Aktualności

ZEOŚ_logo.jpg [64.39 KB]

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

Kolegium Nauk Przyrodniczych

 

Kontakt: ul. A. Zelwerowicza 4, budynek D9, 35-601 Rzeszów

telefon: (17) 785 52 04, e-mail: ehalon@ur.edu.pl

 

 


16.01.2023

Uroczyste otwarcie Nocy Biologów 2023

 

W ostatni piątek, 13 stycznia 2023, na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Noc Biologów”. Jest to jedna z form popularyzacji nauk przyrodniczych. W tym roku motywem przewodnim Nocy Biologów była „Woda, jako źródło życia”, a rozpoczynający akcję referat plenarny pt. „Hydroekologia – czyli jak ratować ekosystemy rzeczne”, wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Kukuła.

Pan Profesor w swoim wystąpieniu przypomniał, że wydarzeniem, które spowodowało wzrost zainteresowania stanem rzek w Polsce, była katastrofa na Odrze. Przedstawił jednak nie tylko aktualne i potencjalne zagrożenia stanu ekologicznego wód płynących w naszym kraju, lecz przede wszystkim pokazał, jak dbać o zasoby wodne, oraz wyjaśnił kluczową rolę hydroekologów w ratowaniu środowisk wodnych.

Tegoroczna Noc Biologów była doskonałą okazją dla uczniów, aby dowiedzieć się jak ciekawe i perspektywiczne jest studiowanie na kierunku Ochrona środowiska oraz kształcenie specjalistów, którzy w nieodległej przyszłości będą mogli włączyć się w działania służące ochronie zasobów wody. Absolwenci studiów I stopnia mogą bowiem na Uniwersytecie Rzeszowskim, studiując Ochronę środowiska, uzyskać tytuł magistra na unikatowej w skali Polski specjalności - Hydroekologii i zarządzaniu środowiskiem wodnym.


03.01.2023

O nietypowej zimowej aurze w Polskim Radio Rzeszów

 

Nowy 2023 rok przywitał nas dość wysokimi, jak na zimę, temperaturami. Choć warto przypomnieć, że początek stycznia 2022 był dość podobny. O pogodowych rekordach, anomaliach i ciepłej zimie rozmawiano na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Gościem redaktor Iwony Piętak był prof. dr hab. Krzysztofa Kukuła. Poruszono wiele ważnych tematów związanych z pogodą i klimatem, rozmawiano też o tym w jaki sposób ciepła, bezśnieżna zima wpływa na przyrodę.

Całą rozmowę można odsłuchać na stronie Polskiego Radia Rzeszów: https://radio.rzeszow.pl/wiadomosci/z-prof-krzysztofem-kukula-rozmawiamy-o-skutkach-zmiany-klimatu?fbclid=IwAR2hyyyDWyh1848cO4Ra8sE9AukuktuyjBab2aQW1T1fYb3KIswSnYN692c


 

23.11.2022

Dyskusja nad energetyką jądrową w Polskim Radio Rzeszów

23.11.2022.jpg [125.01 KB]

W środowe popołudnie 23 listopada gośćmi redaktora Macieja Adamskiego byli prof. dr hab. Krzysztof Kukuła, kierownik Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska oraz dr Sławomir Wolski z Politechniki Rzeszowskiej. Tematem audycji Jestem za, jestem przeciw były plany budowy w Polsce elektrowni jądrowych. Dr Sławomir Wolski przybliżył słuchaczom zagadnienia związane z budową, działaniem i eksploatacją elektrowni, podczas gdy prof. dr hab. Krzysztof Kukuła analizował potencjalny wpływ jej lokalizacji i funkcjonowania na środowisko przyrodnicze. Godzinna dyskusja na antenie Polskiego Radia Rzeszów pozwoliła słuchaczom na bliższe zaznajomienie się z tematem szeroko obecnie dyskutowanym w przestrzeni publicznej.


22.11.2022

Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła prelegentem podczas Karpackiej Konferencji Ministerialnej

22.11.2022.jpg [164.02 KB]

W ramach polskiego przewodnictwa Konwencji Karpackiej, 22 listopada odbyła się w Rzeszowie Karpacka Konferencja Ministerialna. Udział w niej wzięli ministrowie oraz przedstawiciele ministerstw z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii oraz Serbii. Uczestnikami spotkania byli także: szef sekretariatu Konwencji Karpackiej Harald Egerer z Austrii, Elisabeth Sellwood (szefowa Environment and Security Unit, Unit Environment) oraz przedstawiciele innych międzynarodowych organizacji (m.in. Forest Europe, Konwencja Alpejska). Na konferencji rozmawiano o potencjale przyrodniczym Karpat, zagrożeniach środowiska przyrodniczego i działaniach ochronnych, a także o wpływie wojny w Ukrainie na środowisko naturalne.

Referat wprowadzający (keynote) konferencji pt. “Carpathians - biodiversity hotspot of Europe. Importance of the Carpathian biodiversity for restoration, resilience and protection of the European and global biodiversity, dotyczący bioróżnorodności Karpat, wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Kukuła. Profesor w swoim wystąpieniu podkreślał, że Karpaty to szczególne dziedzictwo przyrodnicze wszystkich państw położonych na ich obszarze. Mówił o ich znaczeniu oraz roli, jaką spełniają w zachowaniu europejskiej i globalnej bioróżnorodności. Wskazał też na główne zagrożenia dla górskich ekosystemów: wylesianie, masowa turystyka czy fragmentacja siedlisk wielu kluczowych gatunków.

Konferencja Ministerialna miała charakter zamknięty, a Pan Profesor, jedyny w tym szacownym gronie przedstawiciel środowiska naukowego, przedstawił pełne tło naukowo-badawcze do dalszej dyskusji. To prestiżowe wydarzenie organizowane w ramach Carpathian Convention było długo wyczekiwane.

Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła pełni obecnie funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego, z którym związany jest od początku jego istnienia, a ponad to prowadzi badania naukowe w różnych regionach Karpat. O Konferencji i znaczeniu Konwencji Karpackiej dla państw regionu można przeczytać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Autor fotografii z konferencji: P. Wasiak


28.10.2022

"Jak przetrwać gdy wszystko wokół płynie" - warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie

27.10.2022.jpg [165.80 KB]

"Jak przetrwać, gdy wszystko wokół płynie?” Na to pytanie, będące równocześnie tematem warsztatów, starali się odpowiedzieć jego uczestnicy. 27 października 2022 roku uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie wzięli udział w warsztatach prowadzonych przed prof. dr hab. Krzysztofa Kukułę, dr hab. Anetę Bylak, prof. UR, dr Natalię Kochman-Kędziorę oraz mgr Elżbietę Hałoń. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję poznać bliżej różnorodność organizmów wodnych. Obserwowali gatunki ryb, a użyciem lup i mikroskopów oznaczali m.in. bezkręgowce wodne, w tym larwy wodnych owadów oraz różne grupy glonów, które to organizmy są doskonałymi wskaźnikami jakości wód. Była to także doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o kierunku Ochrona środowiska.


28.09.2022

Uroczyste otwarcie "Chatki Puchatka" w Bieszczadach

chatka puchatka.jpg [73.72 KB]

 

24 września dokonano uroczystego otwarcia „Chatki Puchatka” w Bieszczadach. W tej uroczystości brał również udział Przewodniczący Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego, prof. dr hab. Krzysztof Kukuła.

Schron Turystyczny BdPN „Chatka Puchatka” na Połoninie Wetlińskiej to najwyżej położone (1228 m n.p.m.) schronisko i obiekt noclegowy w Bieszczadach. Jako obiekt całoroczny funkcjonuje od 1967 roku, jednak dopiero wiosną 2020 roku rozpoczęła się jego gruntowna przebudowa. W rzeczywistości powstał zupełnie nowy, nowoczesny obiekt. Wybudowano również zbiorniki na deszczówkę, które mają zaspokoić potrzeby wody do celów sanitarnych, powstała też oczyszczalnia ścieków i toalety dla turystów. Inwestycja została zaplanowana na 4,2 mln złotych, zaś środki pochodziły m.in. z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz z budżetu państwa. Po uroczystym otwarciu, schronisko zostało ponownie oddane do użytku. W Chatce znajduje się sezonowa dyżurka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Posterunek Meteorologiczny IMiGW, a także baza dla straży Parku.

Warto nadmienić, że pomysłodawcą nazwy „Chatki Puchatka” jest polski żeglarz Leonid Teliga - pierwszy Polak, który samotnie okrążył Ziemię na drewnianym jachcie s/y Opty (w latach 1967–1969).


19.09.2022

Uchwała Polskiego Towarzystwa Hydrobiologów Polskich w sprawie katastrofy w Odrze

odra.jpg [155.03 KB]

 

Na XXV Zjeździe Hydrobiologów Polskich podjęto uchwałę Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego (PTH) w sprawie katastrofy w Odrze i koniecznej zmiany systemu gospodarowania rzekami w Polsce. W dyskusji nad uchwałą uczestniczyli także przedstawiciele naszego Zakładu, prof. dr hab. Krzysztof Kukuła oraz dr hab. Aneta Bylak, prof. UR, która była też moderatorką panelu dyskusyjnego poświęconego katastrofie w Odrze.

PTH zrzesza niemal 400 członków, zatrudnionych w 30 jednostkach naukowych w Polsce. Są oni specjalistami w zakresie funkcjonowania, ochrony i renaturyzacji wód. Reprezentują nauki przyrodnicze i inżynieryjne. Jak zapisano w opublikowanej uchwale, "Członkowie Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego oraz niezrzeszeni w nim hydrobiolodzy uczestniczący w Jubileuszowym, XXV Zjeździe Hydrobiologów Polskich stanowczo nie zgadzają się z koncepcją budowy stopni wodnych, pod pretekstem poprawy stosunków wodnych w Odrze oraz twierdzeniem, że ich powstanie zapobiegnie kolejnym katastrofom ekologicznym w tej rzece (…). Koncepcję tę uważamy za błędną, sprzeczną z obecnym stanem wiedzy naukowej i nieuzasadnioną ekonomicznie. Progi i będące ich konsekwencją piętrzenia zmniejszą prędkość przepływu wody. W wyniku tego, przy silnym obciążeniu dorzecza Odry biogenami i wysokich temperaturach, organizmy fitoplanktonowe uzyskają znacznie lepsze warunki do wzrostu, generując częstsze toksyczne zakwity, szkodliwe zarówno dla ekosystemu, jak i otoczenia społecznego i gospodarczego rzeki. W efekcie budowy progów, oprócz toksycznych glonów Prymnesium parvum, w Odrze, Wiśle i innych uregulowanych rzekach mogą pojawić się masowo także toksyczne cyjanobakterie (sinice)".

PTH zaapelowało też o wstrzymanie realizacji planów dalszej regulacji Odry, Wisły i innych rzek oraz stworzenie planu zmniejszenia negatywnego wpływu człowieka na wody powierzchniowe. Autorzy Uchwały ostrzegli również, że obserwowana na Odrze katastrofa ekologiczna może nie być zdarzeniem jednorazowym, o ile nie zostaną podjęte strategiczne działania. "Aby zminimalizować prawdopodobieństwo pojawiania się podobnych katastrof w Odrze, Wiśle i w innych polskich rzekach, należy stworzyć skuteczny, ogólnokrajowy system dedykowany temu zadaniu".

Link do pełnego tekstu uchwały:  http://www.pth.home.pl/portal/

O stanowisku PTH w mediach: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C93634%2Cpolskie-towarzystwo-hydrobiologiczne-przeciwne-wobec-budowie-stopni-na-odrze


18.07.2022

Nasza Koleżanka wybrana w skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

18.07.2022.jpg [212.46 KB]

Kandydatura dr hab. Anety Bylak, prof. UR, na członka Komisji Rewizyjnej Krakowskiego Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego na lata 2022-2025, została poparta jednogłośnie w wyborach korespondencyjnych. W dniu 14.07.2022 r. zebrała się Komisja Skrutacyjna, a wyniki wyborów ogłoszono kilka dni temu. Serdecznie gratulujemy Naszej Koleżance!


13.07.2021

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Furmanka

ŁF.jpg [113.22 KB]


31 maja 2022 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Furmanka. Pracę zatytułowaną „Wpływ kompleksu substancji porostowych na wybrane grzyby glebowe” doktorant wykonywał pod kierunkiem  promotora dr hab. Pawła Czarnoty, prof. UR oraz dr inż. Agaty Tekieli. Recenzentami rozprawy doktorskiej byli: prof. dr hab. Lucyna Śliwa (Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk im. Władysława Szafera w Krakowie) i dr hab. inż. Wojciech Pusz, prof. UPrz (Zakład Fitopatologii i Mykologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). 12 lipca 2022 r. Rada Naukowa Kolegium Nauk Przyrodniczych podjęła uchwałę o nadaniu mgr Łukaszowi Furmankowi stopnia doktora i wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!


14.06.2022

Uczniowie Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości uczestniczyli w warsztatach z bioindykacji środowiska

warsztaty 16.06.2022.jpg [131.42 KB]

Wczoraj, 13 czerwca, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska odwiedzili uczniowie Technikum nr 13 przy Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie, z klasy o profilu: Technik ochrony środowiska. Uczniowie brali udział w warsztatach praktycznych z bioindykacji środowiska, podczas których m.in. oznaczali bezkręgowce wodne, w tym larwy wodnych owadów, będące doskonałymi wskaźnikami jakości wód. Mieli także okazję dowiedzieć się więcej o kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim.


25.05.2022

Dzień Otwarty i Targi Pracy na Uniwersytecie Rzeszowskim

Dni otwarte UR_800.jpg [140.35 KB]

24 maja 2022 roku odbyły się na Uniwersytecie Rzeszowskiem Targi Pracy połączone z Dniem Otwartym. Od godziny 9:00 rano w holu budynku A0 przy ul. Pigonia każdy z Instytutów miał okazję przestawić ofertę edukacyjną i opowiedzieć o pracy naukowej. W ten dzień aktywnie włączyli się także pracownicy naszego Zakładu. Mieliśmy okazję spotkać wielu uczniów, którzy wraz z opiekunami odwiedzili Uniwersytet, a którym z przyjemnością przedstawiliśmy ofertę edukacyjną Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska. Opowiedzieliśmy również jak wyglądają zajęcia m.in. na kierunku Ochrona środowiska, jak i życie studenckie w Rzeszowie.


23.05.2022

Spotkanie z nauką w plenerze, czyli Piknik Nauki Eksploracje 2022

piknik nauki_800.jpg [173.51 KB]

W ostatnią sobotę, 21 maja 2022, w Rzeszowie odbył się Piknik Nauki „Eksploracje”. Z każdą kolejną edycją wydarzenie przyciąga zarówno wystawców jak i odwiedzających – pasjonatów nauki. Pracownicy Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska z pomocą studentów kierunku Ochrona Środowiska mieli okazję zaprezentować czym zajmują się w codziennej pracy naukowej. A uczestnicy przy pomocy lup i mikroskopów mogli przekonać się co żyje w kropli wody i jakie organizmy można spotkać na dnie rzek i potoków. Dużym zainteresowaniem cieszył się także kolorowy świat porostów.

Piknik Nauki to doskonała okazja, aby w plenerze, a nie w salach wykładowych i laboratoriach opowiedzieć jak ciekawe jest studiowanie przyrodniczych kierunków w Instytucie Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska.  

Warsztaty zorganizowane przez pracowników Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska podczas Pikniku Nauki "Eksplorcje":

 • Życie na dnie rzeki – jak przetrwać gdy wszystko wokół płynie?
 • Przez lupę widzi się więcej, czyli fascynujący świat porostów
 • Świat w kropli wody

10.05.2022

Innowacyjne podejście do zarządzania piętrzeniami bobrowymi znalazło międzynarodowe uznanie

Publikacja_stronaZEiOŚ.JPG [3.95 MB]

Innowacyjne podejście do zarządzania piętrzeniami bobrowymi w potokach górskich, zaproponowane przez pracowników UR, znalazło międzynarodowe uznanie. Wyniki badań prowadzonych przez pracowników Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska (Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska) opublikowano w prestiżowym czasopiśmie Science of the Total Environment (200 pkt MEiN, Impact Factor 7.96). Autorami publikacji pt. „Impact of fine-grained sediment on mountain stream macroinvertebrate communities: Forestry activities and beaver-induced sediment management” są: dr hab. Aneta Bylak, prof. UR i prof. dr hab. Krzysztof Kukuła.

W publikacji przedstawiono wyniki kilkuletnich, kompleksowych badań w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Autorzy wskazali, że choć osady drobnoziarniste są naturalnym składnikiem systemów rzecznych, to działalność człowieka może powodować dramatyczny wzrost ich ilości. Na obszarach górskich źródłem osadów zakłócających funkcjonowanie ekosystemów wodnych jest często gospodarka leśna. W pracy testowano hipotezę, że biocenozy w badanych potokach będą się różnić stopniem zniekształcenia, w zależności od intensywności prac leśnych w zlewni. Autorzy wykazali, że zamulanie dna potoków górskich  może zaburzyć strukturę sieci troficznych całych ekosystemów. Jednocześnie, w pracy przedstawiono dowody na pozytywny wpływ obecności bobrów na terenach lasów eksploatowanych gospodarczo. Stawy bobrowe akumulując osady, hamują degradację potoków i przyczyniają się do odtworzenia naturalnej struktury biocenozy.  Wychwytywanie i magazynowanie drobnych osadów w stawach bobrowych może przyspieszyć procesy rewitalizacji cieków górskich.

Dobre praktyki eksploatacji lasów, zwłaszcza na obszarach górskich, powinny uwzględniać inżynierską działalność bobrów poprzez zachowanie budowanych przez nie tam i stawów.

Artykuł dostępny jest na stronie internetowej czasopisma: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722021726


16.02.2022

Kampus „Zalesie” i zlewnia potoku Matysówka bohaterami prestiżowej publikacji naukowej

Publikacja_GA_900.jpg [210.52 KB]

Miło nam podzielić się informacją, że w ostatnich dniach w czasopiśmie Science of the Total Environment (6 miejsce na świecie wg rankingu Scopus – Environmental Engineering, 200 pkt MEiN, Impact Factor 7.96) ukazała się publikacja pracowników Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, która powstała we współpracy ze studentami trzech kierunków studiów prowadzonych na UR.

Autorami publikacji pt. „Small stream catchments in a developing city context: The importance of land cover changes on the ecological status of streams and the possibilities for providing ecosystem services” są: Aneta Bylak, Krzysztof Kukuła, Bernadetta Ortyl, Elżbieta Hałoń, Agata Demczyk, Kinga Janora-Hołyszko, Justyna Maternia, Łukasz Szczurowski i Jolanta Ziobro.

Artykuł ma charakter interdyscyplinarny i jest efektem współpracy pracowników Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska oraz Zakładu Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu. Z własnej inicjatywy, w 2016 roku w część badań terenowych i laboratoryjnych zaangażowali się członkowie Koła Naukowego Przyrodników: cztery studentki kierunku Ochrona Środowiska, studentka kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami oraz student kierunku Biologia.

W publikacji przedstawiono wyniki badań rozpoczętych jeszcze na początku lat 90. ubiegłego wieku, a zakończonych w roku 2017. W artykule zwrócono uwagę na fakt zachowania przez zlewnię potoku Matysówka wielu walorów przyrodniczych, pomimo szybko postępującej urbanizacji. Zaskakujące jest to, że jeszcze w latach 90. potok ten był silnie zdegradowany, choć zlewnia pozostawała jeszcze poza strefą miejską. Współcześnie, mimo braku działań ukierunkowanych na jego rewitalizację, stan potoku wyraźnie się poprawił, a w  szeregu cech zlewni  dostrzec można duży potencjał przyrodniczy. W analizach walorów krajobrazu miejskiego dostrzega się znaczenie naturalnych obszarów w miastach, a są one często nazywane „przestrzeniami zielonymi” (green spaces) np. pozostałości lasów czy łąk, oraz „przestrzeniami niebieskimi” (blue spaces) tj. naturalnymi zbiornikami i ciekami wodnymi. Gdy w miastach brakuje takich obszarów, próbuje się wprowadzać, często kosztowne, „substytuty naturalności”, np. tworząc ogrody na dachach czy budując oczka wodne. Przykład potoku Matysówka pokazuje, że przemiany gospodarcze w obszarach podmiejskich mogą w sposób nieplanowany, stworzyć szansę na utworzenie wartościowego terenu wypoczynkowego dla mieszkańców miasta. Niezbędne są jednak dodatkowe działania rewitalizacyjne i inwestycyjne. Zanik działalności rolniczej i procesy sukcesyjne na dawnych gruntach rolnych zapoczątkowały spontaniczny proces odbudowy strefy buforowej wzdłuż potoku. Obecnie znaczna część jego zlewni to nieużytki, na które wchodzą drzewa i krzewy. Sprzyjającą regeneracji i zachowaniu walorów przyrodniczych cechą zlewni Matysówki jest duże nachylenie terenu zniechęcające do zabudowy. Autorzy publikacji sugerują, że na aktualnym etapie rozwoju miasta, gdy zabudowa miejska nie jest w tym rejonie jeszcze zbyt gęsta, istnieje duża szansa na „zarezerwowanie terenu” dla półnaturalnej, funkcjonalnej otuliny nadbrzeżnej. Potok Matysówka w połączeniu z płatami lasów i zadrzewień oraz istniejącym zabytkowym parkiem w Zalesiu z drzewami pomnikowymi i chronionymi gatunkami roślin, mógłby stanowić obszar rekreacyjny. Autorzy podkreślili, że dalsza poprawa stanu ekologicznego potoku i jego zlewni, w powiązaniu z zachowaniem mozaiki siedlisk, może zwiększyć możliwość korzystania z tzw. usług ekosystemowych (ecosystem services), w tym zaopatrzenie w czystą wodę, regulację jakości powietrza i temperatury w mieście, oraz zapewnianie rekreacji, a w konsekwencji utrzymanie dobrej fizycznej i psychicznej kondycji mieszkańców Rzeszowa oraz studentów naszego Uniwersytetu ;)

Artykuł dostępny jest na stronie internetowej czasopisma:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721070509


27.01.2022

Analiza wpływu suszy na funkcjonowanie populacji ryb w dopływach rzeki San doceniona przez prestiżowe czasopismo naukowe

SciRep_Kukuła,Bylak.jpg [218.66 KB]

Prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wód płynących jest uwarunkowane ciągłością w kilku wymiarach: podłużnym (tj. góra–dół potoku), bocznym (tj. tereny zalewowe–koryto), pionowym (tj. wody powierzchniowe–wody podziemne). Rosnąca ingerencja człowieka doprowadziła do degradacji niektórych ekosystemów wód płynących i przyczyniła się do zaburzenia ich ciągłości ekologicznej. Jednym z najważniejszych problemów jest regulacja rzek, której konsekwencją jest zwiększona erozja denna koryta, powodująca obniżenie poziomu wód gruntowych. Dodatkowo, w potokach częste są bariery poprzeczne takie jak progi, przepusty czy brody z płyt betonowych, a „efekt bariery” potęgowany jest przez niskie stany wód. Często dochodzi do całkowitego lub częściowego wysychania potoków, co zaobserwowano na wszystkich kontynentach. Ale nawet, gdy potok wyschnie, ryby mogą zasiedlić ponownie wypełniony wodą odcinek potoku, jeśli przeżyją w bardziej zasobnych w wodę głębszych odcinkach, lub podpłyną z rzeki głównej. Przeprowadziliśmy 10-letnie badania w potoku karpackim, by ocenić skutki ekologiczne jego renaturyzacji cieków, analizując możliwość sezonowego braku ciągłości hydrologicznej spowodowanej suszą. Otrzymane wyniki wskazały, że usunięcie barier może zrehabilitować ich szkodliwy wpływ na populacje ryb rzecznych. Po usunięciu barier poprzecznych, wiosną, gdy w potoku płynęło dużo wody, w dolnym jego odcinku pojawiały się ryby migrujące w górę z Sanu. Jednak latem, odcinkowe wysychanie potoku spowodowało powstanie filtra środowiskowego. W konsekwencji, po usunięciu bariery tylko dwa małe gatunki tj. śliz i strzebla potokowa, które tolerują okresowy spadek stężenia tlenu i wzrost temperatury wody, w środkowej części potoku utworzyły stabilne populacje. W pracy znalazły się też zalecenia dla instytucji zarządzających środowiskiem, m.in. podkreśliliśmy, że także potoki okresowo wysychające powinny być udrażniane, gdyż jak wykazano, dostarczają one rybom ważnych refugiów, mogą być także miejscem rekrutacji i wzmacniać populacje ryb w rzece głównej.

Cały artykuł: Kukuła K., Bylak A. 2022. Barrier removal and dynamics of intermittent stream habitat regulate persistence and structure of fish community. Scientific Reports 12: 1512. można przeczytać na stronie: https://www.nature.com/articles/s41598-022-05636-7

 


18.01.2022

Hydroekologia i zarządzanie środowiskiem wodnym – nowa specjalność na studiach II stopnia

www_nowa specjalność.jpg [190.60 KB]

Miło nam poinformować, że od semestru letniego 2021/2022 rusza nowa specjalność na kierunku Ochrona środowiska. Władze Uniwersytetu Rzeszowskiego pozytywnie zaopiniowały zmiany w programie kształcenia, co oznacza, że nową specjalność będą mogli wybrać studenci, którzy już 28 lutego 2022 rozpoczną studia na pierwszym roku II stopnia.

Hydroekologia i zarządzanie środowiskiem wodnym to wyjątkowa specjalność. Realizowany program studiów uwzględnia zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi, niedoborami wody i ekologicznymi skutkami suszy. Dzięki licznym ćwiczeniom laboratoryjnym oraz terenowym poruszane są zagadnienia dotyczące stosowania różnych metod oceny stanu ekosystemów wodnych, sposoby rekultywacji środowisk wodnych oraz metody i techniki ochrony i restytucji fauny wodnej.

Nowa specjalność oraz zmiany w programie studiów to jeden z efektów wieloletniej współpracy z instytucjami działającymi na rzecz ochrony przyrody i środowiska (m.in. Bieszczadzkim, Magurskim i Gorczańskim Parkiem Narodowym, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Lasami Państwowymi). Konsultacje pozwoliły na lepsze dostosowanie programu studiów do potrzeb rynku pracy i są odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania środowiskami wodnymi i ochrony zasobów wody.


17.01.2022

 O porostach i glonach podczas Nocy Biologów 2022

noc biologów 2022.jpg [169.10 KB]

 

W ostatni piątek, 14 stycznia 2022 odbyła się kolejna edycja „Nocy Biologów”. Ta ogólnopolska impreza ma na celu popularyzowanie wśród uczniów (ale i dorosłych) szeroko pojętej wiedzy biologicznej, w tym w tym biologii stosowanej, czyli ochrony środowiska i przyrody. Od kilku lat w „Nocy Biologów” uczestniczy również Uniwersytet Rzeszowski. Pracownicy Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska zawsze aktywnie wspierają takie akcje opowiadając o ekologii i ochronie środowiska, więc także w tym roku przyłączyli się do tego wydarzenia prowadząc warsztaty dla szkół. Dr hab. Paweł Czarnota, prof. UR wraz z doktorantką, mgr Magdaleną Tanona oraz studentami prowadzili warsztaty pt. Związek na całe życie - czyli rzecz o naturze porostów. Z kolei poszukiwacze „piękna w skali mikro” wzięli udział w warsztatach Fantastyczne... glony i jak je znaleźć? prowadzone m.in. przez dr Natalię Kochman-Kędziora. Warsztaty dla uczniów to świetna okazja do poznania pracy Uniwersytetu z perspektywy naukowca i studenta… Być może za kilka lat spotkamy poznanych uczniów ponownie, jako studentów Ochrony środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim!


20.12.2021

Pracownicy ZEiOŚ zaangażowani w Program Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina

Współpraca Transgraniczna-fot.png [717.66 KB]

 

Od wielu lat pracownicy Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska współpracują z tzw. otoczeniem zewnętrznym, wpierając różnego rodzaju pro-środowiskowe działania i projekty, zarówno w skali lokalnej, krajowej jak i międzynarodowej. Ostatnio zaangażowali się w projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014-2020 (nr Projektu PLBU.01.02.00-18-0969/19-00).

W ramach tej współpracy, prof. dr hab. Krzysztof Kukuła oraz dr hab. Aneta Bylak, prof. UR wygłosili referat plenarny podczas konferencji „Karpaty – kraina ryb wędrownych / Карпати країна мігруючих риб / The Carpathian mountains - the land of migratory fishes”. Referat miał na celu zaprezentowanie międzynarodowej grupie słuchaczy walorów przyrodniczych rzek i potoków karpackich. Po zakończeniu prelekcji odbyła się ożywiona dyskusja, którą prowadzono w trzech językach!


29.10.2021

Warsztaty „Mikroskopowa dżungla – glony inne niż myślisz”

29.10.2021_2.jpg [105.44 KB]

28 października 2021 grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych, wraz z opiekunami, przyjechała na Uniwersytet Rzeszowski, gdzie wzięła udział m.in. w warsztatach prowadzonych przez pracowników Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska. Spotkanie z nauką w ramach warsztatów „Mikroskopowa dżungla – glony inne niż myślisz” cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Uczniowie pracując przy mikroskopie obserwowali różne grupy glonów, różniące się nie tylko barwą ale i kształtem komórek. Młodych pasjonatów nauki zachwycił mikroświat zielenic, sinic i okrzemek. Warsztaty prowadziły dr hab. Teresa Noga, prof. UR (Zakład Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii) oraz nasza koleżanka z Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska - dr Natalia Kochman-Kędziora. Uczniowie, na zakończenie warsztatów przyznali, że zupełnie nie spodziewali się, że w wodzie żyje tak dużo różnorodnych mikroorganizmów i wiele z nich wygląda jak małe dzieła sztuki.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach współpracy Uniwersytetu Rzeszowskiego ze szkołami i miały na celu promocję nauk przyrodniczych, w tym szeroko pojętej ochrony środowiska i przyrody. Być może za kilka lat uczestnicy tych warsztatów zostaną studentami kierunku Ochrona środowiska i nabędą umiejętności oceny stanu ekologicznego środowisk wodnych w oparciu o glony i inne bioindykatory.


27.10.2021

Prezentacja kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA na Radzie Społeczno-Gospodarczej KNP

27.10.2021_2.jpg [121.75 KB]

Wczoraj, 26.10.2021 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społeczno-Gospodarczej działającej przy Kolegium Nauk Przyrodniczych. Rada skupia ponad 30 instytucji publicznych, organizacji i przedsiębiorstw działających w obszarze nauk przyrodniczych. Kierunek Ochrona środowiska od lat jest wspierany m.in. przez Bieszczadzki Park Narodowy, Magurski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie  czy Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych.

Podczas spotkania prof. dr hab. Krzysztof Kukuła, kierownik kierunku Ochrona środowiska, zaprezentował kierunek zwracając szczególną uwagę na profil absolwenta oraz jego doskonałe przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej w różnorodnych instytucjach związanych z ochroną środowiska, ochroną przyrody, zarządzaniem środowiskiem wodnym, czy gospodarką odpadami.

Pan Profesor K. Kukuła, zwrócił także uwagę na praktyczny charakter studiów, gdzie oprócz zajęć w laboratoriach, studenci mają okazję rozwinąć swoje umiejętności i poszerzyć kwalifikacje podczas licznych zajęć terenowych, praktyk studenckich oraz szkoleń i warsztatów. Podczas dyskusji, która wywiązała się po prezentacji, przedstawiciele zaproszonych instytucji zaakcentowali ogromną dbałość zespołu programowego kierowanego przez prof. Krzysztofa Kukułę o wysoki poziom programu studiów, gwarantujący wykształcenie przyszłych ekspertów ds. ochrony środowiska. Podkreślili, że chętnie zatrudniają absolwentów Ochrony środowiska z naszego uniwersytetu, gdyż są to osoby bardzo dobrze przygotowane i świetnie wpisujące się w aktualne potrzeby rynku pracy. Pan dyrektor  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zwrócił uwagę, że w świetle zmieniających się przepisów dotyczących ochrony środowiska zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych absolwentów tego kierunku wzrośnie i kolejne roczniki absolwentów OŚ z Uniwersytetu Rzeszowskiego bez problemu znajdą atrakcyjną pracę.


01.10.2021

Dr Natalia Kochman-Kędziora członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Fykologicznego

01.10.2021_2.jpg [113.79 KB]

29 września 2021 roku, podczas walnego zebrania członków Polskiego Towarzystwa Fykologicznego odbyły się wybory zarządu na kolejną trzyletnią kadencję (2021–2024). Miło nam poinformować, że w skład Prezydium Zarządu została wybrana dr Natalia Kochman-Kędziora, która pełnić będzie funkcję zastępcy sekretarza generalnego. Polskie Towarzystwo Fykologiczne zrzesza polskich fykologów (algologów) z placówek naukowych, uczelni i stacji terenowych, prowadzących badania w zakresie taksonomii i ekologii sinic i glonów. Wybór do prezydium zarządu jest dla dr Natalii Kochman-Kędziora ogromnym wyróżnieniem, stąd serdecznie tej nominacji gratulujemy.

Więcej informacji na temat Polskiego Towarzystwa Fykologicznego można znaleźć na stronie internetowej: www.fykologia.pl


20.09.2021

Zwiększenie wartości projektu realizowanego przez pracowników Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska

20.09.2021.jpg [401.21 KB]

Jest nam niezwykle miło poinformować, że projekt „Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2022 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych” realizowany przez prof. dr hab. Krzysztofa Kukułę oraz dr hab. Anetę Bylak prof. UR we współpracy z Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie otrzymał zwiększenie finansowania prowadzonych badań do ponad 200 tys. złotych. Projekt realizowany jest od 2019 w karpackich rzekach i jest częścią dużego, ogólnokrajowego projektu. Udział w nim Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska jest ogromnym wyróżnieniem i docenieniem umiejętności i wiedzy pracowników. Projekt jest realizowany zgodnie z programem Państwowego Monitoringu Środowiska, koordynowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Jego wyniki posłużą m.in. do opracowania krajowego raportu oceny stanu ekologicznego wód płynących.

Serdecznie gratulujemy!


11.09.2021

Kolejna kadencja prof. Krzysztofa Kukuły w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody

11.09.2021.jpg [184.44 KB]

Regionalna Rada Ochrony Przyrody  jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody, działającym przy regionalnym dyrektorze ochrony środowiska. Członkami Rady są osoby ze świata nauki, praktyki i organizacji społecznych, którzy aktywnie działają na rzecz ochrony przyrody. Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dr Wojciecha Wdowika, w skład Regionalnej Rady Ochrony Przyrody (na kadencję 2020-2025) został powołany kierownik Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska prof. dr hab. Krzysztof Kukuła. Jest to kolejna, już piąta, kadencja Pana Profesora w Radzie (wcześniej Wojewódzkiej Radzie Ochrony Przyrody). Dodatkowo, przez trzy kadencje, do 2020 roku, Pan Profesor pełnił funkcję przewodniczącego. Prof. K. Kukuła jest cenionym specjalistą z dziedziny ekologii i hydrobiologii, autorem wielu publikacji o tematyce przyrodniczej, w których zwraca szczególną uwagę na negatywne skutki antropopresji i ochronę przyrody województwa podkarpackiego.


09.09.2021

Ogólnopolska Konferencja Zoologiczna zakończona wielkim sukcesem

Fot_strona_UR-2.jpg [8.07 MB]

7 września, punktualnie o godzinie 9:00, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Sylwester Czopek, otworzył Ogólnopolską Konferencję Zoologiczną pt. „Zoologia dziś: trendy, wyzwania, kierunki na przyszłość”. Organizatorami tego wydarzenia były: Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu oraz Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska (Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska), przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Zoologów.

Na konferencji zaprezentowano najnowsze osiągnięcia polskich zoologów, oraz wskazano aktualne kierunki badań i sposoby rozwiązywania problemów ochrony fauny w dobie kryzysu ekologicznego. Tegoroczny temat przewodni konferencji zainspirował Uczestników do wielu ciekawych wystąpień i ożywionych dyskusji. Na konferencji omawiano liczne zagadnienia z zakresu ekologii zwierząt oraz szeroko pojętej ochrony środowiska i przyrody. Dyskutowano m.in. o intrygujących zachowaniach godowych zwierząt, problemach związanych z ekspozycją ptaków na metale ciężkie, wpływie środków ochrony roślin na owady, identyfikacji zaburzeń w funkcjonowaniu populacji dużych ssaków, konsekwencjach urbanizacji w odniesieniu do dzikich zwierząt, konkurencji między blisko spokrewnionymi gatunkami, czy nawet o zwierzętach jako podmiotach ochrony etycznej. Konferencja miała bardzo wysoki poziom naukowy i była ważnym forum wymiany myśli najwybitniejszych polskich zoologów. Poza pracownikami Uniwersytetu Rzeszowskiego, wzięli w nim udział przedstawiciele najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce, tj. z Uniwersytetów:  Jagiellońskiego, Warszawskiego, Gdańskiego, Łódzkiego, Wrocławskiego, Szczecińskiego, Śląskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Zielonogórskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Instytutu Rybactwa Śródlądowego, oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Wśród autorów wystąpień i posterów znaleźli się także naukowcy z Portugalii, Estonii, Rosji i Wietnamu.

Na zakończenie Prezes Polskiego Towarzystwa Zoologów, prof. Jarosław Wiącek podziękował organizatorom za bardzo sprawną organizację konferencji i mimo trudności wynikających z sytuacji epidemicznej, konferencja okazała się wielkim sukcesem Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska.

strona konferencji.jpg [265.33 KB]

Tytuły prezentacji i posterów zaprezentowanych przez pracowników, doktorantów oraz nowo wypromowanych magistrów Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska:

 • Geomorfologiczne efekty oddziaływania zwierząt na koryta potoków górskich – dr hab. Aneta Bylak, prof. UR, prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
 • Okrzemki i pingwiny – czyli o trudnych związkach w antarktycznym świecie – dr Natalia Kochman-Kędziora, dr hab. Teresa Noga, prof. UR, prof. dr hab. Maria Olech
 • Okoń Perca fluviatilis w zlewni górnego Sanu – analiza warunków siedliskowych– mgr Klaudia Bednarz, prof. dr hab. Krzysztof Kukuła, dr hab. Aneta Bylak prof. UR
 • Makrozoobentos zurbanizowanego potoku podgórskiego: studium przypadku – mgr Elżbieta Hałoń, dr hab. Aneta Bylak prof. UR, dr Bernadetta Ortyl, prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
 • Odbudowa fauny ryb w potoku górskim poddanym zabiegom renaturyzacyjnym”­mgr Joanna Szmuc, dr hab. Aneta Bylak prof. UR, dr Ewa Kukuła, prof. dr hab. Krzysztof Kukuła

 

 


07.09.2021

Uroczyste otwarcie Ogólnopolskiej Konferencji Zoologicznej

wydarznie_facebook.jpg [52.96 KB]

Dzisiaj, punktualnie o godzinie 9:00, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Sylwester Czopek, otworzył Ogólnopolską Konferencję Zoologiczną pt. „Zoologia dziś: trendy, wyzwania, kierunki na przyszłość”. Organizatorami tego wydarzenia są: Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu oraz Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Zoologów.


18.05.2021

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Rybaka

obrona Mateusz Rybak.jpg [149.49 KB]


17 maja 2021 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Rybaka, którego promotorem był dr hab. Paweł Czarnota, prof. UR, a promotorem pomocniczym była dr hab. Teresa Noga, prof. UR (Zakład Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii). Praca doktorska zatytułowana „Różnorodność taksonomiczna zbiorowisk okrzemek zasiedlających wybrane gatunki drzew na terenach o różnym stopniu zurbanizowania” była zwieńczeniem wieloletnich badań, w których Mateusz Rybak (od wczoraj już dr Mateusz Rybak :-), podjął się próby określenia wpływu różnych czynników na rozwój i różnorodność gatunkową okrzemek na pniach lipy, klonu i topoli. Recenzentami rozprawy doktorskiej były dr hab. Małgorzata Bąk (Uniwersytet Szczeciński) oraz dr hab. Agata Wojtal, prof. IOP PAN (Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie). Rada Naukowa Kolegium Nauk Przyrodniczych po wysłuchaniu i przyjęciu publicznej obrony skierowała wniosek o nadanie mgr Mateuszowi Rybakowi stopnia doktora.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!


12.04.2021

Kolejna wysoko punktowana publikacja naukowa

DSC06027.jpg [377.78 KB]

W ostatnim czasie w  czasopiśmie Ecological Indicators (IF=4.229; 140 pkt MEiN) ukazała się zespołowa publikacja, której współautorem z ZEiOŚ jest dr Natalia Kochman-Kędziora. Artykuł pt. „The influence of drought on diatom assemblages in a temperate climate zone: A case study from the Carpathian Mountains, Poland.” Badania prowadzone w kilku ciekach na terenie Magurskiego Parku Narodowego miały na celu określenie w jaki sposób zbiorowiska okrzemek reagują na zmiany spowodowane okresami suszy.  Wyniki wskazały, że susze mają najbardziej wyraźny wpływ na najmniejsze potoki i to w nich obserwowano największe zmiany w składzie gatunkowym. Ciekawym aspektem jest również, że susza nie wpływała na zmniejszenie różnorodności gatunkowej okrzemek, a wręcz przeciwnie, w okresie niskich stanów wód zanotowano dużo więcej gatunków. Susza miała statystycznie znaczący wpływ także na biologiczne wskaźniki stanu ekologicznego i chemizm wód badanych cieków, jednak był on na tyle niewielki, że nie zmieniał ostatecznej interpretacji oceny stanu ekologicznego. Wyniki jasno wskazują konieczność prowadzenia dalszych badania w tym aspekcie, szczególnie z uwagi na postępujące zmiany klimatyczne.

Cały artykuł dostępny jest na stronie internetowej czasopisma:

Peszek Ł., Zgrundo A., Noga T., Kochman Kędziora N., Poradowska A., Rybak M., Puchalski C., Lee J. (2021) The influence of drought on diatom assemblages in a temperate climate zone: A case study from the Carpathian Mountains, Poland. Ecological Indicators,125, 107579.


28.01.2021

KARPATY. KRAINA RYB WĘDROWNYCH –

film dokumentalny z udziałem pracowników Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska

 

film.świnka.jpg [130.29 KB]

W ramach projektu „Karpaty – kraina ryb wędrownych” zrealizowano popularno-naukowy film o występowaniu, wędrówkach tarłowych i ochronie świnki (Chondrostoma nasus L.). W części przyrodniczej filmu wystąpili prof. dr hab. Krzysztof Kukuła oraz dr hab. Aneta Bylak, prof. UR, którzy opowiadali o różnorodności fauny karpackich potoków, szczególnie ryb i bezkręgowców. Zwrócono także uwagę na antropogeniczne zagrożenia ekosystemów rzek górskich, np. eksploatację żwiru z koryt potoków i zabudowę hydrotechniczną, które spowodowały zniszczenie wielu tarlisk, a w konsekwencji znacznie zmniejszyły liczną w przeszłości populację świnki.

Cały dokument można obejrzeć tutaj: Karpaty. Kraina ryb wędrownych.


13.01.2021

Wpływ zmian klimatycznych na ekosystemy leśne – rozmowa w Polskim Radiu Rzeszów 

13.01.2021.jpg [286.16 KB]

12 stycznia w audycji Świat się zmienia w Polskim Radiu Rzeszów gośćmi red. Iwony Piętak byli prof. dr hab. Krzysztof Kukuła (kierownik Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska), dr hab. Andrzej Bobiec, prof. UR (kierownik Zakładu Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu) oraz Nadleśniczy Stanisław Zagrobelny z Nadleśnictwa Oleszyce.

Tematem rozmowy były zmiany zachodzące w polskich lasach. Goście programu zwracali uwagę na różne aspekty prawidłowego funkcjonowania tych ekosystemów. Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła poruszył temat niedoborów wody w leśnych potokach, które są efektem nie tylko zmian klimatu, ale przede wszystkim działalności człowieka. Z kolei dr hab. Andrzej Bobiec, prof. UR zauważył, że na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci las, w wyniku zmian form użytkowania, zmienił się także pod względem krajobrazowym. W dalszej części dyskusji poruszone zostały tematy związane z prawidłową gospodarką leśną, możliwościami poprawienia warunków hydrologicznych czy szkodliwymi dla lasu działaniami człowieka związanymi z rekreacją.


11.01.2021

O Ochronie środowiska podczas kolejnej edycji Nocy Biologów

8.01.2021.jpg [146.25 KB]

W ostatni piątek, 8 stycznia, miała miejsce kolejna edycja Nocy Biologów, która w tym roku odbywała się on-line. Podczas wykładów prelegenci poruszali różne zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych. W gronie pracowników UR, kierunek Ochrona środowiska reprezentowali: prof. dr hab. Krzysztof Kukuła, dr hab. Aneta Bylak, prof. UR i dr hab. Andrzej Bobiec, prof. UR.

Wykład dr hab. Anety Bylak, prof. UR pt. „Posługiwanie się narzędziami - czy tylko człowiek to potrafi?” był niezwykłą okazją do poznania wielu ciekawostek z życia zwierząt i pokazał, że używanie narzędzi nie jest wyłącznie umiejętnością typową dla ludzi. Przechodząc przez kolejne barwne fotografie oraz kadry z fotopułapek, Prelegentka zaprezentowała jakie narzędzia oraz w jakim celu wykorzystują naczelne, słonie, delfiny, ptaki, a nawet gady, ryby i owady. Okazuje się bowiem, że drobne gałązki, wiązki sztywnych traw, kamienie, muszle, gąbki, a nawet ludzkie włosy są w świecie zwierząt powszechnie wykorzystywane nie tylko jako prymitywne narzędzia do zdobywania pokarmu, ale służą także obronie czy pielęgnacji.

Z kolei podczas wykładu zatytułowanego „Korytarze ekologiczne – jak zachować sieć połączeń w podzielonym świecie?” prof. dr hab. Krzysztof Kukuła zwrócił uwagę na kluczową rolę korytarzy ekologicznych w ochronie populacji zwierząt oraz na zagrożenia w ich funkcjonowaniu, wynikające głównie z działalności człowieka, takiej jak rozwój sieci dróg, zabudowa, czy nawet nowe formy turystyki i rekreacji. Szczególna uwaga została poświęcona rzekom i potokom – wyjątkowym korytarzom migracyjnym, których ciągłość zostaje zaburzona przez różnego typu barier poprzeczne – duże zapory, małe tamy i jeszcze mniejsze progi. Jednak nowoczesne rozwiązania techniczne (m.in. tworzenie przepławek) pozwalają na, przynajmniej częściowe, przywrócenie zaburzonej ciągłości ekologicznej.

Wykłady były doskonałą okazją do promocji kierunku Ochrona środowiska – kierunku dla pasjonatów przyrody oraz osób, którym bliska jest jej ochrona.

O Nocy Biologów można przeczytać także w relacji Polskiego Radia Rzeszów: https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/38240/noc-biologow


23.12.2020

Przedświąteczna rozmowa o karpiu w Polskim Radiu Rzeszów

23.12.2020.jpg [62.82 KB]

Wczoraj, 22 grudnia prof. dr hab. Krzysztof Kukuła gościł w przedświątecznej audycji Polskiego Radia Rzeszów. Profesor Krzysztof Kukuła opowiadał o historii karpia Cyprinus carpio L. w Polsce. Pierwsze stawy hodowlane w XII wieku założyli Cystersi, a wiele stawów z tego okresu funkcjonuje  do dziś. W Europie karpie pojawiły się nawet wcześniej niż w Polsce, a hodowano je głównie w dorzeczu Dunaju. Od XIII do XVI w. miał miejsce rozkwit polskiej „gospodarki karpiowej”. Na początku XVI w. na Zamek Królewski w Krakowie dostarczano kilkadziesiąt ton karpia. Współcześnie karp postrzegany jest jako ryba typowo wigilijna, z którą wiąże się świąteczna tradycja.


26.10.2020

Profesor Krzysztof Kukuła Przewodniczącym Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego!

26.10.2020-aktualności_600.jpg [91.29 KB]

Na pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego, które odbyło się 26 października 2020 r. dokonano wyboru Przewodniczącego Rady i jego zastępcy.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że funkcję Przewodniczącego przez najbliższe pięć lat będzie pełnił prof. dr hab. Krzysztof Kukuła. Zastępcą Przewodniczącego został prof. dr hab. Kazimierz Krzemień z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panom Profesorom serdecznie gratulujemy!


06.10.2020

Powołanie Zespołu Programowego kierunku Ochrona Środowiska

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego zostały powołane nowe zespoły programowe na kadencję 2020-2024. Kierownikiem kierunku Ochrona Środowiska został, na kolejną kadencję, prof. dr hab. Krzysztof Kukuła. W skład zespołu zostali powołani: dr hab. Aneta Bylak, prof. UR, dr hab. Jan Buczek, prof. UR, dr Bernadetta Ortyl, dr Agata Ćwik oraz przedstawicielka studentów - Diana Surmacz.

ochrona_środowiska_2020.jpg [2.52 MB]

 


30.09.2020

Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła gościem audycji „Jestem za…Jestem przeciw” w Polskim Radiu Rzeszów

30.09.2020_radio.jpg [126.62 KB]

 

W audycji Polskiego Radia Rzeszów „Jestem za…jestem przeciw”, która odbyła się 30 września 2020r., gośćmi Pani Redaktor Iwony Piętak byli prof. dr hab. Krzysztof Kukuła oraz Janusz Fic (Prezes Zarządu MPGK w Krośnie). Rozmowa poświęcona była tematyce wszechobecnego plastiku, sposobów zagospodarowania śmieci i odpadów, zasad organizacji, gromadzenia i przetwarzania śmieci. Goście programu podkreślali, że w zakresie ochrony środowiska ważne są działania systemowe, odpowiednia edukacja ekologiczna oraz prośrodowiskowa postawa każdego z nas. Profesor Krzysztof Kukuła podkreślił również szkodliwe działanie mikroplastiku, który, jak pokazują najnowsze badania,  trafiając do kolejnych ogniw łańcucha pokarmowego, stanowi duże zagrożenie także dla zdrowia człowieka.


28.09.2020

Nowy temat warsztatów dla szkół!

plakat olimpijski.jpg [110.34 KB]

 

W ofercie warsztatów i zajęć dla uczniów szkół pojawił się nowy temat realizowany przez pracowników ZEiOS - prof. dr hab. Krzysztofa Kukułę, dr hab. Anetę Bylak, prof. UR.

Zajęcia pt.  „Ekologiczne podstawy ochrony środowiska i przyrody” dotyczyć będą najnowszych i najciekawszych osiągnięć ekologii,  które są podstawą działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska.  Tematyka wykładów koncentruje się  m.in. wokół roli gatunków kluczowych w ekosystemach, adaptacji zwierząt do środowiska i reakcji organizmów na zaburzenia środowiska.

Zajęcia trwające 90 minut dedykowane są grupom 25-osobowym.


25.09.2020

Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła powołany przez Ministra środowiska do Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Prof. Krzysztof Kukuła_kolor.jpg [197.11 KB]

Zarządzeniem z dnia 25 sierpnia 2020 r. Minister Środowiska powołał Rady Naukowe Parków Narodowych. Na pięcioletnią kadencję (2020-2025) w Radzie Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego został powołany prof. dr hab. Krzysztof Kukuła.

Rada naukowa jest  organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody. Członkowie rady wybierani są spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz samorządów wojewódzkich i gminnych. Powołanie w skład Rady Naukowej to nie tylko ogromne wyróżnienie, ale i odpowiedzialna praca.

Rada Naukowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego wielokrotnie analizowała i opiniowała zagrożenia dla przyrody Parku wynikające z przedsięwzięć podejmowanych przez park oraz instytucje zewnętrzne. Chronienie cennego i unikatowego obszaru  jakim są Bieszczady, szczególnie w kontekście inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko przyrodnicze stanowi jedno z priorytetowych działań Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy nominacji, tym bardziej, że będzie to jego 7 kadencja. Profesor Krzysztof Kukuła aktywnie działa w Radzie Naukowej Bieszczadzkiego PN nieprzerwanie od 1991 roku, pełniąc przez kilka kadencji funkcję wiceprzewodniczącego.

Treść zarządzania można znaleźć pod linkiem:

files/ur/import/private/110/Aktualnosci/rada-naukowa-bpn.pdf

O nominacji można przeczytać także w Gazecie Uniwersyteckiej nr 5 (114) Listopad / Grudzień 2020:

files/ur/import/private/18/Gazeta-Uniwersytecka/2020/Gazeta_UR_12_2020_int.pdf

 


01.09.2020

Kolejna wysoko punktowana publikacja naukowa pracowników Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska

1.09.2020.jpg [128.19 KB]

Artykuł pt. „Geomorphological effects of animals in mountain streams: Impact and role” podsumowuje wieloaspektowy wpływ zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym, jak i typowo lądowych, na geomorfologię koryt potoków górskich. Behawior poszczególnych grup zwierząt oraz ekologiczne uwarunkowania ich występowania, mogą prowadzić do różnego typu modyfikacji środowiska. Wpływ większych zwierząt, np. bobrów budujących tamy, czy żubrów, których stada stałymi ścieżkami przekraczają potoki, odcinkowo, znacząco zmieniają strukturę fizyczną koryt górskich cieków. Jednak również małe organizmy, tj. bezkręgowce, mogą wpływać np. na strukturę dna i brzegów strumieni. O ile wpływ pojedynczego osobnika może wydawać się niezauważalny, to w przypadku bardzo licznego występowania zwierząt, ich skumulowany wpływ na geomorfologię potoków jest znaczący. Wszystkie opisane w artykule efekty geomorfologiczne, mają także istotne znaczenie w odniesieniu do transportu materiału skalnego i zachodzących w korycie procesów geochemicznych.

To druga już w tym roku publikacja pracowników naszego Zakładu w prestiżowym czasopiśmie Science of The Total Environment (IF= 6,551; 200 pkt MNiSW)

Cały artykuł dostępny jest na stronie internetowej czasopisma:

Bylak A., Kukuła K. (2020) Geomorphological effects of animals in mountain streams: Impact and role, Science of Total Environment, 749, 141283


28.08.2020

Wykład prof. dr hab. Krzysztofa Kukuły w ramach „Wakacyjnych spotkań z przyrodą” organizowanych przez

Bieszczadzki Park Narodowy

29.08.2020.jpg [186.78 KB]

W piątek 28 sierpnia prof. dr hab. Krzysztof Kukuła wygłosił w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego wykład pt. O rybach i nie tylko – bieszczadzkie potoki cenne jak połoniny?. Było to ostatnie spotkanie miłośników przyrody w ramach tegorocznego cyklu „Wakacyjnych spotkań z przyrodą”. Profesor Krzysztof Kukuła podczas swojej prelekcji przybliżył zebranym bogactwo przyrodnicze gatunków żyjących w potokach bieszczadzkich.

O prelekcji można przeczytać na profilu facebookowym Bieszczadzkiego Parku Narodowego: https://www.facebook.com/Bieszczadzki.P.N/


20.07.2020

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska w grupie jednostek badawczych zauważonych przez

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W jednej z najnowszych publikacji informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi pt. „Potencjał polskich jednostek naukowych w zakresie działań mitygacyjnych i badań nad adaptacją do zmian klimatu w sektorze rolnym” przestawione są ośrodki badawcze, których badania wpisują się w problematykę związaną ze zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska.

We wspomnianej publikacji zostały wymienione jedynie trzy jednostki Uniwersytetu Rzeszowskiego – w tym Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska (dawn. Katedra Ekologii i Biologii Środowiska).

Poniżej – fragment biuletynu:

27.09.2020.jpg [180.31 KB]

 


07.07.2020

Kolejna publikacja Pracowników Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska wśród prestiżowych publikacji

Kolegium Nauk Przyrodniczych

 

GRAPHICAL_ABSTRACT_KK_AB_2020.jpg [195.77 KB]

W ostatnim czasie w prestiżowym czasopiśmie Science of The Total Environment (IF= 5,589; 200 pkt MNiSW) ukazała się publikacja autorstwa prof. dr hab. Krzysztofa Kukułydr hab. Anety Bylak, prof. UR pt. Synergistic impacts of sediment generation and hydrotechnical structures related to forestry on stream fish communities. Jest to jedna z dziewięciu najlepiej punktowanych publikacji pracowników Kolegium Nauk Przyrodniczych, które opublikowano w 2020 roku.

Wyniki kilkuletnich badań zaprezentowanych w artykule dotyczą ekologicznych skutków obecności barier hydrotechnicznych oraz zmętnienia wody spowodowanego wzmożoną erozją gleby w zlewni i koncentrują się na funkcjonowaniu populacji ryb w takich ekosystemach. Główne wnioski przedstawione w pracy wskazują na istnienie synergii między ładunkiem zawiesin mineralnych i niedrożnością systemów lotycznych, co znacznie zmniejsza różnorodność ichtiofauny i bezkręgowców w ekosystemach rzek górskich.

Cały artykuł dostępny jest na stronie internetowej czasopisma:

Kukuła K., Bylak A. (2020) Synergistic impacts of sediment generation and hydrotechnical structures related to forestry on stream fish communities, Science of The Total Environment, 737, 139751


23.05.2020

Rozmowa z prof. dr hab. Krzysztofem Kukułą poruszająca temat suszy na łamach gazety Super Nowości

Zeszłoroczna susza była dotkliwa, ale tegoroczna może być może jedną z najgorszych w historii naszego kraju. Opady, które ostatnio obserwowaliśmy, w dłuższej perspektywie nie zażegnają problemu. – Trzeba zmienić filozofię. Musimy racjonalnie gospodarować wodą – podkreśla prof. Krzysztof Kukuła, hydrobiolog, specjalista zajmujący się ekologią wód. Bo zasoby wody pitnej w Polsce są porównywalne do tych w… Egipcie!

Cały artykuł, który ukazał się w wydaniu papierowym dziennika z 21 maja 2020 można przeczytać na stronie internetowej pod linkiem:

http://supernowosci24.pl/w-polsce-mamy-tyle-wody-pitnej-co-w-egipcie/?fbclid=IwAR1718Iql1ZWgUsRVnMJfsNx4ZCp3nBkvo1Y_S1M9hMwwqOIxyrWfXuzwjI


21.02.2020

Profesor Krzysztof Kukuła Gościem specjalnym w audycji Polskiego Radia Rzeszów

21.02.20r.-fot.png [951.49 KB]

W czwartek 20 lutego, słuchacze Polskiego Radia Rzeszów mogli wysłuchać audycji, której Gościem specjalnym był prof. dr hab. Krzysztof Kukuła, kierownik Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Red. Karol Skrobacz rozmawiał z Profesorem m.in. o ekologii, o tzw. stylu życia Zero Waste, klimacie, a także o tym jak słowo 'ekologia' jest nadużywane.

Audycji można posłuchać w całości:

https://www.radio.rzeszow.pl/audycje/29336/styl-zycia-bez-smieci


10.02.2020

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia w ramach programu "Uniwersytecki Portal Wiedzy"

UPW-zeoś_zajęcia-600.jpg [37.20 KB]

Nowe propozycje zajęć dla szkół średnich prowadzonych przez pracowników Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska w ramach programu "Uniwersytecki Portal Wiedzy"

 

prof. dr hab. Krzysztof Kukuła

 1. Jak chronić przyrodę - czyli ekologia w praktyce
 2. Obce gatunki fauny w ekosystemach wodnych świata
 3. Z historii życia ryb – jak przetrwać, gdy wszystko wokół płynie?
 4. Rzeki bez barier – znaczenie ciągłości ekologicznej w ekosystemach wód płynących

dr hab. Aneta Bylak, prof. UR

 1. Czy wszystkie gatunki są ważne? – nowe teorie w ekologii
 2. Rola gatunków kluczowych w ekosystemach
 3. Odbieranie bodźców pod wodą, czyli jak uniknąć wroga, znaleźć pokarm i partnera
 4. Adaptacje bezkręgowców wodnych do środowiska
 5. Krótka historia ilustracji biologicznych
 6. Relacje drapieżnik-ofiara i rola kamuflażu w świecie zwierząt

dr hab. Paweł Czarnota, prof. UR

 1. Historia rysi zapisana w cętkach.
 2. Związki partnerskie u porostów.

dr Natalia Kochman - Kędziora

 1. Glony od starożytności do czasów współczesnych
 2. Warsztaty: Mikroskopowa dżungla - różnorodność świata glonów – we współpracy z dr hab. Teresą Noga, prof. UR i dr Łukaszem Peszkiem

13.01.2020

Fotorelacja z Nocy Biologów w Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska

Noc Biologów 2019.jpg [73.61 KB]

To już czwarta edycja Nocy Biologów na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jak co roku pracownicy Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska gościli na prowadzonych przez siebie wykładach i warsztatach nie tylko uczniów podkarpackich szkół, ale także pasjonatów przyrody, ludzi ciekawych wiedzy. Kierownik Zakładu prof. dr hab. Krzysztof Kukuła poprowadził wykład pod tytułem "Dlaczego ekologia - czyli słów kilka o istocie badań naukowych", a w pracowniach i laboratoriach na uczestników czekały ciekawe warsztaty m.in. o tym co żyje w wodzie, jak zbudowane są porosty oraz co ma wspólnego bóbr z rekinem. Na wszystkich zajęciach, Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o roli ekologii stosowanej w działaniach związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję!


09.01.2020

Już jutro NOC BIOLOGÓW! Jakie atrakcje przygotowaliśmy w tym roku?

1_NB_ZEiOŚ.jpg [391.60 KB]

Warsztaty / Wykłady

sala 212 - Co ma wspólnego bóbr z rekinem?

                    Prowadzący: dr hab. Aneta Bylak, prof. UR

sala 212 - Czy można policzyć rysia w lesie?

                    Prowadzący: dr hab. Paweł Czarnota, prof. UR

sala 213 - Zobacz kotku co mam w środku - czyli rzecz o naturze porostów

                    Prowadzący: dr hab. Paweł Czarnota, prof. UR; mgr Magdalena Tanona; Maria Rycerz; Aleksandra Wąsowicz

sala 212 - #życie pod wodą

                    Prowadzący: dr hab. Aneta Bylak, prof. UR; mgr Elżbieta Hałoń; mgr Joanna Szmuc; Michał Juchowski; KatarzynaRychlik

sala 108 (aula) - Dlaczego ekologia? - czyli słów kilka o istocie badań naukowych

                    Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Kukuła

Zapraszamy wszystkich miłośników przyrody!


27.12.2019

Analiza preferencji siedliskowych babki Neogobius gymnotrachelus, gatunku na krawędzi zasięgu występowania, opublikowana w prestiżowym czasopiśmie

SciRep_Kukułaetal.2019.jpg [2.45 MB]

Ryby z rodziny babkowatych (Gobiidae) mają wielu przedstawicieli wśród gatunków obcych w wodach śródlądowych Europy. Inwazyjne gatunki obce mają „złą reputację”, dlatego też często przekłada się to na brak działań ochronnych w ich rodzimym zasięgu występowania. W konsekwencji ich populacje na krawędzi rodzimego zasięgu występowania są marginalizowane. Celem badań było: zdefiniowanie wzorców selekcji siedlisk gatunku na krawędzi zasięgu i zbadanie zmienności ontogenetycznej ich rozmieszczenia, z uwzględnieniem zróżnicowania badanej populacji na klasy wielkości i wieku. Jako model do tych analiz wybrano populacje babki łysej Babka gymnotrachelus (syn. Neogobius gymnotrachelus) z rzeki Strwiąż. W wielu europejskich dorzeczach, babka łysa jest od wielu lat inwazyjnym gatunkiem obcym. Jednak ostatnio opisano w Strwiążu, polskim dopływie górnego Dniestru należącego do dorzecza Morza Czarnego, rodzime populacje tego gatunku (Kukuła i Bylak 2013). Analiza zebranych danych wskazała, że chroniąc się przed drapieżnikami największe osobniki charakteryzowały się wyraźnymi preferencjami do siedlisk z wolniejszym prądem wody i dużymi głazami, wykorzystywanymi, jako kryjówki. Duże ryby wybierały „najlepsze” siedliska, zmuszając tym samym mniejsze osobniki do zajmowania miejsc o szybszym nurcie wody z ograniczoną liczba kryjówek, czyli mniej bezpiecznych i wymagających wydatkowania większej ilości energii na utrzymanie się w siedlisku.

Cały artykuł: Kukuła K., Ortyl B., Bylak A. 2019. Habitat selection patterns of a species at the edge – case study of the native racer goby population in Central Europe. Scientific Reports 9:19670.

można przeczytać na stronie: https://www.nature.com/articles/s41598-019-56264-7


20.12.2019

Pracownicy Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska realizują duży projekt badawczy

20.12.2019.jpg [88.37 KB]

JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek, wraz z pracownikami Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska z Kolegium Nauk Przyrodniczych prof. dr hab. Krzysztofem Kukułą oraz dr hab. Anetą Bylak prof. UR, podpisali umowę z Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie dotyczącą realizacji ogólnokrajowego projektu „Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych”. Projekt ten finansowany jest przez Skarb Państwa - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i będzie realizowany do 2022 roku. Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska otrzymał 159 000 zł na badania w rzekach karpackich.

Zaproszenie do udziału w realizacji tak dużego projektu jest ogromnym sukcesem pracowników Zakładu. Z kilkudziesięciu placówek naukowych zajmujących się ekologią wód w Polsce wybrano tylko kilka najlepszych zespołów badawczych. Prof. dr hab. Krzysztofowi Kukule oraz dr hab. Anecie Bylak, prof. UR gratulujemy i życzymy dalszych owocnych prac badawczych.


14.11.2019

Prof. Paweł Czarnota w zespole wykonującym ekspertyzę dendrologiczną starodrzewu dębowego w rezerwacie przyrody "Lisia Góra"

14.11.2019.jpg [66.08 KB]

Głównym celem badań i przygotowywanej ekspertyzy było określenie stanu ochrony starodrzewu dębowego z uwzględnieniem czynników wpływających na żywotność starych dębów Quercus robur oraz warunków niezbędnych dla zapewnienia stopniowej zastępowalności jego pokoleń. Opracowanie przedstawia istniejące i potencjalne zagrożenia, a także sposób ochrony tego cennego zbiorowiska znajdującego się w obrębie miasta Rzeszowa. Warto podkreślić, że rezerwat przyrody „Lisia Góra” został utworzony aby  zachować „starodrzew dębowy z licznymi sędziwymi, okazałymi dębami szypułkowymi”.

Zespół wykonujący ekspertyzę dendrologiczną w rezerwacie „Lisia Góra” zakończył już pracę. Badania obejmujące m.in.  opracowanie tła historyczno-fizjograficznego, kartowanie drzewostanu, analizę dendroekologiczną czy badania fitosocjologiczne, realizowali pracownicy Zakładu Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu. Natomiast autorem opracowania mykologiczno-fitopatologicznego jest pracownik naszego Zakładu - dr hab. Paweł Czarnota, prof. UR.


30.06.2019

Zakończenie projektu unijnego

30.06.2019.jpg [46.72 KB]

Od 1  stycznia 2017 pracownicy naszej Katedry brali udział w realizacji projektu unijnego „Rozwój kluczowych kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów i studentek Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Projekt obejmował szereg szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych, podczas których studenci naszego Wydziału nie tylko poszerzali swoją wiedzę, ale także uczyli się praktyki. W realizację projektu czynnie włączyli się także pracownicy naszej Katedry: prof. dr hab. Krzysztof Kukuła, dr hab. Aneta Bylak, prof. UR i dr Natalia Kochman-Kędziora. Koordynatorem projektu była dr Ewa Kukuła.

Podczas realizowanych w Katedrze wykładów i warsztatów terenowych studenci mieli okazję skupić się na przyrodniczych skutkach działania obiektów energii odnawialnej i dowiedzieć się, jak w praktyce można chronić środowisko. Z kolei, w Bieszczadzkim Parku Narodowym, odbywające się wizyty studyjne postawiły nie tylko na praktykę, ale także na możliwość podziwiania bieszczadzkiej przyrody.

30 czerwca 2019 r. po ponad dwóch latach realizacji, projekt, w którym ogółem wzięło udział kilkuset studentów zakończono sukcesem.


09.05.2019

Woda staje się towarem deficytowym – czyli co łączy Polskę z Egiptem? Radiowy wywiad z prof. dr hab. Krzysztofem Kukułą

09.05.2019.jpg [111.86 KB]

„Żyjemy w czasach, w których woda staje się towarem deficytowym i coraz droższym. Polski bilans wodny jest porównywalny z Egiptem - powiedział na antenie Polskiego Radia Rzeszów prof. Krzysztof Kukuła, hydrobiolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prof. K. Kukuła podkreślał, że ludzie mając świadomość coraz większych problemów z niedoborem czystej wody, jednocześnie podejmują działania, które deficyt wody pogłębiają. Profesor zwracał uwagę między innymi na dramatyczne skutki regulacji rzek i nieprzemyślanych melioracji. Gość Audycji dodał, że na przekształcenia środowiska przez człowieka nakładają się coraz częstsze, skrajnie różne zjawiska pogodowe, jak długie okresy suszy i zaraz po nich okresy intensywnych opadów i powodzi.

Prof. Krzysztof Kukuła dodał, że na pogodę człowiek nie ma wpływu, ale tam gdzie jest możliwe, powinien podejmować takie działania, aby nie pogłębiać problemu niedoboru wody.”

 

Audycji można posłuchać w całości:

https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/21573/prof-krzysztof-kukula


11.01.2019

Nocne wykłady i warsztaty w Katedrze Ekologii i Biologii Środowiska

11.01.2019.jpg [34.36 KB]

Wykład dla wszystkich Uczestników, o tym, jak chronić przyrodę, wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Kukuła. Ta prelekcja cieszyła się zainteresowaniem słuchaczy w każdym wieku.

Tematyka przeprowadzonych warsztatów dla licealistów obejmowała symulacyjne gry ekologiczne, pokazujące relacje między gatunkami w biocenozach. Uczestnicy mieli okazję samodzielnie sprawdzić m.in. rolę kamuflażu w środowisku, czy ocenić wpływ drapieżników na populacje ofiar. Koordynatorem warsztatów była dr hab. Aneta Bylak, prof. UR. Warsztaty współprowadzili: mgr Magdalena Wójcik oraz studenci kierunku Biologia: Martyna Materowska i Michał Tuchowski. Natomiast studentki kierunku Ochrona środowiska, Aleksandra Berłowska i Anna Serwońska, przygotowały wystawę dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie zwierzęta żyją w polskich rzekach i jeziorach, mieli okazję poznać wiele grup owadów wodnych, skorupiaków, mięczaków i pierścienic.


21.11.2018

Kolejne nominacje na stanowisko profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego

29.11.2018.jpg [59.88 KB]

Jest nam bardzo miło poinformować, że 20 listopada 2018 r. kolejni pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego odebrali z rąk JM prof. dra hab. Sylwestra Czopka, Rektora UR nominacje na stanowisko profesora UR.

Byli to:

 1. dr hab. Bożena Stasiowska-Chrobak, prof. UR z Wydziału Muzyki
 2. dr hab. Jolanta Kowal, prof. UR z Wydziału Filologicznego
 3. dr hab. Aneta Bylak, prof. UR z Wydziału Biologiczno-Rolniczego
 4. dr hab. Mariusz Drużbicki, prof. UR z Wydziału Medycznego
 5. dr hab. Krzysztof Pancerz, prof. UR z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Wśród nich znalazła się dr hab. Aneta Bylak, pracownik naszej Katedry.

Serdeczne gratulujemy Naszej Koleżance!


29.10.2018

"Rzeki bez barier - marzenie hydrobiologa" - wykład inauguracyjny dr hab. Anety Bylak, prof. UR

29.10.2018_2.jpg [54.51 KB]

W piątek 26 października 2018 roku odbyła się Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019.

Podczas tej uroczystości wykład inauguracyjny pt. „Rzeki bez barier - marzenie hydrobiologa” wygłosiła dr hab. Aneta Bylak, prof. UR.


04.10.2018

Awans naukowy pracownika Katedry!

awans.jpg [14.57 KB]

Miło nam poinformować, że Pani dr Aneta Bylak, pracownik Katedry Ekologii i Biologii Środowiska, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia, nadany przez Radę Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 25 września 2018.

Cykl publikacji wchodzący skład osiągnięcia naukowego o tytule Efekt bariery w funkcjonowaniu populacji ryb potoków karpackich dotyczył oceny wpływu barier naturalnych i generowanych przez działalność człowieka, na funkcjonowanie populacji ryb w potokach karpackich. Habilitantka wskazała na istotną zależność między funkcjonowaniem populacji ryb w górskich potokach a zachowaniem dwukierunkowej łączności pomiędzy poszczególnymi jego częściami. W historii życia ryb istnieją mechanizmy adaptacyjne pozwalające na trwanie populacji w dynamicznym środowisku potoku górskiego, mimo istnienia naturalnych barier ograniczających czasowo możliwość odbywania wędrówek przez ryby. W swoich badaniach dr hab. A. Bylak wykazała, że zachowanie naturalnych cech morfologii potoku górskiego, których stałym elementem są mniej lub bardziej szczelne bariery powstające w efekcie gromadzenia się w korycie rumoszu drzewnego, sprzyja zwiększaniu heterogenności siedlisk i ułatwia współwystępowanie różnych gatunków fauny wodnej. Heterogenność środowiska w kompleksie bobrowym oraz szczelność tam decydowały o przestrzennych i czasowych zmianach w lokalnych zespołach ryb, które funkcjonowały w systemie potoku jako metazespół (metacommunity). Efekt bariery w funkcjonowaniu populacji ryb był natomiast wyraźnie widoczny w przypadku konstrukcji budowanych przez człowieka. W Karpatach duża liczba, niskich, ale niedrożnych barier stwarza realny problem przetrwania wielu gatunków ryb. Odzyskanie drożności przez potok wymaga w takich sytuacjach przemyślanej ingerencji człowieka, gdyż, aby zapewnić możliwości migracji ryb konieczne jest precyzyjne odniesienie parametrów konstrukcji hydrotechnicznych do ekologicznych uwarunkowań funkcjonowania populacji ryb występujących w danym potoku.

Dr hab. Aneta Bylak od wielu lat prowadzi badania dotyczące wpływu innych czynników ekologicznych na zespoły ryb i bezkręgowców wodnych potoków karpackich. Efektem Jej badań są także wysoko punktowane publikacje dotyczące m.in. teorii metapopulacji, biogeografii wysp i modelu dynamiki populacji „źródło-ujście”.

Pani dr hab. Anecie Bylak serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.


31.01.2018

Grant Narodowego Centrum Nauki ''MINIATURA 1'' dla dr Anety Bylak

31.01.2018.jpg [17.46 KB]

Dr Aneta Bylak z Katedry Ekologii i Biologii Środowiska otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki „MINIATURA 1” na badania nt. „Wzorce migracji okonia Percafluviatilis w systemie górskich dopływów zbiornika zaporowego”.

Wartość projektu badawczego 49 060 zł.


17.01.2018

Czy to już wiosna? Czy jeszcze zima?

O tym, jak zmienia się przyroda, opowiadał w Polskim Radiu Rzeszów prof. dr hab. Krzysztof Kukuła

17.01.2018.jpg [33.92 KB]

„Audycja w Polskim Radiu Rzeszów dotyczyła zachodzących zmian klimatu. Długoterminowe obserwacje były punktem wyjścia do dyskusji w studiu radiowym o człowieku, o kulturze, o gospodarce oraz szeroko omawianym środowisku naturalnym. Zaproszeniu Goście dyskutowali o  porach roku i ich symbolice, o człowieku w zmieniającej się przyrodzie.

Gośćmi audycji byli: dr Izabela Wodzińska historyk i etnograf z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, prof. Krzysztof Kukuła biolog i ekolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz prof. UR Janusz Pasterski poeta i literaturoznawca.”

Audycji można posłuchać w całości:

https://www.radio.rzeszow.pl/audycje/8674/czlowiek-w-zmieniajacej-sie-przyrodziehttps://www.radio.rzeszow.pl/audycje/8674/czlowiek-w-zmieniajacej-sie-przyrodzie


10.01.2018

Inżynier - bóbr

O roli bobra europejskiego w środowisku oraz o konfliktach na linii człowiek-bóbr, opowiadała w Radiowym Centrum Nauki dr Aneta Bylak

10.01.2018.jpg [25.49 KB]       

„10 stycznia 2018 r., w Radiowym Centrum Nauki Polskiego Radia Rzeszów, miała miejsce emisja rozmowy red. Agnieszki Lipskiej z dr Anetą Bylak z Uniwersytetu Rzeszowskieo.

Dr A. Bylak podkreślała pozytywne aspekty obecności bobrów w środowisku, szczególnie w kontekście potrzeby retencjonowania wody. Ale także zwróciła uwagę na możliwe konflikty na styku człowiek-bóbr, podając relatywnie proste i tanie sposoby ich rozwiązywania. Podkreśliła, że bóbr, mimo wyraźnego wzrostu liczebności populacji, ciągle jest zwierzęciem chronionym.”

Audycji można posłuchać w całości:

https://www.radio.rzeszow.pl/audycje/content/142/radiowe-centrum-nauki#ajx/audycje/content/142?start=0

 

O inżynierze - bobrze, który potrafi dostosować środowisko do swoich potrzeb, dr Aneta Bylak opowiadała także na łamach gazety codziennej Nowiny.

Pełny artykuł red. Stanisława Siwaka do poczytania na stronie:

https://ekstramagazyn.pl/inzynier-bobr-buduje-tamy-na-szkode-i-dla-dobra-ludzi/ar/9179964


06.12.2017

Projekt badawczy studenckiego Koła Naukowego Przyrodników UR realizowany pod opieką pracowników Katedry Ekologii i Biologii Środowiska

6.12.2017.jpg [38.41 KB]

Projekt naukowy KNP UR „Ocena stanu ekologicznego wyżynnego potoku na obszarze zurbanizowanym”, w ubiegłym roku otrzymał dofinansowanie JM Rektora UR. Opiekunami naukowymi tego przedsięwzięcia są prof. dr hab. Krzysztof Kukuła oraz dr Aneta Bylak. W pracach laboratoryjnych studentów wspierała mgr Magdalena Wójcik. Kompleksowe badania terenowe rozpoczęły się początkiem marca 2016 roku, a zakończyły w  czerwcu 2017 r. Zespołowa praca studentów pozwoliła na osiągnięcie wszystkich zaplanowanych celów naukowych projektu. Zebrano materiały dotyczące morfometrii koryta badanego potoku, parametrów fizyko-chemicznych wody i makrofauny bentosowej. Przeprowadzono także botaniczną analizy strefy ekotonowej oraz zidentyfikowano zagrożenia antropogeniczne. Dane są aktualnie na etapie analiz, ale już część z nich opracowano i przedstawiono na konferencji naukowej „Dekada różnorodności biologicznej”, która odbyła się 5 grudnia 2017 r. na Wydziale Biologiczno-Rolniczym. Poster „Stan ekologiczny potoku wyżynnego na obszarze zurbanizowanym” przygotowały mgr Agata Demczyk oraz Kinga Janora.


04.12.2017

Zajęcia Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Katedrze Ekologii i Biologii Środowiska

4.12.2017.jpg [28.19 KB]

W sobotę 2 grudnia 2017 roku, uczniowie ze szkół podstawowych uczestniczyli w zajęciach pt. „Podwodny świat owadów”, o którym opowiadała dr Aneta Bylak. Zajęcia składały się z dwóch części: pierwszej - wprowadzającej i drugiej – warsztatowej. Najpierw mali studenci, pracując z ogromnym zaangażowaniem, dociekliwie poszukiwali odpowiedzi na pytania stawiane przez prowadzącą. Dzielili się także swoimi obserwacjami dotyczącymi owadów żyjących pod wodą. W drugiej części zapoznali się z najbardziej interesującymi przedstawicielami wodnych bezkręgowców, ich przystosowaniami do środowiska oraz budową. Uczyli się jak rozpoznawać żyjące w naszych wodach zwierzęta. Ale na tym nie koniec. Przyszli biolodzy :) zadawali prowadzącej „trudne” pytania, np. „Dlaczego nartnik tonie w wodzie z płynem do naczyń?”. Prowadząca szczegółowo odpowiadała na pytania frapujące dzieci. Niektórzy z uczestników wychodząc deklarowali, że chętnie wysłuchaliby w przyszłości kolejnych opowieści o życiu w wodzie. Miła atmosfera przeniosła się na korytarz, gdzie słychać było jeszcze długo jak dzieci dzieliły się swoimi wrażeniami z oczekującymi rodzicami.


04.10.2017

Profesor Krzysztof Kukuła w Radzie Naukowej IRŚ

04.10.2017.jpg [18.07 KB]     

Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła został powołany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w skład Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Do Rady Naukowej  Minister powołał 14 wybitnych ekspertów z dziedziny ichtiobiologii i rybactwa. Pan Profesor Krzysztof Kukuła reprezentuje w Radzie nauki biologiczne w zakresie ekologii. Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej kadencji 2017-2021 odbyło się 26 września 2017 r. w siedzibie Instytutu.


02.10.2017

Dydaktyczny Laur Uniwersytetu Rzeszowskiego dla dr Anety Bylak

2.10.2017.jpg [21.80 KB]

2 października 2017 odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018, podczas której najlepsi nauczyciele akademiccy odebrali nagrody i honorowe wyróżnienia. Kapituła powołana przez władze UR przyznała tytuł i statuetkę „Dydaktyczny Laur Uniwersytetu Rzeszowskiego” dr Anecie Bylak z Katedry Ekologii i Biologii Środowiska. Dydaktyczny Laur Uniwersytetu Rzeszowskiego honoruje osoby o najważniejszych osiągnięciach dydaktycznych w okresie ostatnich 4 lat.


10.08.2017

Wizyta gościa z antypodów - nowe perspektywy badań w Katedrze

10.08.2017.jpg [31.89 KB]

W lipcu bieżącego roku Katedra gościła profesora Gerarda Closs’a z Nowej Zelandii, który jest wybitnym biologiem specjalizującym się w ekologii. Od kilku lat jest dziekanem Wydziału Zoologii Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii. Prowadzi zajęcia m.in. z ekologii ogólnej, ekologii wód śródlądowych i adaptacji zwierząt do środowiska. Wypromował ponad 30 doktorów pracujących teraz w różnych częściach świata. Profesor G. Closs jest współautorem znanego w świecie podręcznika akademickiego Freshwater Ecology: A Scientific Introduction, wyd. Blackwell Publishing, 2004. Ostatnio współredagował wysoko ocenioną książkę o problemach ochrony ryb śródlądowych – Conservation of Freshwater Fishes, wyd. Cambridge University Press. Jest także ekspertem agencji rządowych w zakresie ochrony rzek i ich zlewni, ochrony rodzimych gatunków ryb oraz kontroli i zarządzania gatunkami introdukowanymi. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z ekologią najmłodszych stadiów rozwojowych ryb słodkowodnych, wpływie obcych i inwazyjnych gatunków ryb na ekosystemy oraz na analizie szlaków migracji ryb słodkowodnych.

Podczas lipcowej wizyty prof. Gerard Closs wziął udział w terenowych pracach badawczych prowadzonych przez nasz zespół w zlewniach górnego Sanu oraz w Strwiążu. Karpackie rzeki zachwyciły Gościa dobrym stanem zachowania i bogactwem gatunków. Wspólnym problemem łączącym ekosystemy wód płynących w Karpatach i  Nowej Zelandii są podobne zagrożenia związane z działalnością człowieka. W ramach wizyty odwiedziliśmy Bieszczadzki Park Narodowy (BdPN). Pokazując piękno naszych gór, przedstawiliśmy problemy związane z ochroną przyrody Parku, w tym zagrożenia środowiska wodnego. W Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej BdPN w Wołosatym odbyło się seminarium naukowe, na którym prof. Closs wygłosił referat. Zaprezentował możliwości najnowocześniejszych technik badawczych wykorzystywanych przez jego zespół badawczy. Techniki te pozwalają na uzyskanie odpowiedzi na wiele pytań dotyczących biologii ryb i mają przełożenie na planowanie działań ochronnych. Profesor Gerard Closs widzi wiele możliwych pól do wspólnych badań i publikacji naukowych. Nasza współpraca nabrała tempa i pojawiły się kolejne pomysły na wspólne projekty.


21.06.2017

Konferencja pt. „Środowisko i Ekologia”

21.06.2017.jpg [39.99 KB]

21 czerwca w G2A Arena - Centrum Wystawienniczo Kongresowym Województwa Podkarpackiego, odbyła się konferencja pt. „Środowisko i Ekologia”, na której Uniwersytet Rzeszowski reprezentowali pracownicy Wydziału Biologiczno-Rolniczego: prof. dr hab. Krzysztof Kukuła i dr Aneta Bylak z Katedry Ekologii i Biologii Środowiska, oraz dr inż. Iwona Makuch-Pietraś z Katedry Agrobiologii i Ochrony Środowiska. Profesor Kukuła przewodniczył obradom, jak również wygłosił referat pt. „Obszary przyrodniczo cenne w województwie podkarpackim i metody ich ochrony”. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a po każdym wystąpieniu prowadzono ożywione dyskusje. Przy tej okazji, Wydział zaprezentował swoją ofertę dydaktyczną, jak i swoje możliwości współpracy z instytucjami zewnętrznymi.


09.04.2017

Dni Wydziału Biologiczno-Rolniczego

09.04.2017.jpg [41.07 KB]

W dniach 7–8 kwietnia 2017 odbyły się Dni Otwarte Wydziału Biologiczno-Rolniczego. Rozpoczęcie miało miejsce w piątek, a zebranych przywitali JMRektor UR – prof. dr hab. Sylwester Czopek, Dziekan Wydziału – prof. dr hab.Czesław Puchalski oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar.

Przez dwa dni uczestnicy, w tym uczniowie z różnych szkół, mieli możliwość wysłuchania wielu ciekawych wykładów oraz uczestnictwa w interesujących warsztatach. W wydarzenie aktywnie zaangażowali się pracownicy naszej Katedry.

Więcej informacji pod linkiem


27.03.2017

Kolejne warsztaty w ramach projektu "Klasa Akademicka"

27.03.2017.jpg [22.18 KB]

W marcu na Wydziale Biologiczno-Rolniczym odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Klasa Akademicka” (koordynator projektu dr Mateusz Mołoń).W poniedziałek 27.03.2017 r. uczniowie z Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego z Rzeszowa uczestniczyli m.in. w warsztatach z ekologii wód śródlądowych,prowadzonych przez dr Anetę Bylak. Warsztaty były szansą dla uczniów narozwijanie zainteresowań przyrodniczych.Uczestnicy warsztatów poznali także podstawy bioindykacji jakości wody orazzasady oceny stanu ekologicznego rzek i potoków.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji na stronie internetowej Zespołu Szkół w Przeworsku:

http://loprzeworsk.pl/index.php/pl/2-aktualnosci/637-wyjazd-na-uniwersytet-rzeszowski

http://loprzeworsk.pl/index.php/pl/galeria/category/134-wyjazd-na-uniwersytet-rzeszowski


31.01.2017

Komitet sterujący projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej- korytarze migracyjne” przygotowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zakończył pierwszy etap działalności

31.01.2017.jpg [31.17 KB]

31 stycznia 2017 w Rzeszowie, odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu„Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”. Moderatorem konferencji był Przewodniczący Komitetu Sterującego Projektu - prof. dr hab. Krzysztof Kukuła z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja była okazją do podsumowania przedsięwzięcia oraz prezentacji najważniejszych wyników projektu.

W 2012 roku prof. K. Kukuła rozpoczął pracę w komitecie sterującym projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”. Projekt realizowany był w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Priorytet II: Środowisko i infrastruktura, Obszar tematyczny: Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych. Projekt realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Podkarpacia „Pro Carpathia” wraz z Bieszczadzkim PN, Magurskim PN, oraz RDLP Krosno. Celem projektu była ochrona ostoi fauny puszczańskiej poprzez wskazanie istniejących i potencjalnych korytarzy ekologicznych gwarantujących zachowanie spójności środowiska dla populacji zwierząt. Zadanie to realizowano w oparciu o szeroko zakrojone badania nad przemieszczaniem się dużych drapieżników (wilk, niedźwiedź, ryś), ssaków roślinożernych (żubr, jeleń szlachetny, sarna) oraz wykorzystaniem przestrzeni przez orliki krzykliwe w południowej części województwa podkarpackiego.

W ramach projektu opracowano m.in. mapę lokalnych korytarzy migracyjnych w południowej części województwa podkarpackiego,  prezentująca obszary szczególnie ważne dla wędrówek zwierząt. Opracowanie ma istotne znaczenie w zakresie planowania przestrzennego, gdzie, w skali lokalnej ,niezwykle ważne jest zachowanie połączeń pomiędzy płatami siedlisk dogodnych dla zwierząt