Konferencja Naukowa Forum Leśne

 

aktualizacja: 12.04.2024

 

transmisja on-line: start 15.04, 9:00.

Link do wydarzenia: https://youtu.be/OAJx6M9ZK_E

 

Książka abstraktów dostępna do pobrania na dole strony


 

Zakład Agroekologii i Użytkowania Lasu, Instytutu Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska, Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz ze współorganizatorami ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

Konferencji Naukowej Forum Leśne

„Stan ekosystemów leśnych a działalność człowieka w dobie zrównoważonego rozwoju”

 Rzeszów, 15–16 kwietnia 2024 roku

 

 

Patronat honorowy konferencji

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Władysław Ortyl


JM REKTOR UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
Witold Koss

 

 

Zakres tematyczny konferencji:
Stan ekosystemów leśnych przy różnych formach działalności człowieka
Społeczna i gospodarcza rola lasów
Wpływ zmian klimatu na lasy
Gospodarka leśna w kontekście zrównoważonego rozwoju

Współorganizatorzy konferencji:
Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami UR
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
INVENT UR sp. z o.o. - spółka celowa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Miejsce konferencji:
Centrum Konferencyjno-Naukowe, budynek D-9 aula108, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Kampus Zalesie, ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

 

PROGRAM KONFERENCJI

15.04.2024

8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 - 9.30 Otwarcie konferencji

I SESJA PLENARNA

9.30 - 11.15; przewodniczy: dr hab. Tomasz Dudek, prof. UR; dr hab. Tomasz Jelonek, prof. UPP

9.30 - 9.45

prof. dr hab. inż. Jarosław Socha, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

„Wyzwania dla zarządzania lasami w dobie zmieniających się warunków klimatycznych”

9.45 - 10.00

mgr Jan Kotlarz, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

„Modele wpływu zmian klimatycznych na gospodarkę leśną w Polsce: integracja modelu EUFASOM z danymi Banku Danych o Lasach”

10.00 - 10.15

prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier, Instytut Nauk Leśnych, Politechnika Białostocka

„Stan ochrony wybranych gatunków zwierząt w dobie zrównoważonego rozwoju”

10.15 - 10.30

prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz

„Życie w koronach – drzewa centrami różnorodności biologicznej organizmów zarodnikowych w lasach”

10.30 - 10.45

dr hab. inż. Roman Wójcik, prof. SGGW, Instytut Nauk Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

„Prognoza użytkowania drewna i zmian stanu lasu w różnych wariantach gospodarki leśnej”

10.45 - 11.00

dr inż. Anna Bugno-Pogoda1, dr hab. inż. Tomasz Dudek2, prof. UR, 1Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej, Uczelnia Państwowa w Sanoku, 1Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu, 2Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Rzeszowski

„Porównanie lasów użytkowanych gospodarczo z lasami podlegającymi ochronie w Bieszczadach Zachodnich”

11.00 - 11.15

Czas na dyskusję

11.15 - 11.45

Przerwa kawowa

II SESJA PLENARNA

11.45 - 13.45; przewodniczy: prof. dr hab. Jarosław Socha; dr hab. Roman Wójcik, prof. SGGW

11.45 - 12.00

dr hab. inż. Emilia Wysocka-Fijorek, prof. IBL, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary

„Usługi ekosystemów leśnych – ocena potencjału i możliwości wykorzystania”

12.00 - 12.15

dr inż. Jarosław Kikulski, Instytut Nauk Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

„Społeczna percepcja potrzeby gospodarowania lasami w Polsce – ocena stanu obecnego oraz zachodzących zmian”

12.15 - 12.30

dr hab. inż. Mikołaj Jalinik, prof. PB, Instytut Nauk Leśnych, Politechnika Białostocka

„Rozwój ruchu turystycznego na obszarze Puszczy Białowieskiej w latach 2020-2023”

12.30 - 12.45

dr hab. Rafał Paluch, prof. IBL Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Naturalnych w Białowieży, prof. dr hab. Heorhiy Hrynyk Ukraiński Narodowy Uniwersytet Leśno-Techniczny we Lwowie

„Wykorzystanie naturalnych podrostów dębu do równoczesnej realizacji funkcji społecznych i gospodarczych lasu (centralna, płn.-wsch. Polska)”

12.45 - 13.00

dr inż. Robert Korzeniewicz, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

„Rębnie jako narzędzie w kreowaniu funkcji lasów”

13.00 - 13.15

dr hab. inż. Tomasz Jelonek, prof. UPP, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

„Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew”

13.15 - 13.30

dr hab. inż. Waldemar Gil, prof. UP Sanok, Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej, Uczelnia Państwowa w Sanoku

„Struktura parku maszynowego i efektywność pracy profesjonalnych ciągników zrywkowych w lasach górskich i podgórskich, na przykładach z RDLP Krosno.”

13.30 - 13.45

Czas na dyskusję

14.00 - 15.00

Obiad

SESJA POSTEROWA

15.00 - 16.00; przewodniczy: dr hab. Mariola Garczyńska, prof. UR; dr hab. Grzegorz Pączka, prof. UR

III SESJA PLENARNA

16.00 - 17.15; przewodniczy: dr hab. Waldemar Gil, prof. UP Sanok; dr hab. Włodzimierz Stempski, prof. UPP

16.00 - 16.15

dr hab. inż. Piotr Gołos, prof. IBL, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary

„Lasy prywatne w Polsce”

16.15 - 16.30

prof. dr hab. Heorhiy Hrynyk, Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

„Modele pierśnicowej liczby kształtu sosny zwyczajnej na granicy występowania sosnowych typów lasu w Ukrainie”

16.30 - 16.45

dr hab. inż. Wojciech Kowalkowski, prof. UPP, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

„Restytucja jodły pospolitej w Sudetach”

16.45 - 17.00

dr inż. Aleh Marozau, prof. PB, Instytut Nauk Leśnych, Politechnika Białostocka

„Wpływ pochodzenia potomstwa autochtonicznej jodły pospolitej z rezerwatu "Tisovik" na jego parametry hodowlane na plantacji półrodów (half-sibs) w Nadleśnictwie Hajnówka (Puszcza Białowieska).”

17.00 - 17.30

Czas na dyskusję / Zakończenie obrad

19.00

Uroczysta kolacja

16.04.2024

SESJA TERENOWA

9.00

Zbiórka w kampusie UR w Zalesiu – ul. Zelwerowicza 8B, parking przed halą sportową UR; wyjazd w teren – Nadleśnictwo Leżajsk: drzewostany porażone przez jemiołę, drzewostany wyłączone z użytkowania, mała retencja, Ośrodek Hodowli Głuszca*

(podczas wyjazdu przewidziano obiad)

15.00

Powrót do Rzeszowa/koniec konferencji/wyjazd uczestników

 

Uwaga: osoby biorące udział w sesji terenowej powinny posiadać odzież dostosowaną do warunków pogodowych i obuwie terenowe.

* Szczegółowy program sesji terenowej może ulec zmianie i zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie.

 

Organizatorzy NIE zapewniają noclegów podczas konferencji (Uczestnicy dokonują rezerwacji samodzielnie w wybranym przez siebie miejscu i terminie).

Hotele w pobliżu miejsca konferencji:
- Hotel Zimowit *** (Al. Armii Krajowej 4b, 35-307 Rzeszów) http://hotel-zimowit.pl
- Hotel Villa Riviera *** (Aleja Sikorskiego 118, 35-304 Rzeszów) https://www.villariviera.pl
- Hotel Classic *** (ul. Armii Krajowej 32, 35-320 Rzeszów) https://hotelclassic.pl
- Hotel Prezydencki *** (ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów) https://hoteleprezydenckie.pl
- Grein Hotel *** (Rejtana 1, 35-326 Rzeszów) https://www.greinhotel.pl
- Hilton Garden Inn Rzeszów **** (ul. Majora Wacława Kopisto 1, 35-315 Rzeszów) https://www.hilton.com/pl/hotels/rzegigi-hilton-garden-inn-rzeszow/

Opłata konferencyjna – 350 zł
nr konta Mbank: 66 1140 1225 0000 4889 6700 1004
IBAN: PL66 1140 1225 0000 4889 6700 1004
BIC: BREXPLPWXXX
INVENTUR SP. Z O.O.
ul. M. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów
tytułem: forum leśne nazwisko uczestnika

Ważne terminy:
- do 29.02.2024 r. zgłoszenie uczestnictwa
- do 01.03.2024 r. wniesienie opłaty
- do 15.03.2024 r. nadesłanie tekstu streszczenia referatu/poster

Publikacje
Zostaną zredagowane przez autorów  po odbyciu konferencji (wydanie tekstów po pozytywnych recenzjach) w:
Journal of Ecological Engineering http://www.jeeng.net/ (70 pkt; 1,3 IF; 2,6 CiteScore - koszt 1500zł)
lub Polish Journal for Sustainable Development https://www.pol-j-sust-dev.ur.edu.pl/ (bez dodatkowych kosztów)

Streszczenia i postery
Streszczenia referatów oraz posterów prosimy przesłać do 15.03.2024 na adres: lpeszek@ur.edu.pl (wzór znajduje się w plikach do pobrania na dole strony).
Postery należy wydrukować w formacie 70x100 cm, pionowo.

                           

Patronat medialny: Polskie Radio Rzeszów S.A., Las Polski, Głos Lasu, Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Rzeszowie

    

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. Tomasz Dudek, prof. UR – przewodniczący

prof. dr hab. Sławomir Bakier (PB)

prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki (SGGW)

prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz

prof. dr hab. Roman Gornowicz (UPP)

prof. dr hab. Wojciech Grodzki (IBL)

prof. dr hab. Jacek Hilszczański (IBL)

prof. dr hab. Heorhiy Hrynyk (FUŁ w Tomaszowie Maz.)

prof. dr hab. Andrzej Jagodziński (ID PAN)

prof. dr hab. Joanna Kostecka (UR)

prof. dr hab. Volodymyr Kramarets (UNULT)

prof. dr hab. Tadeusz Moskalik (SGGW)

prof. dr hab. Zbigniew Sierota (UWM)

prof. dr hab. Jarosław Socha (URK)

prof. dr hab. Andrzej Tomek

dr hab. Piotr Bilański, prof. URK

dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM

doc. dr Oleh Chaskovskiy (UNULT)

dr hab. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR

dr hab. Mariola Garczyńska, prof. UR

dr hab. Waldemar Gil, prof. ucz.

dr hab. Piotr Gołos, prof. IBL

doc. dr Serhiy Havrylyuk (UNULT)

dr hab. Emilia Janeczko, prof. SGGW

dr hab. Tomasz Jelonek, prof. UPP

dr hab. Mateusz Kaczmarski, prof. ucz.

dr hab. Małgorzata Kijowska-Strugała, prof. IGiPZ

dr hab. Janusz Kilar, prof. ucz.

doc. dr Mykola Korol (UNULT)

dr hab. Barbara Krochmal-Marczak, prof. PANS

dr hab. Robert Kuźmiński, prof. UPP

dr hab. Jarosław Paluch (RDLP Kraków)

dr hab. Grzegorz Pączka, prof. UR

dr hab. Paweł Staniszewski (SGGW)

dr hab. Roman Wójcik, prof. SGGW

 

 Komitet Organizacyjny Konferencji
prof. UR Tomasz Dudek – przewodniczący (tel. 506 527 485), dr Łukasz Peszek sekretarz (tel. 17 872 17 67; mail: lpeszek@ur.edu.pl), dr Marta Pisareksekretarz (tel. 512 977 341), prof. UR Mariola Garczyńska, prof. UR Grzegorz Pączka, dr Anna Bugno-Pogoda, dr Anna Mazur-Pączka, dr Tomasz Olbrycht, dr Krzysztof Rogut, dr Paweł Wolański, mgr Renata Szura

Sekretariat Konferencji: dr Łukasz Peszek, e-mail: lpeszek@ur.edu.pl, tel: 17 872 17 67 lub 17 785 48 01

 

Polecane miejsca parkingowe na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego

A - miejsce konferencji, budynek D9 (ul. Zelwerowicza 4)
P1 - parkingi za budynkiem D9 (ul. Zelwerowicza 4)
P2 - parking przed budynkiem D10 (ul. Ćwiklińskiej 2D - dojazd od ulicy Zelwerowicza)
P3 - duży parking przy budynku D7 i miejsce zbiórki przed sesją terenową w drugim dniu konferencji  (ul. Zelwerowicza 8B)

 

ZAPRASZAMY do wypełniania karty zgłoszenia (patrz poniżej "pliki do pobrania") i przesłania jej na adres: lpeszek@ur.edu.pl (do 29 lutego)