Pracownia astrofizycznego monitoringu środowiska

Zadania badawcze:
• Zainteresowania koncentrują się wokół astrofizyki małych ciał Układu Słonecznego, ze szczególnym uwzględnieniem komet. Głównym zagadnieniem badawczym jest analizowanie termodynamicznej ewolucji jąder kometarnych i jej wpływu na specyficzne zachowanie się tych ciał niebieskich, jakim są wybuchy ich blasku.
• Prowadzenie ciągłego astrofizycznego monitoringu środowiska ze szczególnym uwzględnieniem 11 – letniego cyklu aktywności słonecznej. 
• Zapoznanie zainteresowanych osób z astrofizycznymi metodami badawczymi monitoringu środowiska.   

Laboratorium zostało zaprezentowane w opracowaniu "Polskie ośrodki astronomiczne" wydanym przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne wraz z Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

APARATURA:
•  Zestaw do prowadzenia badań dotyczących astrofizycznego monitoringu środowiska.

Teleskopy do obserwacji nocnych – są przewidziane do astrofizycznego monitoringu kosmicznego otoczenia Ziemi w Układzie Słonecznym. 
Teleskop do obserwacji Słońca - jest przewidziany do astrofizycznego monitoringu aktywności słonecznej w jedenastoletnim cyklu. 
Teleskop z montażem paralaktycznym – 
przeznaczony jest do obserwowania planet i mniejszych ciał kosmicznych np. komet. Dzięki wykorzystaniu montażu paralaktycznego możliwy jest jego obrót wokół dwóch prostopadłych do siebie osi, z których jedna wskazuje na biegun niebieski. 
Kamera cyfrowa – średniej klasy z możliwością podłączenia do komputera, umożliwiająca fotografowanie obiektów kosmicznych. 
Cyfrowy aparat fotograficzny – umożliwiający dokonywanie fotografii przy pomocy teleskopu. 
Teleskop słoneczny – wraz ze statywem przewidziany do monitoringu aktywności słonecznej, zgłaszania ewentualnych zagrożeń lub anomalii.