V Konferencja Naukowa - Retardacja przekształcania zasobów środowiska

 

Komunikat 1

 

 

ZAPROSZENIE

 

Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami w Instytucie Nauk Rolniczych i Ochrony Środowiska, Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz ze współorganizatorami,

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

V Konferencji Naukowej

Retardacja przekształcania zasobów środowiska

Osiągnięcia, problemy, perspektywy

Rzeszów, 15-16 maj 2024 r.

pod patronatem

JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

Konferencja ma charakter otwarty, ale z ograniczoną liczbą miejsc.

Współorganizatorzy:
- Zakład Agroekologii i Użytkowania Lasu,
- Zakład Chemii i Toksykologii Żywności,
- we współpracy z Polskim Towarzystwem Inżynierii Ekologicznej, Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Polskim Towarzystwem Gleboznawczym, Polish Chapter of the Principles For Responsible Management Education (PC PRME), Studenckim Kołem Naukowym Zrównoważonego Rozwoju UR oraz INVENT UR sp. z o.o.

Partnerzy konferencji: Miasto Rzeszów, MPGK Rzeszów,  firma Hamburger Recycling Polska

 

Cele konferencji:

  1. określenie potrzeby i metod spowalniania przekształcania ekosystemów (przestrzeni i innych zasobów), jako ważnego instrumentu zrównoważonego rozwoju (szczególnie w czasie trwania Dekady Restytucji Ekosystemów (2021-2030);
  2. rozważenie sposobów stałego zwiększania partycypacji społecznej w procesie planowania życia i rozwoju, w tym zagospodarowania przestrzeni;
  3. określanie retardacji w kontekście przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych aspektów ZR;
  4. zaprezentowanie dobrych praktyk w dziedzinie retardacji;
  5. podzielenie się doświadczeniem i planami działań w zakresie upowszechniania retardacji;
  6. poznanie stanu działań naukowo – badawczych i dydaktycznych w tym zakresie w skali krajowej i międzynarodowej.

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Joanna Kostecka – PRZEWODNICZĄCA
SEKRETARZE KONFERENCJI: dr hab. Mariola Garczyńska prof. UR, dr hab. Grzegorz Pączka prof. UR, dr Anna Mazur-Pączka, mgr inż. Renata Szura
KOMITET ORGANIZACYJNY: prof. dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, dr hab. inż. Tomasz Dudek prof. UR, dr inż. Małgorzata Szostek, dr Łukasz Peszek, dr inż. Paweł Wolański, dr inż. Krzysztof Rogut, dr Anna Pasternakiewicz, mgr inż. Bogumiła Leja, mgr inż. Joanna Hęclik

 

Kontakt:

mgr inż. Renata Szura, e-mail: sekzppr@ur.edu.pl, telefon: 17 8721728, także 17 872 17 33, 17 872 17 67

 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

prof. dr hab. inż. Gabriel Borowski

dr hab. Jan Buczek, prof. UR

dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR

dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO

dr hab. Agnieszka Domańska, prof. SGH

dr hab. Tomasz Dudek, prof. UR

prof. dr hab. Małgorzata Dżugan

dr hab. Marcin Feltynowski, prof. UŁ

dr hab. Mariola Garczyńska, prof. UR

dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT

dr hab. Krzysztof Janc, prof. UWr

dr hab. inż. Bartosz Jawecki, prof. UPWr

prof. dr hab. Cezary Kabała

doc. dr Anna Kalinowska

prof. dr hab. inż. Janina Kaniuczak

dr hab. Ewa Kacprzak

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak

prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

dr hab. inż. Aleksander Kiryluk, prof. PB

prof. dr hab. Tomasz Komornicki

prof. dr hab. inż. Michał Kopeć

prof. dr hab. Joanna Kostecka

dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO

dr Anna Mazur Pączka

dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT

 

dr hab. Teresa Noga, prof. UR

dr hab. Grzegorz Pączka, prof. UR

dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. PW

dr hab. inż. Ryszard Pokładek , prof. UPWr

prof. dr hab. Beata Raszka

prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN, Czesława Rosik-Dulewska

prof. dr hab. Roman Rudnicki

prof. dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska

dr hab. inż. Andrzej Skwierawski, prof. UWM

prof. dr hab. Piotr Skubała

dr hab. inż. Zofia Sokołowicz, prof. UR

dr hab. inż. Piotr Stachowski prof. UPP

dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN

dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR

dr hab. inż. Sławomir Szymczyk, prof. UWM

dr hab. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR

dr hab. Jadwiga Topczewska, prof. UR

dr hab. Wojciech Walat, prof. UR

prof. dr hab. inż. Józefa Wiater

dr hab. Paweł Wiśniewski, prof. UMK

prof. dr hab. Zbigniew Zagórski

dr hab. Tomasz Zaleski, prof. URK

dr hab. Wojciech Zysk, prof. UEK

dr hab. inż. Andrzej Żołnowski, prof. UWM

 

 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

Opłata Konferencyjna:

  • do 08.03. 2024: 800 zł  +200 zł (uczestnicy wycieczki)
  • po 08.03.2024: 1000 zł

konto do wpłat za udział w konferencji:

Konferencja "Retardacja 2024”/ nazwisko/

InventUR sp. z o.o. nr konta: 39 1140 1225 0000 4889 6700 1005

 

Koszty obejmują: materiały konferencyjne i wyżywienie (2 obiady, uroczysta kolacja, przerwy kawowe). Proponujemy dodatkowo wycieczkę w dniu 17 maja, jej koszty będą ostatecznie zależne od liczby uczestników (obecnie 200 zł, będziemy się starać przy tej kwocie pozostać). Więcej szczegółów na temat wycieczki w załączniku.

W koszt konferencji nie jest wliczony nocleg i śniadania, wykaz proponowanych hoteli zostanie zamieszczony w kolejnym komunikacie.

 

DOTYCHCZASOWE PRACE w tematyce konferencji WYDRUKOWANO

materiały z I konferencji w roku 2009:           Biuletyn KPZK PAN zesz. 242, Warszawa 2010

https://www.ur.edu.pl/files/ur/import/private/44/Nauka/Zeszyt%20242%20KPZK.zip

materiały z II konferencji w roku 2013:          Inżynieria Ekologiczna nr 34 ECOLOGICAL ENGINEERING ISSN 2081-139X http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9a2a5357-4432-453a-858d-5a19df1fb14d

materiały z III konferencji w roku 2016:         Polish Journal for Sustainable Development vol.20/ 2016 https://www.pol-j-sust-dev.ur.edu.pl/tom-nr-20/

także w  Journal of Ecological Engineering https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d5893fae-410f-4f3c-a8cd-010f96ff8da1 oraz w Inżynieria Ekologiczna 2016

materiały z IV konferencji w roku 2020:        Polish Journal for Sustainable Development vol.24(1)/ 2020  https://www.pol-j-sust-dev.ur.edu.pl/tom-24-1/

 

PREZENTACJA WYSTĄPIENIA PODCZAS KONFERENCJI

referaty – do 20 min postery

 

PUBLIKACJE: zostaną zredagowane przez autorów ostatecznie  po odbyciu konferencji (wydanie tekstów po pozytywnej recenzji) w:

Journal of Ecological Engineering http://www.jeeng.net/ 70 pkt.; 1.3 IF 2022; 2.6 CiteScore 2022

Koszt: 1500zł

lub     Polish Journal for Sustainable Development https://www.pol-j-sust-dev.ur.edu.pl/

bez dodatkowych kosztów

 

Obrady konferencji odbędą się w Rzeszowie, w Kolegium Nauk Przyrodniczych, Budynek D9, ul. Zelwerowicza 4

 

 

ZAPRASZAMY do wypełniania karty zgłoszenia, karty RODO oraz streszczenia wystąpienia i przesłania ich na adres:

mgr inż. Renata Szura, sekzppr@ur.edu.pl (do 08.03.2024 r.)