Pracownia fizykochemii i modelowania molekularnego

Oferta:

 • Obliczenia metodami chemii kwantowej dla cząsteczek w elektronowych stanach wzbudzonych (post-Hartree-Fock methods) - TD-DFT (Time-Dependent perturbation correction for DFT) oraz perturbacyjna przybliżenie metody  sprzężonych klasterów (CC2).
 • Pomiary właściwości cieczy i ciał stałych.
 • Chemiczna obróbka próbek.
 • Pomiary fizykochemiczne.
 • Pomiary optyczne.
 • Pomiary elektochemiczne

APARATURA:

 • Dygestorium.
 • Piec lab. T do 1100oC.
 • Wyparka próżniowa.
 • Zestawy destylacyjne itp.
 • Wiskozymetr rotacyjny.
 • Wiskozymetr kulowy Höplera.
 • Tensjometr do pomiarów napięcia powierzchniowego.
 • Aparat do pomiaru temperatury topnienia.
 • Polarymetr.
 • Refraktometr.
 • Turbidymetr (pomiar rozpraszania światła przez roztwór): zawiesiny drobnokrystaliczne, koloidy itp.
 • pH-metry.
 • Jonometry.
 • Konduktometr (pomiar przewodnictwa roztworów).