Rok 2015

- Produkty owsiane w walce z cholesterolem – dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR (12.03.2015r.),

- Zastosowanie ziół w weterynarii ludowej – prof. dr hab. inż. Czesława Trąba (15.05.2015r.),

- Nawożenie dolistne wybranych roślin rolniczych – dr inż. Wacław Jarecki (18.12.2015r.).