioli L., Sagaydak A., Samchuk N., Schmidt K., Shkvyrya M., Sidorovich V.E., Zawadzka (Ortyl) B., Zhyla S. 2009. Predation has a greater impact in less productive environments: variation in roe deer, Capreolus capreolus, population density across Europe. Global Ecology and Biogeography 18: 724–734.

Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Zawadzka (Ortyl) B., Borowik T., Nowak S., Mysłajek R.W. 2008. Habitat suitability model for Polish wolves based on long-term national census. Animal Conservation 11: 1-14.

 

Artykuły naukowe w pozostałych czasopismach:

Tanona M., Czarnota P., Ortyl B. 2017. Wykorzystanie transplantowanych plech Hypogymnia physodes (L.) Nyl. w ocenie zanieczyszczenia miasta Rzeszowa. Polish Journal for Sustainable Development 21(1): 69-80.

Ziobro J., Koziarz M. , Havrylyuk S., Korol M., Ortyl B., Wolański P., Bobiec A. 2016. Spring grass burning: an alleged driver of successful oak regeneration in sub-carpathian marginal woods. A case study. Prace Geograficzne 146: 67-88.

 

Monografie:

Oklejewicz K., Chwastek E., Szewczyk M., Ortyl B., Mitka J. 2014. Chorologiczne aspekty występowania głogów w Karpatach Polskich. Chorological aspects of the occurrence of hawthorn in the Polish Carpathians. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 210.

Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R.W., Stachura K., Zawadzka (Ortyl)  B. 2006. Zwierzęta a drogi. Wydanie II. ZBS PAN, Białowieża.

 

Rozdziały w monografiach:

Ćwik A., Ortyl B. 2016. Rozproszona zabudowa w górach – utracone krajobrazy? [w:] A. Gajdek, P. Kołodziejczyk, A. Sołtysik, M. Pisarek, A. Wójcik red. Krajobraz Polski. Cudze Chwalicie. Ochrona i kształtowanie rodzimego krajobrazu. Topiarus. Studia Krajobrazowe. Wydanie Monograficzne, Tom 1, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Zakład Architektury Krajobrazu, Rzeszów, s. 166-176.  

Ćwik A., Ortyl B. 2015. Ocena potencjału turystyczno-rekreacyjnego środowiska zachodniej części pogranicza rusińsko-polskiego w świetle idei zrównoważonego rozwoju [w:] B. Zawilińska, K. Szpara, A. Wilkońska (red.) Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, Centrum UNEP/GRID Warszawa, Rzeszów – Warszawa, s. 31-48.

Makuch I., Ćwik A., Michalczuk J., Ortyl B. 2015. Obszary przyrodniczo cenne Rzeszowa w dydaktyce przedmiotów ochrony środowiska [w:] Ochrona środowiska na studiach przyrodniczych (red.) K. Kukuła, R. Reszel. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 178-196.

Górny M., Ławreszuk D., Jędrzejewski W., Tołkacz A., Ortyl B., Kowalczyk R., Mieszkowska A., Serwatka R. 2010. Ecological corridors in Bison land – results of the LIFE project [W:] R. Kowalczyk, D. Ławreszuk, J.M. Wójcik (red.). European bison conservation in Białowieża Forest. Threat and prospects of the population development, s. 93-111.

 

Opracowania eksperckie i opinie

Bobiec A., Ćwik A., Czarnota P., Makuch-Pietraś I., Michalczuk J., Michalczuk J., Olbrycht T., Ortyl B., Wójcik T., Ziaja M. 2019, Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej starodrzewu dębowego w rezerwacie przyrody „Lisia Góra”, Uniwersytet Rzeszowski. NFOŚiGW, RDOŚ w Rzeszowie, GDOŚ w Warszawie. Zamówienie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.1.1 „Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.