Pracownia monitoringu i detekcji materiałów radioaktywnych

Zadania Badawcze:

 • Badanie zawartości radioizotopów (gamma) w materiałach sypkich ,  płynnych i półpłynnych (analiza skażeń radioaktywnych gleby, wody materiałów budowlanych, surowców mineralnych, cementów i materiałów ceramicznych, a także popiołów i odpadów poprodukcyjnych, nawozów, zbóż, itp).
 • Ciągły monitoring skażenia promieniowaniem α, β oraz γ dowolnego miejsca, powierzchni i obszaru.
 • Bezpieczeństwo publiczne.
 • Badanie obecności i ciągły monitoring stężenia radonu w powietrzu atmosferycznym, powietrzu glebowym i wodzie.
 • Ilościowe oznaczanie oraz identyfikacja radioizotopów pierwiastków ciężkich oraz metali rzadkich.

Aparatura:

 • Spektrometr promieniowania gamma z detektorem HPGe wysokiej rozdzielczości.
 • Spektrometr promieniowania gamma z detektorem scyntylacyjnym NaI(Tl).
 • System pomiaru stężenia radonu ze stacją do sterowania i archiwizacji.
 • Przenośny monitor skażeń radioaktywnych EKO-C z licznikiem Geigera-Mϋllera.
 • Przenośny, scyntylacyjny monitor skażenia promieniowaniem α, β oraz γ (LB 124 Scint ).
 • Przenośny miernik promieniowania gamma InSpector 1000 z detektorem scyntylacyjnym NaI(Tl).
 • Sondy scyntylacyjne SSA-1P współpracujące z monitorami EKO-C.