Zarząd oddziału

Dr hab. inż. Czesław Puchalski, prof. UR    - Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski        - Wiceprzewodniczący

Dr inż. Piotr Kuźniar                                        - Sekretarz

Dr hab. inż. Józef Gorzelany, prof. UR         - Skarbnik

Prof. dr hab. inż. Janina Kaniuczak              - Członek

Dr hab. Adam Kuczyński, prof. UR               - Członek

Dr hab. Marian Kuźma, prof. UR                   - Członek

 

Komisja Rewizyjna :

Dr  Jadwiga Stanek-Tarkowska                    - Przewodniczący

Dr  Jan Gąsior                                                  - Członek

Dr inż. Edmund Hajduk                                  - Członek

Dr inż. Grzegorz Zaguła                                 - Członek