Rok 2017

- Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego na Podkarpaciu – mgr inż. Anna Hadała, Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego (15.05.2017r.).
 
- VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Oddział w Rzeszowie, pt. „Bioróżnorodność - nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce” – Rzeszów, (11-13.09.2017r.).