Aparatura Diagnostyczna w Medycynie

Absolwenci specjalności Aparatura diagnostyczna w medycynie mają możliwość podjęcia pracy w: 
- szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa;
- jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; 
- jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; 
- instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych; 
- jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych.