Dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo