Pracownia monitoringu promieniowania elektromagnetycznego

Zadania badawcze:
• Analiza zagrożeń zdrowotnych ze strony pól elektromagnetycznych na terenie Rzeszowa i w wybranych obszarach województwa podkarpackiego. 
• Badanie i ocena pól elektromagnetycznych w środowisku wewnętrznym.
• Molekularny model wpływu pola elektromagnetycznego na wybrany rodzaj komórek biologicznych. 
• Opracowanie cyklu wykładów informacyjnych o szkodliwości promieniowania EM dla mieszkańców rejonów o zwiększonym prawdopodobieństwie zagrożenia (np. rejony w pobliżu linii przesyłowych prądu, przekaźników GSM itp.)    

APARATURA:
• Zestaw do pomiaru zagrożeń zdrowotnych ze strony PEM.
• Stanowisko do pomiaru PEM w środowisku wewnętrznym.
• Układ do badania wpływu PEM na komórki biologiczne.

 

Zestaw analizator sygnałów z anteną jest wykorzystany do analizy spektralnej promieniowania elektromagnetycznego na terenie Rzeszowa i województwa podkarpackiego w odniesieniu do standardów polskich.  
Miernik współczynnika SAR – urządzenie do pomiaru współczynnika SAR dla częstotliwości GSM 900 oraz 1800 MHz. Urządzenie umożliwia szybki pomiar SAR wytwarzany przez telefony komórkowe oraz anteny nadawcze itp. ESM -120 rozwiązuje problem pomiaru promieniowania w niekorzystnych warunkach (takich jak jazda pociągiem, samolotem, w tunelu) kiedy moc transmisji rośnie, aby utrzymać połączenie.Urządzenie to jest wykorzystywane przy ocenie zagrożeń zdrowotnych pochodzących od pól elektromagnetycznych w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym.  
Kabina pomiarowa ekranowana z zestawem sond jest wykorzystywana do pomiaru pola bliskiego emitowanego z małych urządzeń i płytek PCB. 
Dozymetry GSM są urządzeniami zapisującymi dawki promieniowania elektromagnetycznego pochłonięte przez użytkownika urządzenia i pozwalają kontrolować czy użytkownik nie przekroczył limitów emisji dla poszczególnych częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego. 
Miernik pola E/H z oprzyrządowaniem pozwala mierzyć jednocześnie pole magnetyczne i elektryczne niezależnie od kierunku albo w określonym punkcie. Urządzenie jest wykorzystywane do dokładnego określenia natężenia pól od większości urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym celu urządzenie jest umieszczone na statywie. 
Mikroskop elektronowy skaningowy z niską próżnią pozwala obserwować zmiany w komórkach biologicznych pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego. Napylarka jest urządzeniem niezbędnym do obserwacji dekorowanych za jej pomocą preparatów biologicznych na mikroskopie skaningowym.