Członkostwo

Osoby fizyczne przyjmowane są na podstawie pisemnej deklaracji (wzór deklaracji członkowskiej) popartej przez dwóch członków oraz uiszczenia składki członkowskiej; przyjęcia dokonuje odpowiedni terytorialnie Zarząd Oddziału lub Prezydium Zarządu Głównego.