O kierunku

Optometria

Optometria to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy stosowanej, która zajmuje się procesem widzenia, jego ochroną, usprawnieniem, zachowaniem i rozwojem tego procesu. Przygotowany kierunek Optometria pozwala studentowi na nabycie szerokiej i gruntownej wiedzy z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk medycznych. Kierunek ten zapewnia nabycie kompetencji niezbędnych do wykonywania w przyszłości autonomicznego zawodu optometrysty, wchodzącego w skład systemu ochrony zdrowia.