Konferencje

Odział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych oraz Katedra Technologii Produkcji Rolniczej Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej w Krakowie byli organizatorami konferencji naukowej pt. OPTYMALIZACJA POLOWEJ PRODUKCJI ROŚLINNEJ W ZMIENIONYCH WARUNKACH EKONOMICZNYCH.

            Konferencja odbyła się w dniach 15-16 września 1997 r., miejscem konferencji był Wydział Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej w Krakowie (pdf).

            Konferencja zgromadziła 56 uczestników z 10 oddziałów PTNA z całej Polski, reprezentujących 23 jednostki naukowe. Wzięło w niej udział szereg osób z poza PTNA, zainteresowanych tematyką konferencji.

            Zgłoszone prace były prezentowane na konferencji w formie referatów i posterów oraz opublikowane po pozytywnych recenzjach w Fragmenta Agronomica - BIBLIOTHECA Tom 3/97 (pdf).

 

 

KONFERENCJE CYKLICZNE POLSKIEGO TOWARZYSTWA AGRONOMICZNEGO

 

I KONFERENCJA PTA 2005

Produkcja roślinna na przełomie XX i XXI wieku w kontekście współczesnych systemów rolniczych 15-16 września 2005 r. - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

II KONFERENCJA PTA 2007

Agronomia w zrównoważonym rozwoju rolnictwa

12-13 września 2007 r. - Centrum Kongresowe Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

http://www.up.poznan.pl/ptaop/index.php?action=konferencja

 

III KONFERENCJA PTA 2009

Środowisko rolnicze i produkcja roślinna w rolnictwie zrównoważonym

25-26 czerwca 2009 - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Szklarska-Poręba)

http://starywww.up.wroc.pl/polish/aktualnosci/konferencje/2009_06_25/

 

IV KONFERENCJA PTA 2011

Agronomia w zrównoważonym rozwoju współczesnego rolnictwa

5-7 września 2011 - SGGW w Warszawie

http://www.agrobiol.sggw.waw.pl/pta/

 

V KONFERENCJA PTA 2013

Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych

19-21 września 2013 - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

http://pta2013.utp.edu.pl

 

VI KONFERENCJA PTA 2015

Badania i innowacje w produkcji roślinnej

17-19 września 2015 r. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

www.konferencjapta.pl

 

VII KONFERENCJA PTA 2017

Bioróżnorodność - nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce

11-13 września 2017 r. Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

www.konferencjapta2017.ur.edu.pl