Rozmowa kwalifikacyjna

Zagadnienia obowiązujące na rozmowie kwalifikacyjnej na kierunek Fizyka studia II stopnia

 1. Proste układy mechaniczne.
  Kinematyka punktu materialnego i bryły sztywnej. Zasady dynamiki Newtona, prawa
  zachowania, ruch w polu sił centralnych. Grawitacja i zagadnienie dwóch ciał. Ruchy
  planet. Dynamika bryły sztywnej. Elementy opisu odkształceń i naprężeń w sprężystym
  ośrodku rozciągłym, prawo Hooke’a, drgania i fale w ośrodkach sprężystych. Elementy
  akustyki. Podstawy szczególnej teorii względności.

 2. Złożone układy mechaniczne, termodynamika i elementy fizyki statystycznej.
  Zjawiska termodynamiczne. Pojęcia temperatury, energii wewnętrznej i entropii.
  Odwracalne i nieodwracalne procesy termodynamiczne. Pojęcie równowagi
  termodynamicznej. Zasady termodynamiki. Przemiany fazowe. Przewodnictwo cieplne.

 3. Elektrodynamika z optyką.
  Elektrostatyka. Pole magnetyczne magnesów i prądów stałych. Prądy zmienne. Zjawiska
  indukcji magnetycznej. Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella i prawa fizyczne
  w nich zawarte. Pole elektryczne i magnetyczne w materii. Drgania obwodów
  elektrycznych i fale elektromagnetyczne. Podstawy optyki falowej: interferencja
  i dyfrakcja. Optyka geometryczna. Podstawowe przyrządy optyczne.

 4. Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii.
  Promieniotwórczość. Zjawiska fizyczne potwierdzające hipotezę kwantów. Podstawy
  mechaniki kwantowej, Spin elektronu. Zakaz Pauliego. Struktura atomów
  wieloelektronowych. Podstawowe wiadomości o jądrach atomowych i cząstkach
  elementarnych. Statystyki kwantowe.