Zakład Fizjologii i Biotechnologii Roślin

Department of Plant Physiology and Biotechnology

pracownicy zakłdu_crop.jpg [277.21 KB]

Od lewej: AS, MM, BJ, WL, AM
dr hab. inż. Wojciech Litwińczuk, prof. UR
Kierownik Zakładu

 

tel. (17) 872 1774 lub (17) 785 4385*
e-mail: [email protected]
pok. 221, budynek D3
ul. ul. Ćwiklińskiej

Optymalizacja mikrorozmnażania roślin drzewiastych - paulownie (Paulownia ssp.), morwy (Morus ssp.), odmiana miejscowa wiśni 'Nadwiślanka'
Hodowla twórcza oraz  introdukcja drzew wielofunkcyjnych  z wykorzystaniem metod kultury in vitro i specjalnych (poliploidyzacja, krzyżowanie odległe)
Ocena rodów i klonów hodowlanych paulowni (Paulownia ssp.) jako źródła biomasy i metabolitów wtórnych

Optimalization of micropropagation of woody plants - paulownias (Paulownia ssp.), mulberries (Morus ssp.), local sour cherry strain 'Nadwiślanka'
Breeding and introduction of multi-purpose trees with application in vitro culture and special methods (polyploidization, interspecific crossing)
Evaluation of paulownia breeding strains and clones as a source of biomass and secondary metabolites

dr Beata Jacek

tel. (17) 785 5305 lub (17) 785 4385*
e-mail: [email protected]
pok. 305, budynek D9
ul. Zelwerowicza

Ocena stanu fizjologicznego roślin w warunkach stresowych oraz poddanych mikoryzacji
Ocena przydatności uprawy paulowni do produkcji biomasy.
Mikrorozmnażanie paulowni

Assessment of physiological state of plants subjected to stress and/or mycorrhization
Assessment of the suitability of the cultivation of paulownia for biomass production.
Micropropagation of paulownia (Paulownia ssp.).

dr Marzena Mazurek


tel. (17) 872 17 32 lub (17) 785 4385*
e-mail: [email protected]
pok. 114, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej

Analizy molekularne, w tym epigenetyczne, roślin w odpowiedzi na stresy abiotyczne i biotyczne
Zmienność somaklonalna - analizy morfologiczne, fizjologiczne oraz epigenetyczne
Mikrorozmnażanie roślin wrzosowatych

Molecular analyses, including epigenetic ones, of plants in response to abiotic and biotic stresses
Somaclonal variation - morphological, physiological, biochemical and epigenetic analyses of micropropagated plants micropropagation of ericaceaus plants

dr Aleksandra Siekierzyńska

(urlop w 2023 r.)
tel. (17) 785 5305 lub (17) 785 4385*
e-mail: [email protected]
pok. 305, budynek D9
ul. Zelwerowicza

Molekularna i immunologiczna identyfikacja właściwości alergennych owoców wybranych roślin sadowniczych ( gł. jabłonie, rokitnik, oliwnik, berberys)
Mikrorozmnażanie roślin jagodowych
Molecular and immunological identification of allergenic properties of fruits (mainly: apples, seaberry, silverberry, barberry)
Micropropagation of small-fruit plants

mgr inż. Anna Padło-Majda - prac. inż.-techniczny


tel. (17) 872 17 32 lub (17) 785 4385*
e-mail: apadlo@ur.edu.pl
pok. 114, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej

 

 

*Członkowie zakładu są również głównymi użytkownikami Laboratorium Biotechnologii Roślin - Aeropolis, budynek D11,

ul. Ćwiklińskiej 2E, tel. 17 785 4385