Pracownia Spektroskopii w dalekiej podczerwieni

Zadania badawcze:
•Analiza próbek materiałowych: warstw, proszków, polimerów, szkieł.
•Rejestracja przebiegu reakcji chemicznych.
•Badania czystości leków i produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia.
•Analiza próbek biologicznych: hodowle komórek, pyłki, tkanki roślinne, tkanki zwierzęce.
•Analiza materiałów pochodzenia ludzkiego: tkanki, płyny ustrojowe, fragmenty narządów, tkanki nowotworowe.  

APARATURA:
•Spektrometr FTIR Vertex 70V (przystawka ATR, HATR oraz refleksyjno/transmisyjna)
•Mikroskop IR Hyperion 1000