Harmonogram

Terminy posiedzeń Rady Instytutu Nauk Fizycznych w roku akademickim 2023/2024

Semestr zimowy:

09.11.2023r.

07.12.2023r.

11.01.2024r.

08.02.2024r.

 

Semestr letni:

07.03.2024r.

11.04.2024r.

09.05.2024r.

13.06.2024r.