Skład

prof. dr hab. Yaroslav Bobytskyy

dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

prof. dr hab. Marian Cholewa

dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR

dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR

dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR

dr hab. Przemysław Kolek, prof. UR

dr hab. Marta Łuszczak, prof. UR

prof. dr hab. inż. Wojciech Rdzanek

dr hab. Wojciech Szajna, prof. UR

dr hab. inż. Krzysztof Szemela, prof. UR

prof. dr hab. Antoni Szczurek

dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR

dr hab. Andrzej Wal, prof. UR

dr hab. Marcin Wesołowski, prof. UR

dr Mariusz Bester

dr Grzegorz Górski

dr Krzysztof Kucab

dr Mirosław Łabuz

dr Izabela Piotrowska

dr Rafał Rak

mgr inż. Joanna Sobaszek