Aktualności

Filtruj wyniki

Bezpłatne Warsztaty Analityczne ze Spektrometrii Atomowej, organizowane na Uniwersytecie Rzeszowskim w terminie 23 kwietnia 2024 od godz.  9:00.

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż wyniki artykułu FT-Raman spectra in combination with machine learning and multivariate analyses as a diagnostic tool in brain tumors przygotowanego przez pracowników KNP, pod kierunkiem dra hab. Józefa Cebulskiego, prof. UR, z Instytutu Nauk Fizycznych, zostały wybrane przez Edytora czasopisma Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine jako ilustracja okładki Voluminu nr 57, 2024 r.  Współautorami artykułu z UR są: dr W. Paja, dr K. Łach, dr hab. A. Gala-Błądzińska, prof. UR, lek. P. Frączek, mgr A. Kowal, lek. B. Tołpa. Z IFJ PAN Kraków dr hab. J. Depciuch.

W dniu 18 lutego br. w pracowniach Instytutu Nauk Fizycznych KNP UR odbyły się zawody doświadczalne II stopnia 73. Olimpiady Fizycznej.

U.S. National Science Foundation, za pośrednictwem NAWA, w ramach programu IMPRESS-U przyznała wsparcie projektowi pt. „Integracja studentów i badaczy UA-PL-USA z zaawansowaną nauką i technologią materiałów amorficznych"

Pracownik Instytutu Nauk Fizycznych dr hab. Andrzej Dziedzic prof. UR wśród współautorów publikacji "Alternative local melting-solidification of suspended nanoparticles for heterostructure formation enabled by pulsed laser irradiation" w czasopiśmie Advanced Functional Materials, IF 19.924, MEiN 200 pkt.