Losy zawodowe absolwentów

Losy zawodowe absolwentów monitoruje Biuro Karier UR poprzez dobrowolne wypełnienie ankiety Badanie Losów Zawodowych Absolwentów. Badanie prowadzane jest po 1., 3. i 5. latach od złożenia egzaminu dyplomowego. Wnioski z badań prezentowane są corocznie na zebraniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. W trakcie tych spotkań przestawiane są również wyniki raportu Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. podkarpackim opracowanego przez WUP i umieszczane na stronie internetowej Biuro Karier. Informacje na temat ankiet Badanie Losów Zawodowych Absolwentów są dostępne na stronie Biura karier UR.

Niezależnie od Biura karier UR, Instytut Nauk Fizycznych zbiera informacje od absolwentów, którzy kończą kierunek SDM i specjalność Fizyka Medyczna. Okazuje się, że nasi absolwenci są zatrudniani w jednostkach medycznych (np. szpitale, poradnie) w Polsce i za granicą. Kilka osób pozostało na Uniwersytecie Rzeszowskim (Szkoła doktorska) gdzie kontynuują oni prace nad doktoratami.