V Konferencja Naukowa - Retardacja przekształcania zasobów środowiska

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami w Instytucie Nauk Rolniczych i Ochrony Środowiska, Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz ze współorganizatorami,

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

V Konferencji Naukowej

Retardacja przekształcania zasobów środowiska

Osiągnięcia, problemy, perspektywy

Rzeszów, 15-16 maj 2024 r.

pod patronatem

JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

Konferencja ma charakter otwarty, ale z ograniczoną liczbą miejsc.

Współorganizatorzy:
- Zakład Agroekologii i Użytkowania Lasu,
- Zakład Chemii i Toksykologii Żywności,
we współpracy z Polskim Towarzystwem Inżynierii Ekologicznej, Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Polskim Towarzystwem Gleboznawczym, Polish Chapter of the Principles For Responsible Management Education (PC PRME), Studenckim Kołem Naukowym Zrównoważonego Rozwoju UR oraz INVENT UR sp. z o.o.

Partnerzy konferencji: Miasto Rzeszów, WFOŚiGW, MPGK Rzeszów,  firma Hamburger Recycling Polska

 

Cele konferencji:

  1. określenie potrzeby i metod spowalniania przekształcania ekosystemów (przestrzeni i innych zasobów), jako ważnego instrumentu zrównoważonego rozwoju (szczególnie w czasie trwania Dekady Restytucji Ekosystemów (2021-2030);
  2. rozważenie sposobów stałego zwiększania partycypacji społecznej w procesie planowania życia i rozwoju, w tym zagospodarowania przestrzeni;
  3. określanie retardacji w kontekście przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych aspektów ZR;
  4. zaprezentowanie dobrych praktyk w dziedzinie retardacji;
  5. podzielenie się doświadczeniem i planami działań w zakresie upowszechniania retardacji;
  6. poznanie stanu działań naukowo – badawczych i dydaktycznych w tym zakresie w skali krajowej i międzynarodowej.

Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Joanna Kostecka – PRZEWODNICZĄCA
SEKRETARZE KONFERENCJI: dr hab. Mariola Garczyńska prof. UR, dr hab. Grzegorz Pączka prof. UR, dr Anna Mazur-Pączka, mgr inż. Renata Szura
KOMITET ORGANIZACYJNY: prof. dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, dr hab. inż. Tomasz Dudek prof. UR, dr hab. inż. Małgorzata Szostek, prof. UR, dr Łukasz Peszek, dr inż. Paweł Wolański, dr inż. Tomasz Olbrycht, dr inż. Krzysztof Rogut, dr Anna Pasternakiewicz, mgr inż. Bogumiła Leja, mgr inż. Joanna Hęclik

Kontakt:
mgr inż. Renata Szura, e-mail: sekzppr@ur.edu.pl, telefon: 17 8721728, także 17 872 17 33, 17 872 17 67

 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI
prof. dr hab. Joanna Kostecka, Prezes ZG PTIE
prof. dr hab. Zbigniew Zagórski, Prezes ZG PTG
prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Prezes KPZK PAN
dr hab. prof. UWr Krzysztof Janc, członek KPZK PAN Przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Wiejskich
dr hab. prof. SGH Agnieszka Domańska-Sikorzak, Prezes PC PRME
prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, Członek
Rzeczywisty PAN
prof. dr hab. inż. Gabriel Borowski Redaktor Naczelny Journal of Ecological Engineering (JEE)
prof. dr hab. Józef Chojnicki, Redaktor Naczelny Soil Science Annual
prof. dr hab. inż. Janina Kaniuczak, Honorowy Członek PTG

prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
prof. dr hab. inż. Maciej Balawajder
dr hab. inż. Jan Buczek, prof. UR
dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO
dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR
prof. dr hab. Maria Droba
dr hab. inż. Tomasz Dudek, prof. UR
prof. dr hab. inż. Małgorzata Dżugan
dr hab. Marcin Feltynowski, prof. UŁ
dr hab. Mariola Garczyńska, prof. UR
dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT
prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany
dr hab. inż. Edmund Hajduk, prof UR
dr hab. inż. Wacław Jarecki, prof. UR
dr hab. inż. Bartosz Jawecki, prof. UPWr
prof. dr hab. Cezary Kabała
doc. dr Anna Kalinowska
dr hab. Ewa Kacprzak
prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak
prof. dr hab. Idalia Kasprzyk
dr hab. inż. Aleksander Kiryluk, prof. PB
prof. dr hab. inż. Michał Kopeć
dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO
dr Anna Mazur-Pączka

 

dr hab. Teresa Noga, prof. UR
dr hab. Grzegorz Pączka, prof. UR
prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski
dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. PW
dr hab. inż. Ryszard Pokładek , prof. UPWr
prof. dr hab. Beata Raszka
prof. dr hab. Roman Rudnicki
prof. dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska
dr hab. inż. Andrzej Skwierawski, prof. UWM
prof. dr hab. Piotr Skubała
prof. dr hab. inż. Zofia Sokołowicz
dr hab. Małgorzata Szostek, prof. UR
dr hab. inż. Piotr Stachowski prof. UPP
dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN
prof. dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok
dr hab. inż. Sławomir Szymczyk, prof. UWM
dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR
dr hab. inż. Jadwiga Topczewska, prof. UR
prof. dr hab. inż. Czesława Trąba
prof. dr hab. inż. Józefa Wiater
dr hab. Paweł Wiśniewski, prof. UMK
dr hab. Tomasz Zaleski, prof. URK
dr hab. Wojciech Zysk, prof. UEK
dr hab. inż. Andrzej Żołnowski, prof. UWM

PROGRAM KONFERENCJI

15.05.2024 (środa)

8.00-9.00 rejestracja uczestników Konferencji (Instytut Nauk Rolniczych, Uniwersytet Rzeszowski, Budynek D9, sala 108, Zelwerowicza 4)

9.00-9.30 powitanie Gości i otwarcie Konferencji
9.30-11.00
Sesja referatowa I 

Przewodniczą: prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Czesława Rosik-Dulewska, dr hab. Mariola Garczyńska, prof. UR, prof. dr hab. Michał Kopeć
powołanie komisji wnioskowej

Joanna Kostecka: „Retardacja przekształcania zasobów przyrody z perspektywy Dekady Restytucji Ekosystemów (2021-2030)”
Wojciech Zysk: „Kolorowe łabędzie, innowacje, technologia. Czy nowe czynniki wytwórcze uratują Ziemię?”
Robert Skrzypczyński: „Paradygmat wzrostu jako kluczowa bariera dla retardacji przekształcania zasobów środowiska”
Maria Pietrzak: „i5 - dydaktyka odpowiadająca na wyzwania współczesności”

11.00-11.30 przerwa
11.30-14.30
Sesja referatowa II

Przewodniczą: prof. dr hab. Ewa Szpunar-Krok, dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO, dr hab. Wojciech Zysk, prof. UEK

Józef Chojnicki: „Retardacja zagrożeń dla funkcji gleb”
Aleksander Kiryluk: „Uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne rolnictwa regeneracyjnego”
Małgorzata Dżugan: „Gospodarcze i środowiskowe znaczenie pszczoły miodnej”
Mateusz Jakubiak: „Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w inżynierii i ochronie środowiska”
Eryka Pięta, Jadwiga Topczewska: „Zrównoważony transport żywności elementem ograniczenia zużycia zasobów środowiska”
Agnieszka Domańska-Sikorzak: „Promowanie zrównoważonego rozwoju na wyższych uczelniach - rola Principles for Resposible Management Education”

14.30-15.30 obiad
15.30-17.30
Sesja posterowa

Przewodniczą: prof. dr hab. Małgorzata Dżugan, dr hab. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO, dr hab. Grzegorz Pączka, prof. UR

1. Maciej Balawejder, Natalia Matłok, Tomasz Piechowiak: ”Przetwarzanie odpadów posegregacyjnych z produkcji owoców żurawiny wielkoowocowej w ekstrakty o wysokiej aktywności biologicznej”
2. Anna Baran: „Edukacja architekta krajobrazu dla retardacji przekształcania zasobów przyrody”
3. Mirosław Biczkowski, Roman Rudnicki, Łukasz Wiśniewski, Paweł Wiśniewski: „Przestrzenne zróżnicowanie suszy i czynniki determinujące jej intensywność w województwie kujawsko-pomorskim”
4. Jan Buczek: „Bilans glebowej materii organicznej”
5. Mariola Garczyńska, Sylwia Waberska, Anna Mazur-Pączka, Grzegorz Pączka, Joanna Kostecka, Renata Szura: „Prośrodowiskowe zagospodarowanie odpadów pochodzących z sektora rolno-spożywczego z wykorzystaniem Eisenia fetida (Sav. 1826)”
6. Artur Jachimowski: „Zrównoważony rozwój w kontekście ciepłownictwa systemowego. Analiza wpływu na środowisko”
7. Daria Janda, Anita Kot, Karolina Mroczek, Janusz R. Mroczek: „Wegetarianizm jako odpowiedź na niezrównoważany styl życia współczesnego społeczeństwa”
8. Wacław Jarecki: „Rozwój produkcji roślinnej w Polsce na przestrzeni lat 2011-2021”
9. Michał Kopeć, Wojciech Szewczyk, Elżbieta Badach, Michał Chwastek, Mariusz Dacko, Aleksandra Płonka, Tomasz Wojewodzic: „Szacowanie potencjału bioodpadów w przykładowej gminie metodą ankiety”
10. Małgorzata Krasowska, Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Aneta Sienkiewicz: „Wykorzystanie odpadów organicznych w celach nawozowych jako element gospodarki o obiegu zamkniętym”
11. Paweł Łuka: „Gospodarka cyrkularna jako element retardacji przekształcania zasobów przyrody”
12. Anna Mazur-Pączka, Mariola Garczyńska, Joanna Kostecka, Grzegorz Pączka: „System uprawy z udziałem wermikompostu i lokalnych populacji Lumbricidae - wpływ na wybrane cechy plonu marchwi (Daucus carota L.)”
13. Iryna Miedviedieva, Andrii Prokopchuk: „Odpady i wojna. Zanieczyszczenia środowiska odpadami z działań wojennych w Ukrainie”
14. Teresa Noga, Anna Bysiek, Anita Paradowska: „Wpływ działalności człowieka na jakość wód rzeki Kisieliny”
15. Maria Pietrzak: „Retardacja przekształcania zasobów środowiska - koncepcja popularyzowana przez Fundację "W Sercu Matki”
16. Marta Pisarek: „Perspektywy rozwoju slow turism na Podkarpaciu”
17. Małgorzata Polna: „Rola uwarunkowań glebowych w procesie zalesień gruntów rolnych w Polsce”
18. Małgorzata Polna, Ewa Kacprzak, Robert Hoffmann: „Znaczenie ochrony gleb w kształtowaniu zasobów gruntów rolnych w Polsce”
19. Gabriela Purcha, Ewelina Koziara, Jadwiga Topczewska: „Dobrostan zwierząt w aspekcie preferencji konsumentów”
20. Piotr Stachowski: „Zbiorniki wodne w miejsce wyrobisk pokopalnianych”
21. Małgorzata Szostek, Ewa Szpunar-Krok, Piotr Snopek: „Zmiany właściwości materii organicznej gleb uprawnych w efekcie zastosowania popiołów ze spalania biomasy”
22. Sławomir Szymczyk: „Czynniki wpływające na efektywność funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków”
23. Karolina Tereba, Gabriela Purcha, Ewelina Koziara, Jadwiga Topczewska: „Kanały zakupu żywności a poziom jej marnowania w opinii studentów”
24. Renata Tobiasz-Salach: „Spalanie biomasy pozyskiwanej z owsa jako czynnik prośrodowiskowy”
25. Łukasz Wiśniewski: „Bioróżnorodność krajobrazu na przykładzie struktury zasiewów w rolnictwie. Ocena przestrzenna dla Polski”
26. Elżbieta Wołejko, Urszula Wydro, Angelika Domoradzka, Agata Jabłońska-Trypuć: „Efekt działania biopestycydu na liczebność wybranych mikroorganizmów w strefie ryzosferowej”
27. Andrzej Żołnowski, Zdzisław Ciećko, Monika Madej, Grażyna Wasiak: „Długookresowy wpływ popiołów lotnych z węgla kamiennego na zawartość wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie”

19.00 Uroczysta kolacja

Galaktyka: Kręgielnia i Restauracja ul. Kozienia 3 
(boczna al. Rejtana i Powstańców Warszawy, za marketami Castorama i Media Markt)

16.05.2024 (czwartek)
10.00-11.30
Sesja referatowa III

Przewodniczą: dr hab. Agnieszka Domańska-Sikorzak, prof. SGH, dr hab. Małgorzata Szostek, prof. UR,
dr hab. Sławomir Szymczyk, prof. UWM

Arkadiusz Kamiński, Agnieszka Pusz: „Działania przemysłu w obliczu wyzwań środowiskowych”
Tomasz Ciesielczuk: „Odpady z przemysłu tekstylnego jako nośnik azotu organicznego dla sektora ogrodniczego”
Marcin Feltynowski: „CircuPuncture jako idea samodzielnej adaptacji systemów lokalnych do gospodarki cyrkularnej”
Tomasz Dudek: „Aktualne kierunki zrównoważonego użytkowania lasu”
Zbigniew Czerniakowski: „Lasy Miyawaki jako sposób retardacji zmian spowodowanych nadmierną urbanizacją”

11.30-12.00 przerwa
12.00-14.00
Sesja referatowa IV

Przewodniczą: dr hab. Agnieszka Pusz, prof. PW, dr hab. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR,
dr hab. Jadwiga Topczewska, prof. UR

Małgorzata Śliwka, Małgorzata Pawul, Magdalena Staszewska: „Ocena stanu środowiska w rejonie nieczynnych osadników odpadów sodowych Krakowskich Zakładów Sodowych Solvay”
Katarzyna Łuczak, Aleksandra Cichoń, Izabella Pisarek, Grzegorz Kusza: „Wpływ czynnika czasu na kształtowanie się gleb technogenicznych na terenie kopalni wapienia Górażdże”
Gabriel Borowski: „Granulacja popiołów lotnych w systemie gospodarki o obiegu zamkniętym”
Bartosz Jawecki: „Wodna rekultywacja strzelińskich kamieniołomów”
Małgorzata Chackiewicz: „Zarządzanie eksportem i importem okazów CITES przez organy celne w Polsce”

14.00-15.00 obiad
15.00-15.30 Podsumowanie i dyskusja

Przygotowanie wniosków z konferencji

 


 

Organizatorzy NIE zapewniają noclegów podczas konferencji (Uczestnicy dokonują rezerwacji samodzielnie w wybranym przez siebie miejscu i terminie).

Hotele w pobliżu miejsca konferencji:

- Hotel Villa Riviera *** (Aleja Sikorskiego 118, 35-304 Rzeszów) https://www.villariviera.pl
- Hotel Zimowit *** (Al. Armii Krajowej 4b, 35-307 Rzeszów) http://hotel-zimowit.pl
- Hotel Classic *** (ul. Armii Krajowej 32, 35-320 Rzeszów) https://hotelclassic.pl
- Hotel Prezydencki *** (ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów) https://hoteleprezydenckie.pl
- Grein Hotel *** (Rejtana 1, 35-326 Rzeszów) https://www.greinhotel.pl
- Hilton Garden Inn Rzeszów **** (ul. Majora Wacława Kopisto 1, 35-315 Rzeszów) https://www.hilton.com/pl/hotels/rzegigi-hilton-garden-inn-rzeszow/

Najbliżej miejsca obrad (ul. Zelwerowicza 4) znajdują się hotele Villa Riviera i Zimowit.

 

Opłata Konferencyjna:

do 08.03. 2024: 800 zł  + 200 zł (uczestnicy wycieczki - ze względu na brak zainteresowania wycieczka została odwołana)

  • po 08.03.2024: 1000 zł

konto do wpłat za udział w konferencji:

Konferencja "Retardacja 2024”/ nazwisko/

InventUR sp. z o.o. nr konta: 39 1140 1225 0000 4889 6700 1005

 

Koszty obejmują: materiały konferencyjne i wyżywienie (2 obiady, uroczysta kolacja, przerwy kawowe). W koszt konferencji nie jest wliczony nocleg i śniadania

 

DOTYCHCZASOWE PRACE w tematyce konferencji WYDRUKOWANO

materiały z I konferencji w roku 2009:           Biuletyn KPZK PAN zesz. 242, Warszawa 2010

https://www.ur.edu.pl/files/ur/import/private/44/Nauka/Zeszyt%20242%20KPZK.zip

materiały z II konferencji w roku 2013:          Inżynieria Ekologiczna nr 34 ECOLOGICAL ENGINEERING ISSN 2081-139X http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9a2a5357-4432-453a-858d-5a19df1fb14d

materiały z III konferencji w roku 2016:         Polish Journal for Sustainable Development vol.20/ 2016 https://www.pol-j-sust-dev.ur.edu.pl/tom-nr-20/

także w  Journal of Ecological Engineering https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d5893fae-410f-4f3c-a8cd-010f96ff8da1 oraz w Inżynieria Ekologiczna 2016

materiały z IV konferencji w roku 2020:        Polish Journal for Sustainable Development vol.24(1)/ 2020  https://www.pol-j-sust-dev.ur.edu.pl/tom-24-1/

 

PREZENTACJA WYSTĄPIENIA PODCZAS KONFERENCJI

Referaty – do 20 min
Postery o wymiarach 70x100 cm (patrz program konferencji)

 

PUBLIKACJE: zostaną zredagowane przez autorów ostatecznie  po odbyciu konferencji (wydanie tekstów po pozytywnej recenzji) w:

Journal of Ecological Engineering http://www.jeeng.net/ 70 pkt.; 1.3 IF 2022; 2.6 CiteScore 2022 koszt: ok 1500zł

lub     Polish Journal for Sustainable Development https://www.pol-j-sust-dev.ur.edu.pl/ bez dodatkowych kosztów

 

Polecane miejsca parkingowe na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego

A - miejsce konferencji, budynek D9 (ul. Zelwerowicza 4)
P1 - parkingi za budynkiem D9 (ul. Zelwerowicza 4)
P2 - parking przed budynkiem D10 (ul. Ćwiklińskiej 2D - dojazd od ulicy Zelwerowicza)
P3 - duży parking przy budynku D7

 

ZAPRASZAMY do wypełniania karty zgłoszenia, karty RODO oraz streszczenia wystąpienia i przesłania ich na adres:

mgr inż. Renata Szura, sekzppr@ur.edu.pl (do 08.03.2024 r.)