Współpraca z otoczeniem

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Podczas tworzenia kierunku SDM przeprowadzono szereg dyskusji podczas spotkań z pracownikami Kolegium Nauk Medycznych UR, przedstawicielami zakładów opieki zdrowotnej i firm produkujących oraz  dystrybuujących wysokiej klasy sprzęt medyczny. 
Nawiązana została współpraca potwierdzona podpisaniem porozumień z zakładami opieki zdrowotnej i przedsiębiorstwami, których celem było opiniowanie programów kształcenia, realizacja praktyk oraz współdziałanie w zakresie monitoringu karier zawodowych absolwentów. 

Współpracowano m.in. z następującymi interesariuszami zewnętrznymi: 
- Szpitalem Powiatowym w Mielcu; 
- firmą COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza; 
- Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Rzeszowie; 
- Szpitalem Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie;
- Visum Clinic w Rzeszowie.

Współpraca z Kolegium Nauk Medycznych oraz jednostkami służby zdrowia

Współpraca pomiędzy kierunkiem Systemy Diagnostyczne w Medycynie oraz kierunkiem Fizyka (specjalność Fizyka Medyczna) a Kolegium Nauk Medycznych (KNM) rozpoczęła się w roku 2014 i ciągle się rozwija. Dzięki tej współpracy nasi studenci maja możliwość współpracy z biologami i lekarzami zatrudnionymi w KNM. KNM kojarzy się przede wszystkim z kierunkiem lekarskim i elektroradiologią ale nie tylko. KNM posiada specjalistyczne laboratoria i pracownie, z których korzystają nasi studenci wykonując projekty naukowe, prace inżynierskie i magisterskie pod okiem najlepszych specjalistów.

Od powstania kierunku Systemy Diagnostyczne w Medycynie (SDM) nawiązano ścisłą współpracę z wieloma szpitalami w Rzeszowie, Mielcu, Dębicy, Tarnobrzegu i Zamościu. Nasi studenci wykorzystują nawiązane kontakty do wykonywania projektów naukowych, praktyk, prac inżynierskich
i magisterskich pod okiem specjalistów ze szpitali.

- wspólne badania naukowe - analiza tkanek oka ludzkiego w celu identyfikacji zmian widm spektroskopowych dla różnych jednostek chorobowych; 
- cykliczne spotkania z przedstawicielami Kliniki w celu doskonalania harmonogramu studiów (głos doradczy ekspertów); 
- praktyki studenckie realizowane w gabinetach Visum Clinic; 
- niektóre zajęcia prowadzone na sprzęcie udostępnianym przez Klinikę w ramach specjalności Optyka okularowa.

Współpraca z firmami

Z myślą o naszych studentach nawiązaliśmy ścisłą współpracę z firmami w kraju i za granicą. Przykładami są:

1. Firma SIEMENS Healthineers z Niemiec: dzięki tej współpracy nasi studenci mają dostęp do najnowszych urządzeń medycznych jak tomografy, rezonanse, itp. Itd… Firma to organizuje prezentacje, szkolenia i wyjazdy krajowe i zagraniczne dla naszych studentów.

2. Firma GE Healthcare z USA: dzięki tej współpracy nasi studenci mają dostęp do najnowszych urządzeń medycznych jak tomografy, rezonanse, itp. Firma ta organizuje prezentacje, szkolenia oraz wyjazdy krajowe i zagraniczne dla naszych studentów.