Zarząd Oddziału

Skład osobowy Zarządu Oddziału PTG w Rzeszowie na lata 2015-2019:
Prof. dr hab. inż. Janina Kaniuczak – przewodnicząca
Dr inż. Jan Gąsior – wiceprzewodniczący
Dr inż. Stanisław Właśniewski – sekretarz
Dr inż. Edmund Hajduk – skarbnik
Dr Jadwiga Stanek–Tarkowska – członek Zarządu
Dr inż. Małgorzata Nazarkiewicz  – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Prof. dr hab. Joanna Kostecka – członek komisji rewizyjnej
Mgr inż. Bernadeta Alvarez – członek komisji rewizyjnej
 
W chwili obecnej Oddział PTG liczy 12 członków, pracowników naukowych  i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.