Kontakt

Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej w Rzeszowie 

  1. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

tel. 17872 17 33, 17872 16 49

e-mail: [email protected][email protected]; mgar@ur.edu.pl