1 Pracownia Fizyczna

I Pracownia Fizyczna wyposażona jest w kilkadziesiąt różnego typu zestawów pomiarowych. W pracowni tej studenci zapoznawani są z postawami fizyki eksperymentalnej. Na jej terenie odbywają się zajęcia laboratoryjne z następujących przedmiotów: 
- Fizyka, 
- Metrologia, 
- Termodynamika Doświadczenia, 
które obejmują takie działy fizyki jak: mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm oraz optyka. Ćwiczenia są dobierane odpowiednio dla danego kierunku studiów i następnie umieszczane w harmonogramie. Ze względu na duży wybór ćwiczeń laboratoryjnych, stanowiska pomiarowe rozmieszczone są w czterech różnych salach budynku A0, B1P (149, 151, 152 i 152a). Podczas zajęć studenci samodzielnie wykonują pomiary, zajmują się opracowywaniem danych pomiarowych, oraz zapoznają z metodami wyznaczania niepewności pomiarowych. Z każdego wykonanego doświadczenia student zobowiązany jest złożyć sprawozdanie, którego formę określa prowadzący zajęcia.  

(kliknij w zdjęcie aby otworzyć instrukcję do ćwiczenia)

Ćwiczenie 1 - Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła matematycznegoPPF_cw_1.jpg [230.05 KB]

 

 

Ćwiczenie 3 - Wyznaczanie gęstości ciał o kształtach regularnych

PPF_cw_3.jpg [243.33 KB]

Ćwiczenie 4 - Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy przy pomocy piknometru

PPF_cw_4.jpg [229.36 KB]

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 5 - Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą StokesaPPF_cw_5.jpg [232.35 KB]

Ćwiczenie 16 - Sprawdzanie praw ruchu obrotowegoPPF_cw_16.jpg [205.87 KB]

 

Ćwiczenie 17 - GiroskopPPF_cw_17.jpg [214.39 KB]

Ćwiczenie 26 - Wyznaczanie ładunku kondensatora

PPF_cw_26.jpg [256.38 KB]

 

Ćwiczenie 28 - Pomiary miernikiem cyfrowym

312901282_799368137999081_8019416751806083356_n.jpg [270.22 KB]

Ćwiczenie 29 - Wyznaczanie oporu wewnętrznego310424255_794994191621697_6460559694048153905_n.jpg [252.67 KB]

Ćwiczenie 30 - Regulacja prądu i napięcia stałegoPPF_cw_30.jpg [222.95 KB]

Ćwiczenie 31 - Badanie układów mostkowych PPF_cw_31.jpg [244.93 KB]

 

Ćwiczenie 33a - Posobnikowanie woltomierza310743091_845407306459259_3809899812855709341_n.jpg [243.77 KB]

Ćwiczenie 33b - Bocznikowanie amperomierza310577304_5750893191635844_381736816698417657_n.jpg [290.43 KB]

 

Ćwiczenie 34b - Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznegoPPF_cw_34b.jpg [252.50 KB]

Ćwiczenie 45 - Badanie transformatoraPPF_cw_45.jpg [257.40 KB]

Ćwiczenie 50b - Pomiar ciepła topnienia loduPPF_cw_50b1.jpg [239.58 KB]

 

 

Ćwiczenie 50d - Pomiar wilgotności powietrzaPPF_cw_50d.jpg [282.51 KB]

Ćwiczenie 52 - Wyznaczanie stosunku Cp/Cv304976181_1756639818004196_8916645262397700692_n.jpg [251.90 KB]

 

Ćwiczenie 55 - Badanie zależności zmiany ciśnieniaPPF_cw_55.jpg [184.40 KB]

 

Ćwiczenie 62 - Badanie drgań tłumionychPPF_cw_62.jpg [216.12 KB]

 

Ćwiczenie 65a -  Wyznaczanie prędkości głosu310362442_807453143734060_1857378485963452791_n.jpg [300.70 KB]

Ćwiczenie 67 - Pomiar długości fali świetlnejPPF_cw_67.jpg [288.80 KB]

Ćwiczenie 68 - Pierścienie NewtonaPPF_cw_68.jpg [287.16 KB]

 

Ćwiczenie 69 - Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji PPF_cw_69.jpg [269.08 KB]

Ćwiczenie 70 - Doświadczalne sprawdzanie prawa Malusa

PPF_cw_70.jpg [270.47 KB]

Ćwiczenie 72a - Wyznaczanie odległości ogniskowych

PPF_cw_69.jpg [269.08 KB]

Ćwiczenie 73a - Cechowanie skali mikrometruPPF_cw_73a.jpg [217.83 KB]

Ćwiczenie 73b - Wyznaczanie współczynnika załamania PPF_cw_73b.jpg [191.93 KB]

 

 

Ćwiczenie 74 - Wyznaczanie współczynnika załamaniaPPF_cw_74.jpg [262.19 KB]

Ćwiczenie 83a - Charakterystyki diody półprzewodnikowejPPF_cw_83a.jpg [255.63 KB]