Aktualności

Szanowni Państwo!
W dniach 11-13 września 2017r. w Rzeszowie odbędzie się VII  Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego pt. „Bioróżnorodność - nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce”, której organizatorem jest Rzeszowski Oddział Polskiego
Towarzystwa Agronomicznego działający przy Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
20 lat mija od organizacji przez Nasze Koleżanki i Kolegów z Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych (PTNA) Konferencji Naukowej  pt. „Optymalizacja polowej produkcji roślinnej w zmienionych warunkach ekonomicznych”, która odbyła się dniach 15-16 września 1997r. w Rzeszowie.
 
W rocznicę tego wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Agronomicznego do udziału w VII Konferencji Naukowej PTA. Uroczyste rozpoczęcie konferencji nastąpi 12 września 2017 roku o godzinie 8.30 w
Hotelu Rzeszów.
 
Więcej informacji o VII Konferencji PTA znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.konferencjapta2017.ur.edu.pl
 
Zarząd Rzeszowskiego Oddziału PTA
 W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Agronomicznego Oddział w Rzeszowie zapraszamy na zebranie członków które odbędzie się  15 maja 2017r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w budynku D9 w sali 315.
 
 Harmonogram spotkania:
 
- Wykład Pana Mgr inż. Roberta Machowskiego, pt. „Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego na Podkarpaciu (Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego)”,
- Informacje o VII Konferencji Naukowej PTA organizowanej w dniach 11-13 września 2017r. w Rzeszowie przez Rzeszowski Oddział PTA,
- Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Agronomicznego Oddziału w Rzeszowie zapraszamy na zebranie członków które odbędzie się  07 grudnia 2016r. (środa) o godzinie 11.00 w budynku D9 w sali 315b.

 

Harmonogram spotkania:

- Wykład Pani Dr inż. Barbary Krochmal-Marczak pt. „Rośliny mało znane - Batat”,

- Sprawy bieżące i wolne wnioski.


W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Agronomicznego Oddziału w Rzeszowie oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin Oddziału w Rzeszowie  zapraszamy na zebranie członków które odbędzie się  28 kwietnia 2016r. (czwartek) o godzinie 12.00 w budynku D9 w sali 315b.

 

Harmonogram spotkania:

- Wykład Pana Prof. dr hab. Romana Reszela pt. „POMNIKI PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH”,

- Informacja z Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Agronomicznego odbytego w dniu 18.03.2016r. (Warszawa SGGW),

- Uregulowanie składek członkowskich za 2016r. (wysokość stawki członkowskiej rocznej PTA wynosi 50 zł),

- Sprawy bieżące i wolne wnioski.