Wydawnictwo

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie od 1997 roku wspólnie z Południowo-Wschodnim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie wydają  Zeszyty Naukowe PTIE i PTG Oddz. w Rzeszowie, (ISSN 1642-3828), od 2015 roku pod tytułem Polish Journal for Sustainable Development ISSN 2450 - 3746, DOI: 10.15584/pjsd.).

http://www2.univ.rzeszow.pl/wbr/zeszyty/en/pl/index.html