Zakład Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej

Historia edito

 

ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, budynek D9, tel. 17 785 50 51, zipr@ur.edu.pl

 

 

prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany - kierownik Zakładu
tel. 17 785 50 50
e-mail: [email protected]
pok. 50, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują ocenę kosztochłonności i energochłonności wybranych płodów rolnych.

Właściwości mechaniczne i chemiczne wybranych warzyw i owoców w aspekcie strat w czasie zbioru, transportu, obróbki i przechowywania.

dr hab. inż. Piotr Kuźniar, prof. UR
tel. 17 785 50 48
e-mail: [email protected]
pok. 48, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują ocenę właściwości fizycznych i chemicznych wybranych surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w aspekcie ograniczenia strat ilościowych i jakościowych w czasie zbioru, przetwarzania i przechowywania.

dr hab. inż. Natalia Matłok, prof. UR
tel. 17 785 50 44
e-mail: [email protected]
pok. 44, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania związane są z zastosowaniem wybranych czynników abiotycznych w celu modyfikacji jakości surowca zielarskiego i owoców.

ks. dr hab. Mirosław Twardowski, prof. UR
tel. 17 785 53 54
e-mail: [email protected]
pok. 354, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

W swej pracy badawczej koncentruję się głównie na kluczowych problemach filozofii biologii i etyki środowiskowej. Moja aktywność naukowa nie ma charakteru pracy laboratoryjnej. Istotą mojej pracy badawczej jest synteza o charakterze interdyscyplinarnym. Interdyscyplinarność ta w publikacjach jest widoczna w wymiarach merytorycznym, metodologicznym i wnioskodawczym.

dr inż. Grażyna Gajdek
tel. 17 785 53 53e-mail: [email protected]pok. 353, budynek D9ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Tematyka badawcza jest związana z oceną efektywności ekonomicznej w agrobiznesie.

dr Marcin Halicki
tel. 17 785 53 54
e-mail: [email protected]
pok. 354, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują:
finansowe aspekty logistyki, finansowe aspekty łańcucha dostaw, ryzyko w łańcuchu dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie ryzykiem.

dr inż. Piotr Molenda
tel. 17 785 53 53
e-mail: [email protected]
pok. 353, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Przygotowanie pracowni komputerowych do realizacji zajęć dydaktycznych. Wspomaganie od strony technicznej i metodycznej prowadzonych badań naukowych przez pracowników naukowych zakładu.

dr inż. Miłosz Zardzewiały
tel. 17 785 50 45
e-mail: [email protected]
pok. 45, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują ocenę kosztochłonności i energochłonności wybranych warzyw. Właściwości mechaniczne i chemiczne wybranych warzyw uprawianych w gruncie i pod osłonami.

 

Pracownicy Techniczni

Grzegorz Szeliga, tel. 5068, p.G51