Seminaria naukowe

ZEOŚ_logo.jpg [64.39 KB]

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Kontakt: ul. A. Zelwerowicza 4, budynek D9, 35-601 Rzeszów

telefon: (17) 785 52 04, e-mail: ehalon@ur.edu.pl

 

SEMINARIA NAUKOWE / SCIENTIFIC SEMINARS and SPECIAL LECTURES


10.05.2019

Seminarium z udziałem Gościa z Antypodów

prof.G.Closs-2019.jpg [92.82 KB]

W maju, w naszym Zakładzie gościł Profesor Gerard Closs z Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii, który podczas seminarium naukowego wygłosił referat „Otolith strontium isotope ratios identify recruitment sources of galaxiids in the lower Waikato River catchment, New Zealand”. Profesor Closs zaprezentował, jak w oparciu o mikrochemię otolitów, dokonano identyfikacji miejsc rekrutacji gatunków ryb słodkowodnych z rodziny Galaxiidae, w najdłuższym systemie rzecznym Nowej Zelandii, rzece Waikato. W interpretacji wyników zwrócił szczególną uwagę na pierwiastki śladowe i stosunek izotopów 87Sr / 86Sr. Wyniki badań Profesora Closs’a i współpracowników ujawniły, że ​​niektóre zbiorniki wodne mogą dostarczać nieproporcjonalnie dużą liczbę młodych osobników do wspierania populacji ryb w całym systemie rzecznym. Identyfikacja tego typu zbiorników wodnych i zarządzanie nimi w celu podtrzymania rekrutacji, ma kluczowe znaczenie dla ochrony zarówno diadromicznych, jak i nie-diadromicznych gatunków.

Więcej na ten temat można przeczytać w m.in. pracy David i in. 2019


08.03.2019

Czwarte seminarium z cyklu "Biologia na drugie śniadanie"

prof.A.Bobiec.jpg [61.80 KB]

Po nieco dłuższej przerwie, wczoraj, 7 marca, jak zwykle o godzinie 11:00, odbyło się kolejne, czwarte już seminarium z cyklu „Biologia na drugie śniadanie” zainicjowanego przez Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska.

Tym razem tematyka związana była z ekosystemami leśnymi. Wykład pod tytułem „Co ma leśna natura z Natury?” wygłosił dr hab. Andrzej Bobiec, prof. UR z Katedry Agrobiologii i Ochrony Środowiska. W swej prelekcji Profesor A. Bobiec zaprezentował wieloaspektowe  spojrzenie na „naturę w lesie” oraz „naturę lasu”, jak również odniósł się do działań ochronnych związanych z obszarami Natura 2000. Podzielił się ze słuchaczami szeroką wiedzą na ten temat, przedstawił także różne wymiary piękna obszarów leśnych i terenów zadrzewionych. Na zakończenie, jako podsumowanie oraz dopełnienie,  przedstawił swój własny punkt widzenia „natury leśnej”, oraz szeroko pojętego krajobrazu kulturowego. Seminarium zakończyła ciekawa dyskusja.  Kolejny raz nasze spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko pracowników Uniwersytetu, ale także studentów. Do zobaczenia za miesiąc!

Więcej na ten temat można przeczytać m.in. w pracy Bobiec 2018


15.06.2018

Kolejne seminarium naukowe z cyklu „Biologia na drugie śniadanie

prof.B.Wiśinowski.jpg [45.31 KB]

Tym razem uczestnicy seminarium naukowego mieli okazję bliższego poznania złotolitek –owadów należących do rzędu błonkówek. Wykład pod tytułem „Grzeszne życie złotolitki czyli o strategiach życiowych owadzich kukułek” odbył się 14 czerwca 2018 r.  O niezwykle ciekawych zachowaniach rozrodczych u niektórych gatunków złotolitek opowiadał dr hab. Bogdan Wiśniowski, prof. UR z Katedry Zoologii. Złotolitki (ang. cuckoo-wasps), to bajecznie ubarwione błonkówki, o metalicznie połyskującym ciele. Lista gatunków złotolitkowatych Polski liczy 96 gatunków. Profesor B. Wiśniowski podkreślił, że bardzo twardy chitynowy pancerz dorosłych złotolitek chroni je przed użądleniami żywicieli, którymi są inne żądłówki. Zagrożona złotolitka zwija się w kulkę i w tej pozycji skutecznie opiera się żądłom grzebaczy, czy os. Larwy złotolitek pasożytujące na gatunkach z nadrodziny Vespoidea są ściśle entomofagiczne, zaś te rozwijające się w gniazdach gatunków z nadrodziny Apoidea bywają także melitofagiczne i nie gardzą pyłkiem oraz nektarem stanowiącym zapas pożywienia dla larw gospodarza.

Koordynatorem spotkań z serii „Biologia na drugie śniadanie” jest Katedra Ekologii i Biologii Środowiska – serdecznie zapraszamy na kolejne „spotkanie śniadaniowe”:)

Więcej na ten temat można przeczytać m.in. w pracy Wiśniowski 2015


08.05.2018

Drugie seminarium z cyklu „Biologia na drugie śniadanie”

prof.R.Zadrąg-Tęcza.jpg [35.08 KB]

10 maja 2018 roku uczestnicy seminarium naukowego wysłuchali wykładu dr hab. Renaty Zadrąg-Tęczy, prof. UR z Katedry Biochemii i Biologii Komórki pt. „Drożdze Saccharomyces cerevisie jako model w badaniach biogerontologicznych”. W swej prelekcji Pani Profesor przypomniała słuchaczom, że gerontologia eksperymentalna opiera się na fundamentalnym założeniu, że proces starzenia ma charakter uniwersalny, a mechanizmy starzenia są obecne u wszystkich organizmów żywych. Konsekwencją tego założenia jest wykorzystanie w badaniach gerontologicznych różnych organizmów, w tym jednokomórkowych drożdży, jako organizmów modelowych oraz bezpośrednia ekstrapolacja wniosków wyciągniętych z tych badań na ludzi. Następnie Profesor R. Zadrag-Tęcza przedstawiła liczne argumenty sugerujące, że starzenie się nie jest uniwersalne. Pokazała, że starzenie się można traktować jako efekt uboczny ewolucji specyficznych cech danej grupy systematycznej, a w zależności od danego kladu zwierząt, starzenie się i przyczyny śmierci mogą mieć zróżnicowany charakter.

Seminarium zakończyło się ożywioną dyskusją na temat starzenia się człowieka i sposobów na długowieczność.

Więcej na ten temat można przeczytać m.in. w pracy Biliński i in. 2017


08.04.2018

Spotkanie inauguracyjne w ramach seminarium naukowego „Biologia na drugie śniadanie”

prof.K.Kukuła-2.jpg [95.47 KB]

W czwartek, 5 kwietnia o godzinie 11:00 rozpoczęło się pierwsze seminarium naukowe, inaugurujące cykl spotkań „Biologia na drugie śniadanie”. Uczestnicy pierwszego spotkania – pracownicy i studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego – wysłuchali wykładu prof. dr hab. Krzysztofa Kukuły pt. „Populacje peryferyjne - czym są i jakie mają znaczenie w ochronie bioróżnorodności?” Profesor K. Kukuła zaprezentował wyniki najnowszych badań, w których podjęto próbę zweryfikowania hipotezy, że zlewnie peryferyjne (tj. małe zlewnie na peryferiach większych dorzeczy) mogą mieć dobry stan ekologiczny i być enklawami w często zdegradowanych dużych systemach rzecznych. Wieloletnie badania prowadzone przez zespół Profesora dały podstawę do oceny roli zlewni peryferyjnych w funkcjonowaniu ekosystemów rzecznych. Dowiodły, że obszary peryferyjne, które zwykle nie są uwzględniane w biogeografii ochrony przyrody, mogą mieć znaczenie zarówno dla ochrony poszczególnych gatunków zwierząt (nie tylko ryb), jak i całych biocenoz.

Biologia na drugie śniadanie” to nowa inicjatywa Katedry Ekologii i Biologii Środowiska. Otwarte spotkania, na które zapraszamy wszystkich chętnych, będą miały charakter cykliczny. Każde seminarium dotyczyć będzie innych zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych. Kolejna okazja do wysłuchania ciekawego wykładu i wzięcia udziału w dyskusji już za miesiąc!

Więcej na ten temat można przeczytać m.in. w pracy Bylak i Kukuła 2018


15.07.2017

Nowa Zelandia w Bieszczadzkim Parku Narodowym – niecodzienne seminarium naukowe

prof.G.Closs-2017.jpg [68.18 KB]

W ubiegłym tygodniu, w Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Wołosatym, odbyło się, zorganizowane przez naszą Katedrę, specjalne seminarium naukowe. Gościem specjalnym seminarium był Profesor Gerard Closs z Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii, który wygłosił referat „Do larval needs drive freshwater fish distribution and life history?”. Profesor G. Closs zaprezentował możliwości najnowszych technik badawczych wykorzystywanych przez jego zespół badawczy. Te narzędzia  pozwalają na uzyskanie odpowiedzi na wiele pytań na temat migracji, rozrodu oraz innych zagadnień dotyczących biologii ryb, a tym samym mających przełożenie na planowanie działań ochronnych.

Uczestnicy seminarium mieli do Profesora G. Closs’a wiele pytań, także tych związanych z bardziej ogólną tematyką - przyrodą Nowej Zelandii, problemami oraz zasadami postępowania z gatunkami obcymi, projektowaniem i tworzeniem nowych obszarów ochrony (m.in. dla zagrożonych gatunków pingwinów), różnorodnością krajobrazu obu nowozelandzkich wysp, czy też ich rdzenną ludnością oraz językiem maoryskim.

Więcej na temat wędrówek ryb i ich larw można przeczytać m.in. w pracy Closs i Warburton 2016 oraz w artykule Closs i in. 2013