Harmonogram posiedzeń

Harmonogram posiedzeń Rady Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska w roku akademickim 2023/2024:

  • semestr zimowy

12 października 2023       

16 listopada 2023

07 grudnia 2023    

11 stycznia 2024   

15 lutego 2024

       

  • semestr letni

07 marca 2024                              

11 kwietnia 2024                          

09 maja 2024                               

13 czerwca 2024