Pracownia odnawialnych źródeł energii

Zadania badawcze:
• Aplikacyjne badania warstw (o grubościach do kilkuset mikrometrów) do budowy czujników, detektorów, modułów fotowoltaicznych (materiały nano-, poli- i monokrystaliczne na bazie Si, CdTe, HgCdTe) wyhodowanych przez specjalistów Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii. 
• Określanie własności optycznych i elektrycznych czujników i modułów fotowoltaicznych oraz badanie właściwości mechaniczno-optycznych powłok ochronnych (w szczególności) dla kolektorów. Warstwy takie charakteryzować się powinny odpornością szczególnie na matowienie i złe warunki atmosferyczne. 
• Pokrycia materiałów dla budowy foto-ogniw (np. CdTe) na bazie węgla, krzemu, charakteryzować się powinny wysoką elastycznością. Pokrycia takie wykonywane są w Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu i testowane ze względu na właściwości optyczne w Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii.    

APARATURA:
• System do określania własności optycznych i elektrycznych czujników i modułów fotowoltaicznych  wraz z podsystemami.
• Spektrometryczny system do badania odpowiedzi spektralnej elementów fotowoltaicznych i energooszczędnych źródeł światła.
• Zestaw do badania ogniw paliwowych.

 

 1. System do określania własności optycznych i elektrycznych czujników i modułów fotowoltaicznych  wraz z podsystemami: 
  1.1 Symula​tor Słońca. Stanowisko do cechowania modułów fotowoltaicznych; 
  1.2 Stanowisko do testowania modułów fotowoltaicznych w warunkach naturalnego nasłonecznienia;
  1.3 Symulator Słońca. Stanowisko do cechowania ogniw fotowoltaicznych; 
  1.4 Symulator Słońca w laboratoryjnym układzie hybrydowym;   
  pozwala określać standaryzowane parametry modułów fotowoltaicznych, z doskonałą precyzją imituje warunki AM 1.5G. Symulator generuje moc oświetlenia minimum jednego Słońca (1000W/m2) na oświetlanej powierzchni rzędu 220x150cm2 (podsystem 1.1) i 15x15cm2 (podsystem 1.3). Aparatura stanowi podstawowe wyposażenie certyfikowanego laboratorium cechowania ogniw słonecznych i modułów fotowoltaicznych.
  2. Spektrometryczny system do badania odpowiedzi spektralnej elementów fotowoltaicznych i energooszczędnych źródeł światławraz z podsystemami:    
  2.1.Spektrometr fotoelektryczny do badania odpowiedzi spektralnej ogniw fotowoltaicznych.
  2.2.Stanowisko do wyznaczania widmowych i oświetleniowych charakterystyk energooszczędnych źródeł światła. 
  2.3.System do badania własności fotokonwersji promieniowania elektromagnetycznego w warunkach laboratoryjnych. 
  2.4.System monitoringu i badania własności fotokonwersji promieniowania słonecznego. 
  3. Zestaw do badania ogniw paliwowych małej mocy z elektrolizerem, pojemnikiem do bezpiecznego magazynowania wodoru i oprogramowaniem do analizowania charakterystyk pracy ogniw paliwowych.