Pracownia Architektury Krajobrazu

35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 1 A, budynek D3

tel. 17- 872-1760

Zapraszamy na Nasz Facebook fb_icon_325x325.png [1.87 KB]

 

kierownik: dr inż. arch. kraj. Agata Gajdek, pok. D3-026

dr inż. arch. Agata Gajdek
tel. 17 872 17 60
e-mail:
agajdek@ur.edu.pl
pok. 0.26, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują problematykę kształtowania i analizowania krajobrazu kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu miast.

Ponadto zainteresowania naukowe skupiają się na tradycyjnej zabudowie drewnianej, jej reliktach, przekształceniach i sposobie funkcjonowania we współczesnej strukturze urbanistycznej.

 dr inż. arch., mgr szt. Anna Sołtysik
17 872 17 60
e-mail:
asoltysik@ur.edu.pl
pok. 0.11, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

 

Badania dotyczą sztuki w krajobrazie miejskim i niezurbanizowanym (land art, sztuka site specific) związana z kontekstem kulturowym, historycznym czy krajobrazowym danego miejsca.

dr inż.  Anita Poradowska
tel. 17 872 17 60
e-mail:
anitap@ur.edu.pl
pok. 0.24, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Badania dotyczą elementów przyrodniczych krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności zbiorowisk okrzemek. Ponadto zainteresowania naukowe skupiają się na roli starych cmentarzy w krajobrazie współczesnych miast.

dr inż. arch. kraj. Barbara Krupa
tel. 17 872 17 60
e-mail: bkrupa@ur.edu.pl
pok. 0.25, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Badania dotyczą studiów historycznych związanych z zielenią Rzeszowa, zagadnień obejmujących systemy terenów zieleni miejskiej oraz rewaloryzacją zabytkowych parków i ogrodów.

 

Sekretariat:

tel. 17 872 17 60
e-mail: archkraj@ur.edu.pl
pok. 0.25, budynek D3
Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów