9.3 Pracownia Metod Statystycznych

Kierownik

dr Swietłana Minczewa-Kamińska

budynek A0, skrzydło B2 , pokój 367

tel. 17 851 86 30

email: sminczeva@ur.edu.pl

Pracownia Metod Statystycznych, działająca w ramach Laboratorium Matematyki Stosowanej w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej dysponuje profesjonalnym i nowoczesnym oprogramowaniem umożliwiającym wykonywanie  kompleksowych analiz statystycznych i matematycznych z różnych dziedzin nauki i życia. Posiadamy możliwość prowadzenia analiz statystycznych i matematycznych z wykorzystaniem systemu SAS oraz  pakietów Statistica, SPSS,  i Maple. Wymienione pakiety i systemy zostały zaprojektowane z myślą o statystykach, naukowcach, badaczach i inżynierach, i zawierają  one duże możliwości statystycznej analizy danych.

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne analizy statystyczne  i matematyczne w szerokim obszarze nauk począwszy od nauk społecznych,  ekonomicznych, biomedycznych, finansowych  aż do nauk technicznych. Specjalne miejsce w tych badaniach zajmują badania dydaktyczne, związane z edukacją matematyczną. Pracownia prowadzi własne badania w tym zakresie oraz współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie, służąc swoimi kwalifikacjami przy analizie i ocenie zarówno narzędzi badawczych, jak i wyników badań.  Jednym z podstawowych atutów naszej pracowni jest kapitał ludzki. Dysponujemy profesjonalną kadrą naukowo-badawczą mającą dużą teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu zastosowań matematyki i statystyki
w różnych dziedzinach nauki i życia. Kadra obsługująca Pracownię Metod Statystycznych ma w swoim dorobku wiele publikacji naukowych i dydaktycznych dotyczących: zastosowania teorii matematycznych i statystycznych oraz praktycznych  analiz statystycznych  w naukach społecznych, edukacyjnych, finansowych, ekonomicznych, technicznych i biomedycznych.

W ramach funkcjonowania pracowni współpracujemy z Głównym Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz bankiem PEKAO S.A.  oraz z naukowcami prowadzącymi badania w różnych dziedzinach nauki. Dzięki zakupionemu sprzętowi i oprogramowaniu mamy duże możliwości współpracy z różnymi instytucjami posługującymi się analizami statystycznymi i matematycznymi.  Profesjonalna kadra gwarantuje wysoką jakość prowadzonych badań i analiz.

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt na następujący adres mailowy : minczewa@ur.edu.pl