Zarząd Oddziału

Skład Zarządu  Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej w Rzeszowie
w latach 2020-2024
 

Przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Kostecka
Uniwersytet Rzeszowski

V-ce przewodniczący: dr inż. Adam Masłoń
Politechnika Rzeszowska

Sekretarz: dr hab. Mariola Garczyńska, prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski

Skarbnik: dr Mariola Garczyńska
Uniwersytet Rzeszowski

Członek Zarządu: dr inż. Marta Gargała-Polar
Uniwersytet Rzeszowski

 

Skład Komisji Rewizyjnej :

dr hab. Grzegorz Pączka, prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski

dr inż. Marta Pisarek
Uniwersytet Rzeszowski

dr inż. Monika Zdeb
Politechnika Rzeszowska