Rok 2018

Nowe zagrożenia dla kukurydzy ze strony fitofagów – dr hab. inż. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB,
Terenowa Stacja Doświadczalna Instytutu Ochrony Roślin–PIB w Rzeszowie 21.05.2018r. (pobierz wykład pdf)

2018-1.jpg [861.37 KB]

2018-2.JPG [1.43 MB]

2018-3.jpg [896.65 KB]

Dokarmianie dolistne roślin zbożowych i oleistych – dr inż. Wacław Jarecki, Uniwersytet Rzeszowski (17.09.2018r.).