Pracownia Elektroniki

W Pracowni elektronicznej realizowane są ćwiczenia praktyczne związane z podstawami teorii obwodów elektrycznych, podstawami elektroniki analogowej i cyfrowej oraz komputerowymi systemami pomiarowymi.
Jednocześnie może  pracować 16 osób na 8 stanowiskach w dwuosobowych zespołach. 
Każde stanowisko wyposażone jest w:
1. Komputer stacjonarny z kartą pomiarowo-kontrolną NI PC-6221. 
2. Oscyloskop. 
3. Zasilacz laboratoryjny dwukanałowy. 
4. Generator funkcyjny. 
5. ETS 700 – cyfrowo analogowy system dydaktyczny. 
6. Zestaw multimetrów cyfrowych. 
7. Zestaw niezbędnych przewodów połączeniowych.