Szkolenia, projekty, wyjazdy.

W ramach projektu „Kompetentny student SDM - program ro​zwoju kompetencji studentów kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie na Uniwersytecie Rzeszowskim" oraz innych grantów badawczych, studenci kierunku SDM w uczestniczyli w wielu szkoleniach, warsztatach oraz wizytach studyjnych.  

Studenci kierunku SDM biorą także udział w pracach zespołów realizujących projekty badawcze. Projekty te są prowadzone zarówno przez pracowników naukowych UR jak i szpitali. Do udziału w tych grupach są zachęcani studenci od II roku studiów.

Kursy i szkolenia

W ramach projektu Kompetentny student SDM - program rozwoju kompetencji studentów kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie na UR oraz innych grantów badawczych studenci kierunku SDM, uczestniczyli m.in. w: 

1) Szkoleniach zakończonych certyfikatem:
- Inspektor ochrony radiologicznej,
- ECDL/ICDL zaawansowane arkusze kalkulacyjne. Moduł A2.

2) Szkoleniach krajowych i zagranicznych, m.in.:

- w siedzibie GE Healthcare we Francji;

- w UMCS w Lublinie;

- w Darmstadt w Niemczech;

- w Australian Synchrotron w Melbourne w Australi.

3) warsztatach:
- Zaawansowana tomografia komputerowa,
- Drukarka 3D w zastosowaniach medycznych,
- Pakiet MatLab dla zaawansowanych,
- Zaawansowana grafika inżynierska (AutoCad, Inventor),
- Kurs programowania w języku C#.

Projekty badawcze

Tematy wybranych projektów badawczych realizowanych przez studentów SDM:

  • Wpływ  pola elektromagnetycznego na biologię komórek macierzystych mezenchymalnych z tkanki tłuszczowej i fibroblastów.
  • Obserwacja zmian w morfologii komórek macierzystych mezenchymalnych po stymulacji polem elektromagnetycznym przy użyciu mikroskopu odwróconego fluorescencyjnego.
  • Określenie własności elektrycznych i szumowych kryształów litych CdTe domieszkowanych jodem i chlorem stosowanych do detekcji promieniowania jonizującego np. w TK.
  • Elastografia rezonansu magnetycznego.
  • Spektroskopia w podczerwieni jako metoda analizy porównawczej struktur biologicznych na podstawie próbek raka płuca (zdrowych oraz nowotworowych).
  • Kontrola jakości w tomografii komputerowej.
  • Druk 3D w zastosowaniach medycznych.
  • Ocena statusu metylacyjnego promotorów wybranych genów w raku piersi.

Laboratoria badawcze

Studenci SDM mają dostęp do laboratoriów badawczych w centrach funkcjonujących w UR: 

- Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej (CIiTWTP), 
- Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych (PMCBI). 

W ramach laboratoriów dostępny jest 16-rzędowy tomograf komputerowy GE CT520 oraz magnetyczny rezonans jądrowy GE Optima MR360 (1,5T) . Ponadto dostępny jest m.in. densytometr oraz drukarka 3D ProJet 460 Plus. 

Studenci kierunku SDM mają dostęp do najnowszego sprzętu diagnostycznego w szpitalach i firmach współpracujących w ramach kierunku, z którymi zostały podpisane odpowiednie umowy i listy intencyjnetj.: 
- Szpital Powiatowy w Mielcu,
- Szpital Powiatowy w Nisku, 
- firma COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza, 
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie, 
- Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, 
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie, 
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, 
- Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 
- Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, 
- Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, 
- Klinika okulistyczna „Visum Clinic” w Rzeszowie.

Wyjazdy krajowe i zagraniczne

W ramach projektu Kompetentny student SDM - program rozwoju kompetencji studentów kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz innych grantów badawczych studenci kierunku SDM, uczestniczyli m.in. w: 

1) wizytach studyjnych krajowych:

- Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, 

- Centrum NanoBioMedyczne UAM w Poznaniu

2) wizytach studyjnych zagranicznych:

  -  Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt,

  - Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) w Madrycie;

  - wizycie studyjnej w firmie SIEMENS w Niemczech;