Władze instytutu

Robert Pązik 1.jpg [3.08 MB]

dr hab. Robert Pązik, prof. UR

Dyrektor / Director of Biology and Biotechnology Institute

e-mail: dyrektor.ibb.cn@ur.edu.pl

Tel./Phone +48178518563

pok./room 209, A0

Kus.jpg [84.14 KB]

dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR

Z-ca dyrektora / Deputy Director of Biology and Biotechnology Institute -

Kierownik zespołu programowego –kierunek biotechnologia

e-mail: mkus@ur.edu.pl

Tel./Phone +48178518586

pok./room 326, A0

bbb_20221013105044.jpg [383.09 KB]

dr hab. Justyna Ruchała

Z-ca Dyrektora / Deputy Director of Biology and Biotechnology Institute

Kierownik zespołu programowego -kierunek wiodący biologia

e-mail: jruchala@ur.edu.pl

Tel./Phone: +48177854945

pok./room 117, D10