Aktualności

Współudział w organizowaniu konferencji i spotkań naukowych:

  • IV Konferencja Naukowa „Retardacja przekształcania zasobów środowiska. Osiągnięcia, problemy, perspektywy” 2-3. 03. 2020, Rzeszów – Uniwersytet Rzeszowski oraz PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia - Załącznik
  • II Konferencja Naukowa pt. ”Perspektywy w Odnawialnych Źródłach Energii i Gospodarce Odpadami ” 2019, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego - Załącznik

  • I Konferencja Naukowa pt. ”Perspektywy w Odnawialnych Źródłach Energii i Gospodarce Odpadami” 21.11.2018, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego - Załącznik

  • Wykład naukowy „Aktualne zagrożenia populacji ludzkiej ze szczególnym uwzględnieniem pasożytniczych chorób inwazyjnych”, 20.03.2018, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

    Wykład przedstawił: mgr Czesław Głowniak - biolog, specjalista laboratoryjnej parazytologii medycznej

  • Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego PTIE w Rzeszowie, 21.02.2017, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego - Załącznik

  • III Konferencja Naukowa „Retardacja przekształcania zasobów środowiska. Osiągnięcia, problemy, perspektywy” 15-17.09.2016, Rzeszów – Uniwersytet Rzeszowski - Załącznik

Zaproszenie:
Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, uprzejmie zapraszają do wysłuchania wykładu naukowego nt:
Aktualne zagrożenia populacji ludzkiej ze szczególnym uwzględnieniem pasożytniczych chorób inwazyjnych
 
Wykład przedstawi: mgr Czesław Głowniak - biolog, specjalista laboratoryjnej parazytologii medycznej
Wykład odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. (wtorek) na Wydziale Biologiczno-Rolniczym UR, ul. Ćwiklińskiej 1, w budynku D3, sala 0.40, godzina 12.30.
 

W marcu roku 2017 planowana jest Jubileuszowa - XV Podkarpacka Konferencja Edukacyjna i Warsztaty na rzecz zrównoważonego rozwoju.


21.02.2017 - Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego PTIE w Rzeszowie

W dniu 21 lutego 2017 r., Wydział Biologiczno-Rolniczy gościł członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. Spotkanie inaugurowało czteroletnią kadencję funkcjonowania Towarzystwa w okresie 2016-2020. Rzeszów odwiedzili przedstawiciele oddziałów terenowych z Warszawy, Wrocławia, Białegostoku, Opola, Krakowa, Lublina i Szczecina. Nie dopisał przedstawiciel ośrodka olsztyńskiego i kaliskiego. We wspomnianym okresie, PTIE będzie działało pod kierownictwem Prezesa Zarządu Głównego - prof. dr hab. Joanny Kosteckiej, która zrealizowała spotkanie wg przygotowanego planu."

otwarcie obrad.JPG [104.96 KB]

w trakcie dyskusji.JPG [120.08 KB]