Zakład Agroekologii i Użytkowania Lasu

Department of Agroecology and Forest Utilization

uzytkowanie lasu_rez.jpg [2.36 MB] Z_Agroekologii_fot_Ł.Peszek.jpg [2.32 MB]
 

 

35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 1 A, budynek D3
Telefon: (17) 872 16 37, e-mail: biuroka@ur.edu.pl

 

 

Tomasz_Dudek_300pix_pion.jpg [146.95 KB]

Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Tomasz Dudek, prof. UR

tel. 17 872 1630
e-mail: [email protected]
pok. 323, budynek D3
Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Tematyka badawcza: gospodarka leśna, użytkowanie lasu, pozyskiwanie biomasy leśnej; waloryzacja krajobrazu leśnego, rekreacja leśna, „leczenie lasem”.

Research topics: forest management, forest utilization, harvesting forest biomass, valorization of the forest landscape, forest recreation, forest therapy.

Z_Czerniakowski.jpg [33.09 KB]
dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR

tel. (17) 872 16 31
e-mail: [email protected]
pok. 318, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Tematyka badawcza: ekologia owadów, metabolity wtórne roślin leczniczych, pielęgnacja i ochrona terenów zieleni, historia sztuki ogrodowej.

Maciej_Bilek_700pix.jpg [325.89 KB]

dr hab. Maciej Bilek, prof. UR

tel. 17 872 16 29
e-mail: [email protected]
pok. 232, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Tematyka badawcza: ocena jakości surowców zielarskich pochodzących ze środowiska leśnego i z uprawy, ziołolecznictwo, historia farmacji i aptekarstwa.

Tomasz_Olbrycht_300_pion.jpg [123.02 KB]

dr inż. Tomasz Olbrycht

tel. 17 872 1729
e-mail: [email protected]
pok. 314, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Tematyka badawcza: ochrona roślin, entomologia, chrząszcze saproksyliczne, owady inwazyjne, ochrona przyrody, agroturystyka i turystyka przyrodnicza.

Research topics: plant protection, entomology, saproxylic beetles, invasive insects, nature conservation, agritourism and nature tourism.

Rogut Krzysztof_300pix_pion.jpg [58.78 KB]

dr inż. Krzysztof Rogut

tel. 17 872 1714
e-mail: [email protected]
pok. 212, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Tematyka badawcza: zbiorowiska łąkowe, pastwiskowe, szuwarowe - różnorodność florystyczna, walory krajobrazowe, gatunki inwazyjne, sukcesja wtórna, fitoindykacja, produkcyjne i pozaprodukcyjne funkcje ekosystemów trawiastych.

 

Paweł_Wolański_pion.jpg [71.73 KB]

dr inż. Paweł Wolański

tel. 17 872 1714
e-mail: [email protected]
pok. 214, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Tematyka badawcza: różnorodność florystyczna i ekologia roślinności terenów otwartych, fitoindykacja, walory krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, wartość paszowa łąk i pastwisk, sukcesja na terenach nieużytkowanych.

Łukasz Peszek_150pix.jpg [41.42 KB]

dr Łukasz Peszek
tel. 17 872 1767
e-mail: [email protected]
pok. 220, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Tematyka badawcza: ekologia i monitoring wód płynących (ocena stanu ekologicznego, bioindykacja), Ramowa Dyrektywa Wodna, ekologia i taksonomia okrzemek (Bacillariophyta), mikroskopia elektronowa i świetlna.

IMG_9833v4_500.jpg [261.09 KB]

Tadeusz Kot
tel. 17 872 1637
email: [email protected]
pok. 313, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów