Pracownicy

Nazwisko
i imię

Tytuł/stopień

Jednostka

Budynek/pokój

Telefon

Adres  e-mail

Alvarez Bernadeta

mgr inż.

ZGChŚiH

D7

121

(17) 785 48 24

balvarez@ur.edu.pl

Bilek Maciej

dr hab. prof. UR

ZAiUL

D3

232

(17) 872 1629

mbilek@ur.edu.pl

Bobiec Andrzej

dr hab. inż. prof. UR

ZOPiEK

D9

G25

(17) 872 50 25

abobiec@ur.edu.pl

Bobrecka-Jamro Dorota

prof. dr hab. inż.

ZPR

D9

321

(17) 785 53 21

bobjamro@ur.edu.pl

Bylak Aneta

dr hab. prof. UR

ZEiOŚ

D9

203

(17) 785 52 03

abylak@ur.edu.pl

Czarnota Paweł

dr hab. inż. prof. UR

ZEiOŚ

D3

D9

115

218

(17) 872 16 37

(17) 785 52 18

pczarnota@ur.edu.pl

Czerniakowski Zbigniew

dr hab. inż. prof. UR

ZAiUL

D3

318

(17) 872 16 31

zczerniakowski@ur.edu.pl

Czyż Ewa

prof. dr hab. inż.

ZGChŚiH

D7

138

(17) 785 48 31

eczyz@ur.edu.pl

Ćwik Agata

dr

ZOPiEK

D9

G06

(17) 785 50 06

acwik@ur.edu.pl

Dudek Tomasz

dr hab. inż.

prof. UR

ZAiUL

D3

323

(17) 872 16 30

tdudek@ur.edu.pl

Gajdek Wojciech

-

KGChŚiH

D7

142

(17) 785 48 30

wgajdek@ur.edu.pl

Gajdek Agata

dr inż. arch. kraj.

PAK

D3

026

(17) 872 17 60

agajdek@ur.edu.pl

Gajdek Grażyna

dr inż.

PPRiGŻ

D9

353

(17) 785 53 53

ggajdek@ur.edu.pl

Garczyńska Mariola

dr hab. prof. UR

ZPRiGO

D3

334

(17) 872 16 49

mgarczynska@ur.edu.pl

Hajduk Edmund

dr hab. inż. prof. UR

ZGChŚiH

D7

143

(17) 785 48 33

ehajduk@ur.edu.pl

Halicki Marcin

dr

PPRiGŻ

D9

354

(17) 785 53 54

mhalicki@ ur.edu.pl

Hałoń Elżbieta

mgr

ZEiOŚ

D9

204

(17) 785 52 04

ehalon@ur.edu.pl

Jacek Beata

dr

ZFiBR

D9

305

(17)785 53 05

bjacek@ur.edu.pl

Jańczak-Pieniążek Marta

dr hab.

ZPR

D9

326

(17) 785 53 25

mjanczak@ur.edu.pl

Jarecki Wacław

dr hab. inż. prof. UR

ZPR

D9

317

(17) 785 53 17

wjarecki@ur.edu.pl

Jurczyk Łukasz

dr hab. inż. prof. UR

ZPRiGO

D3

310

(17) 872 17 25

 

ljurczyk@ur.edu.pl

Kochman-Kędziora Natalia

dr

ZEiOŚ

D9

218

(17) 785 5218

nkochman@ur.edu.pl

Koc-Jurczyk Justyna

dr hab. inż. prof. UR

ZPRiGO

D3

308

(17) 872 17 26

jjurczyk@ur.edu.pl

Kostecka Joanna

prof. dr hab.

ZPRiGO

D3

337

(17) 872 17 33

jkostecka@ur.edu.pl

Kot Tadeusz

-

ZAiUL

D3

313

(17) 872 16 37

tkot@ur.edu.pl

Krupa Barbara

dr inż. arch. kraj.

PAK

D3

025

(17) 872 17 60

bkrupa@ur.edu.pl

Kubit Piotr

dr inż.

ZPR

D9

327

(17) 785 53 27

pkubit@ur.edu.pl

Kukuła Krzysztof

prof. dr hab.

ZEiOŚ

D9

217

(17) 785 52 17

kkukula@ur.edu.pl

Kuźniar Piotr

dr hab. inż. prof UR

ZIPRS

D9

G45

(17) 785 50 45

pkuzniar@ur.edu.pl

Litwińczuk Wojciech

dr hab. inż. prof. UR

ZFiBR

D3

221

(17) 872 1774

(17) 785 4385

wlitwinczuk@ur.edu.pl

Makuch-Pietraś Iwona

dr inż.

ZOPiEK

D9

G07

(17) 785 50 07

imakuch@ur.edu.pl

Matłok Natalia

dr hab. inż. prof. UR

ZIPRS

D9

44

(17) 785 5044

nmatlok@ur.edu.pl

Mazurek Marzena

dr

ZFiBR

D9

D3

305

114

(17) 785 53 05

(17) 872 17 32

mmazurek@ur.edu.pl

Mazur-Pączka Anna

dr

ZPRiGO

D3

340

(17) 872 17 09

annamazur@ur.edu.pl

Michalczuk Jerzy

dr inż.

ZOPiEK

D9

G07

(17) 785 50 07

jmichalczuk@ur.edu.pl

Michalczuk Monika

mgr inż.

ZOPiEK

D9

G03

(17) 872 50 03

mmichalczuk@ur.edu.pl

Migut Dagmara

dr inż.

ZPR

D9

 
326
 

(17) 785 53 26

dmigut@ur.edu.pl

Molenda Piotr

dr inż.

PPRiGŻ

D9

353

(17) 785 53 53

pmolenda@ur.edu.pl

Noga Teresa

dr hab. prof. UR

ZGChŚiH

D7

220

(17) 785 48 00

tnoga@ur.edu.pl

Olbrycht Tomasz

dr inż.

ZAiUL

D3

314

(17) 872 17 29

tolbrycht@ur.edu.pl

Ortyl Bernadetta

dr

ZOPiEK

D9

G06

(17) 785 50 06

bortyl@ur.edu.pl

Padło-Majda Anna

mgr inż.

ZFiBR

D3

D9

114

305

(17) 872 17 32

(17) 785 53 05

apadlo@ur.edu.pl

Pączka Grzegorz

dr hab. prof. UR

ZPRiGO

D3

311

(17) 872 16 65

gpaczka@ur.edu.pl

Peszek Łukasz

dr

ZAiUL

D3

220

(17) 872 17 67

lpeszek@ur.edu.pl

Pieniążek Marcin

mgr inż.

ZGChŚiH

D7

220

(17) 875 48 32

mpieniazek@ur.edu.pl

Pitucha Grzegorz

dr

PB

D3

203

(17) 872 16 28

gpitucha@ur.edu.pl

Płonka Paweł

mgr inż.

ZPR

D9

327

(17) 785 53 27

pplonka@ur.edu.pl

Płonka Andrzej

 

SD

 

 

 

 

Podolak Agnieszka

dr

ZPRiGO

D3

307

(17) 872 17 27

apodolak@ur.edu.pl

Poradowska

Anita

dr

PAK

D3

025

(17) 872 1760

anitap@ur.edu.pl

Rogut Krzysztof

dr inż.

ZAiUL

D3

212

(17) 872 17 14

krogut@ur.edu.pl

Siekierzyńska Aleksandra

dr n med.

ZFiBR

D9

D3

305

114

(17) 785 53 05

(17) 872 17 32

asiekierzynska@ur.edu.pl

Skrobacz Karol

dr

ZGChŚiH

D7

136

(17) 875 48 35

kskrobacz@ur.edu.pl

Sołtysik Anna

dr inż. arch

PAK

D3

24

(17) 872 17 60

asoltysik@ur.edu.pl

Stadnicka-Futoma Agata

dr

ZGChŚiH

 

 

 

astadnicka@ur.edu.pl

Stanek-Tarkowska Jadwiga

prof. dr hab.

ZGChŚiH

D7

138

(17) 785 48 00

(17) 785 48 52

jstanek@ur.edu.pl

Szeliga Grzegorz

-

ZIPRS

D9

G51

(17) 785 50 68

zipr@ur.edu.pl

Szostek Małgorzata

dr hab. prof. UR

ZGChŚiH

D7

220

(17) 785 48 32

mszostek@ur.edu.pl

Szpunar-Krok Ewa

prof. dr hab. inż.

ZPR

D9

320

(17) 785 53 20

eszpunar@ur.edu.pl

Szura Renata

mgr inż.

ZPRiGO

D3

306

(17) 872 17 28

sekzppr@ur.edu.pl

Tobiasz-Salach Renata

dr hab. inż. prof. UR

ZPR

D9

318

(17) 785 53 18

rtobiasz@ur.edu.pl

Twardowski Mirosław

dr hab. prof. UR

PPRiGŻ

D9

354

(17) 785 53 54

mtwardowski@ur.edu.pl

Wiśniowski Bogdan

dr hab. inż. prof. UR

PB

D3

211

(17) 872 16 32

bwisniowski@ur.edu.pl

Właśniewski Stanisław

dr inż.

ZGChŚiH

D7

121

(17) 785 48 24

swlasniewski@ur.edu.pl

Wojton Andrzej

dr

PB

D3

208

(17) 872 16 34

wojtan@ur.edu.pl

Wolański Paweł

dr inż.

ZAiUL

D3

214

(17) 872 17 14

pwolanski@ur.edu.pl

Wójcik Tomasz

dr

ZOPiEK

D9

26

(17) 785 50 26

twojcik@ur.edu.pl

Zapałowska Anita

dr inż.

ZPRiGO

D3

215

 

azapalowska@ur.edu.pl

Zardzewiały Miłosz

dr inż.

ZIPRS

D9

45

(17) 785 50 45

mzardzewialy@ur.edu.pl

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. inż. Janina Kaniuczak
dr inż. Jan Gąsior
prof. dr hab. Roman Reszel
prof. dr hab. Czesława Trąba
dr Ewa Kukuła
dr inż. Grażyna Kruczek

 

 

PAK

Pracownia Architektury Krajobrazu

ZAiUL

Zakład Agroekologii i Użytkowania Lasu

ZEiOŚ

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

ZFiBR

Zakład Fizjologii i Biotechnologii Roślin

ZGChŚiH

Zakład Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii

ZIPRS

Zakład Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej

ZOPiEK

Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu

ZPRiGO

Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

ZPRiGŻ

Pracownia Polityki Regionalnej i Gospodarki Żywnościowej

ZPR

Zakład Produkcji Roślinnej

PB

Pracownia Bioróżnorodności

SD

Stacja Doświadczalna