Geneza

PTA_logo.jpg [45.55 KB]

POLSKIE TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE  powstało w 1983 roku jako Polskie Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych (PTNA). 

            Decyzją Wojewody Lubelskiego nr 35/83 z dnia 15.06.1983 r. stowarzyszenie pod nazwą Polskie Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych wpisane zostało do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego pod nr 378  oraz został zatwierdzony jego historyczny Statut.

 

Prezesi Towarzystwa

·         Prof. dr hab. LESZEK MALICKI (Lublin) - organizator i pierwszy wieloletni prezes (1983-2004),

·          Prof. dr hab. MARIUSZ FOTYMA (Puławy) - kadencja (2004-2007),

·         Prof. dr hab. FRANCISZEK BORÓWCZAK (Poznań) - kadencja (2008-2015),

·         Dr hab. STANISŁAW GRZEŚ (Poznań) - obecna kadencja (2015-2019).

 

            Walne Zebranie Delegatów, które odbyło się 26.02.2004 r. podjęło uchwałę o zmianie nazwy Towarzystwa na Polskie Towarzystwo Agronomiczne (PTA). Upoważniło także Zarząd Główny do wynegocjowania i podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy PTA i ESA (European Society for Agronomy).

            Obecnie PTA zrzesza ponad 700 członków. Siedziba Zarządu Głównego mieści się w Poznaniu, a jego oddziały w Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łomży, Olsztynie, Poznaniu, Puławach, Rzeszowie, Siedlcach, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

            Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz rozwoju oraz postępu naukowego i technicznego w produkcji roślinnej oraz upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń w zakresie produkcji roślinnej i ochrony środowiska

 http://www.up.poznan.pl/pta/index.html