Pracownicy

ZEOŚ_logo.jpg [64.39 KB]

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Kontakt: ul. A. Zelwerowicza 4, budynek D9, 35-601 Rzeszów

telefon: (17) 785 52 04, e-mail: ehalon@ur.edu.pl

PRACOWNICY / OUR PEOPLE

kk2_222.jpg [18.91 KB]

prof. dr hab. Krzysztof Kukuła

/ Professor

Kierownik zakładu / head of department

bud. D9,  pok. 217, tel. (17) 7855 217,

D9, Room: 217, Phone: +48 17  7855 217

e-mail: kkukula@ur.edu.pl

Tematyka badawcza: ekologia populacji zwierząt; ekologia wód płynących; funkcjonowanie ekosystemów;
zagrożenia antropogeniczne środowiska; ochrona i monitoring wód śródlądowych; wpływ bobrów na środowisko; gatunki kluczowe i inżynierskie; drapieżniki szczytowe; korytarze ekologiczne; wpływ suszy na ekosystemy; bariery ekologiczne; siedliska pomostowe; analizy statystyczne w ekologii

0_AB_222px.jpg [29.22 KB]

dr hab. Aneta Bylak, prof. UR /

PhD, DSc (Associate Professor)

bud. D9, pok. 203, tel. (17) 7855 203,

D9, Room: 203, Phone: +48 17  7855 203,

e-mail: abylak@ur.edu.pl

Tematyka badawcza: ekologia populacji zwierząt; ekologia wód płynących; funkcjonowanie ekosystemów;
zagrożenia antropogeniczne środowiska; ochrona i monitoring wód śródlądowych; wpływ bobrów na środowisko; gatunki kluczowe i inżynierskie; drapieżniki szczytowe; korytarze ekologiczne; wpływ suszy na ekosystemy; bariery ekologiczne; siedliska pomostowe; analizy statystyczne w ekologii

0_PC2_222px.jpg [40.93 KB]

dr hab. inż. Paweł Czarnota, prof. UR /

PhD, DSc (Associate Professor)

bud. D9,  pok. 218, tel. (17) 7855 218,

D9, Room: 218, Phone: +48 17  7855 218,

e-mail: pczarnota1@gmail.com

Tematyka badawcza: taksonomia, ekologia, różnorodność, ochrona porostów; bioindykacja środowiska; wpływ substancji porostowych na organizmy, ekologia lasu; dynamika gatunków i zbiorowisk roślinnych; duże drapieżniki

NKK_222x222.jpg [36.40 KB]

dr Natalia Kochman-Kędziora / PhD

bud. D9, pok. 218,

D9, Room: 218; Phone: (17) 7855 218

e-mail: nkochman@ur.edu.pl

Tematyka badawcza: morfologia, taksonomia i ekologia glonów, w tym okrzemek (Bacillariophyta); sanitarne zagrożenia środowiska; ocena czystości wody

0_EH_222px.jpg [32.32 KB]

mgr Elżbieta Hałoń / MSc

bud. D9,  pok. 204, tel. (17) 7855 204,

D9, Room: 204, Phone: +48 17  7855 204

e-mail: ehalon@ur.edu.pl 

Tematyka badawcza: ekologia populacji zwierząt; funkcjonowanie ekosystemów;
zagrożenia antropogeniczne środowiska;
ochrona i monitoring wód śródlądowych

Szczegółowe tematy badawcze realizowane przez pracowników Zakładu znajdują się w zakładce „Badania naukowe".

 

PRACOWNICY EMERYTOWANI / RETIRED SCIENTISTS

Prof. MK.jpg [16.08 KB]

dr hab. Małgorzata Kotańska, prof. UR

Pani Profesor Małgorzata Kotańska była pracownikiem naszego zakładu do 2010 roku, kiedy to przeszła na emeryturę. Jednakże do tego czasu publikuje cenne artykuły i wspiera badania naukowe prowadzone w zakładzie.

Tematyka badawcza:  ekologia roślin;
ochrona zbiorowisk łąkowych;
analiza składu florystycznego
oraz zmian flory pierwotnych i wtórnych
zbiorowisk trawiastych

EK.jpg [9.33 KB]

dr Ewa Kukuła

email: ewaekukula@gmail.com

Pani dr Ewa Kukuła w 2022 roku zakończyła pracę na UR. W okresie zatrudnienia, Pani Doktor przez dwie kadencje pełniła funkcję Prodziekana ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym. Pomimo zakończenia pracy zawodowej, dr E. Kukuła stale wspiera realizację badań naukowych prowadzonych w naszym zakładzie.

 

Tematyka badawcza: sanitarne zagrożenia środowiska; ocena czystości wody; mikrobiologia żywności; środowiskowa rola organizmów tworzących osad czynny; identyfikacja źródeł mikrobiologicznego skażenia środowiska

 


DOKTORANCI i ABSOLWENCI STUDIÓW DOKTORANCKICH / Ph.D. STUDENTS

Sz.J._2.jpg [31.52 KB]

dr Joanna Szmuc / PhD

e-mail: szmucek@interia.pl

M.Tanona.jpg [53.85 KB]

dr Magdalena Tanona / PhD

e-mail: magdalena.tanona@gmail.com

LF.jpg [35.28 KB]

dr Łukasz Furmanek / PhD

M.R..jpg [54.64 KB]

dr Mateusz Rybak / PhD

e-mail: matrybak91@gmail.com