Pracownia Badań Składu Gleby, Wody i Powietrza

W ramach pracowni prowadzone są następujące badania: 
- badanie składu materiałów metodą fluorescencji rentgenowskiej; 
- badanie składu powietrza metodą spektroskopii masowej; 
- monitoring powietrza w zakresie pyłu oraz obecności NO2, CO2, SO2;
- badanie zawartości metali ciężkich metodą spektroskopii atomowej;
- badanie fluorescencji;
- badanie próbek wody i gleby m.in. pod kątem zawartości chloru, fosforu oraz związków   azotu z wykorzystaniem szybkich testów oraz zestawów walizkowych.